การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สุทธินันท์ สาระวิโรจน์ 12-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
2 ด.ช. โอบนิธิ สายสะโร 09-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 ด.ช. เตวิช เขมาชีวะ 02-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
4 ด.ช. ศิวัฒน์ แก้วมณี 21-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
5 ด.ช. พงศธร ศรีพัฒน์ 06-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
6 ด.ญ. ชาลิสา แปะดำ 18-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
7 ด.ช. ธนกฤต เลิศประเสริฐ 19-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
8 ด.ช. รามาร์ อามูซูเกอโน 20-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
9 ด.ช. ฐาปนา จันทขวัญ 11-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
10 ด.ญ. นธกานต์ จรูญเลิศศิริ 16-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
11 ด.ช. ชนน คงอ่อน 10-06-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
12 ด.ช. ทิปัตถ์ ก่อเกียรติยากุล 31-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
13 ด.ญ. ชนัญชิดา เกียรติไพศาลโสภณ 13-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
14 ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ 08-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
15 ด.ญ. ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ 19-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
16 ด.ช. ยศอนันต์ แก้วประเสริฐ 28-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
17 ด.ช. นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 12-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
18 ด.ช. บวรทัต จองเดิน 09-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
19 ด.ญ. อุนนดา สายสะโร 14-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
20 ด.ช. ชยังกูร เกียรติไพศาลโสภณ 08-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
21 ด.ช. ชาคร คงอ่อน 28-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง
2 ธนกฤต เลิศประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
3 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 20/06/2018 171.7.234.254 ด.ช. นรินทร์จิรพัทกร เกษร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
2 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. สิปปกร ทองมาก รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
3 12/06/2018 171.7.236.201 ด.ช. พุทธรักษา บุญคงแก้ว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
4 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. ธราดล จุลบุตร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
5 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. ชนน คงอ่อน รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
6 04/02/2018 171.7.235.59 ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
7 21/06/2018 171.7.236.95 ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
8 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
9 21/06/2018 171.7.236.207 ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
10 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ญ. ณปัญ ปานา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
11 04/02/2018 171.7.235.59 ด.ญ. ขวัญข้าว บุญคงแก้ว รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
12 04/02/2018 171.7.235.59 ด.ญ. ณปัญ ปานา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
13 12/06/2018 171.7.236.201 ด.ช. ศกร มณีพรหม รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
14 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. ยศอนันต์ แก้วประเสริฐ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
15 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. บวรทัต จองเดิน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
16 19/06/2018 171.7.237.102 ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
17 12/06/2018 171.7.236.201 ด.ญ. ขวัญข้าว บุญคงแก้ว รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
18 20/06/2018 171.7.237.102 ด.ญ. กวินธิดา สินสาย รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
19 12/06/2018 171.7.236.201 ด.ช. มุซซัมมิล สุขพันธ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง