การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
2 ด.ช. ภูวิศ แซ่เต้ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
3 ด.ช. ภูดินันท์ ชูแสง 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
4 ด.ช. วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
5 ด.ช. พลาธิป เหลืองตรงกิจ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 ด.ญ. อภิสรา รอดมี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
7 ด.ญ. อุษามณี ศรีสว่าง 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
8 ด.ญ. ศุทธินี เพชรมุณี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
9 ด.ช. พรชัย หนุ่มนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
10 ด.ช. อริญชัย เดชารัตน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
11 ด.ญ. วิภาวี ชูสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
12 นาย ธนภัทร ครุฑเกตุ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
13 น.ส. อชิรญา โลหิตชาติ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
14 นาย วุฒิพงศ์ แก้ววิหก 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
15 นาย วีรพงศ์ หมื่นนคร 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
16 น.ส. อภิญญา ภักดี 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
17 น.ส. ปัณฑิตา บัวน้อย 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
18 น.ส. ชุติกาญจน์ จันทร์แดง 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
19 ด.ช. อนาวิน ศรีนุ่น 01-01-2561 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
20 ด.ญ. ณัฐสุดา แป้นถนอม 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
21 ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
22 ด.ช. ธนเดช ไชยนุรักษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
23 ด.ช. อัครชัย เดชารัตน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
24 ด.ช. ภวินทร์ แซ่เต้ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
25 ด.ญ. บัณฑิตา รักช้าง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
26 ด.ญ. ณัฐณิชา กะตากูล 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์
พลาธิป เหลืองตรงกิจ
ปิยะทัฐ ขนานแก้ว
ประเภท Open รุ่นอายุ 13-14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
2 ธนภัทร ครุฑเกตุ
พลาธิป เหลืองตรงกิจ
วุฒิพงศ์ แก้ววิหก
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/06/2018 223.204.73.253 ด.ญ. ศุทธนี เพชรมุณี รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
2 21/06/2018 223.204.73.253 ด.ญ. ชนานันท์ จะโนภาศ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 21/06/2018 223.204.73.253 ด.ญ. อชิรญา นาควงศ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
4 21/06/2018 223.204.73.253 ด.ช. ปิยะทัฐ ขนานแก้ว รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 20/06/2018 223.204.73.253 ด.ช. ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
6 19/06/2018 223.204.73.253 ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
7 13/05/2018 182.232.50.174 ด.ช. ธนเดช ไชยนุรักษ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
8 21/06/2018 182.232.229.232 ด.ญ. นันทสุดา แป้นถนอม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 21/06/2018 223.204.73.253 อุษามณี ศรีสว่าง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 21/06/2018 223.204.73.253 โศภิสรา ศรีธระชิยานนท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง