การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
Spider TKD Phuket 6 5 1 0 0 Kurt Rohrer 0817877512
SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 21 11 9 1 0 อ.ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) 6 4 2 0 0 สุครีพ ภูบัวลี 0810799079
CBRA ขุนทะเล เทควันโด 1 1 0 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา 087-629-6626
Pk.Gym 4 3 1 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
ปวริศ ยิม 25 16 8 1 0 Rattharoja 0902566914
Soul Fighters Team ( หาดใหญ่ ) 11 9 2 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758 074-805428
CTDC. สุราษฎร์ธานี 9 5 4 0 0 vivatchai srisak 0864758747
KRABI.TKD.GYM 1 0 1 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ -
TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC 1 0 1 0 0 UTHAI BOONTONG, ONUMA KUEJAN 0987267274
สตูลเทควันโด 1 1 0 0 0 นายชิโนรส หิมวันต์ 0625854478
ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม 12 4 8 0 0 ไทยทชา สกุณา 0924569892
THONGKAM GYM 3 2 1 0 0 นายดุสิต พูนเทพ 081-7414-120
SK Center นครศรีฯ 1 1 0 0 0 ครูแสง 0991807128
ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด 1 1 0 0 0 นายวิรพัฒน์ ลายทิพย์ 0835064245
LUKSADAJTIEY GYM.CHUMPHON 8 4 4 0 0 นาย ปวเรศน์ ตุ้มสุวรรณ์ 095-857-9493
DK TAEKWONDO TRANG 6 5 1 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0891739006
หัวอิฐเทควันโดยิม 1 1 0 0 0 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร 075342080
รวม 118 73 43 2 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 2 2 0 0 0

อ.ศุภโชติ เสือทอง

093-5795395

2 CBRA ขุนทะเล เทควันโด 1 1 0 0 0

ชยพล ไกรสรนาคา

087-629-6626

3 ปวริศ ยิม 5 5 0 0 0

Rattharoja

0902566914

4 รุ่ง เทควันโด @ นารายา 1 1 0 0 0

อ.รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง

0810799079

5 ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม 1 1 0 0 0

ไทยทชา สกุณา

0924569892

6 THONGKAM GYM 1 1 0 0 0

นายดุสิต พูนเทพ

081-7414-120

7 DK TAEKWONDO TRANG 4 4 0 0 0

ดรุณี แขกปาทาน

0891739006

รวม 15 15 0 0 0