การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ธันยธรณ์ คงบ้านควน 30-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
2 ด.ช. ศิววงศ์ อารีชล 07-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
3 ด.ช. กิตติศักดิ์ เที่ยวแสวง 24-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 ด.ช. ปัณฑ์ธร สมใจนึก 03-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
5 ด.ช. จารุพัฒน์ ลายทิพย์ 01-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
6 ด.ช. ขจรศักดิ์ ณ นคร 22-04-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
7 ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์ 11-07-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
8 ด.ช. ณัฐวุฒิ จูช่วย 07-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
9 ด.ช. ณฐกร จุ้ยบุตร 17-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
10 ด.ช. ปัณณทัต ชูบุญศรี 14-12-2557 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
11 ด.ช. ปรมะ สุวรรณประทีป 23-12-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
12 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ 05-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
13 ด.ช. ธีธัช รัตนะ 22-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
14 ด.ช. กฤษกร พันธนิตย์ 10-09-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
15 ด.ช. พจชรนนท์ ชีแก้ว 12-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
16 ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก 21-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
17 ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท 08-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
18 ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน 14-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
19 ด.ช. ก้องภพ สุวรรณประทีป 17-07-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
20 ด.ญ. ณิชากานต์ ไชยผล 11-07-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
21 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศุภธรรมกุล 10-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
22 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ 11-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
23 ด.ช. ศุภณัฐ คงบ้านควน 03-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
24 ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย 29-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
25 ด.ช. ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย 05-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
26 ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด 23-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
27 ด.ช. พัทธดนย์ ชูเมือง 27-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
28 ด.ช. ณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย 05-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
29 ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู 06-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
30 ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล 19-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
31 ด.ญ. สุวภัทร แก้วกลาง 07-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
32 ด.ช. รพีภัทร พันธุ์สนิท 13-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
33 ด.ช. ชิตวัน เที่ยวแสวง 10-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
34 ด.ญ. พิมพ์ลภัส วัจนะสวัสดิ์ 23-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
35 ด.ญ. ภูแจ่มจิตต์ แย้มศรี 29-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธนาธิป เล็กเกาะทวด
ศุภณัฐ คงบ้านควน
ณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เด็กหญิงทองไพรำ พันธุ์สนิท ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
3 ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
4 ปุณยวัจน์ พละศึก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
5 ภูริวัฒน์ พันภู ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
6 กิตติศักดิ์ เที่ยวแสวง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
7 สุวภัทร แก้วกลาง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
8 ปัณฑ์ธร สมใจนึก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
9 ชิตวัน เที่ยวแสวง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
10 ณฐกร จุ้ยบุตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
11 ธนัชชา จันทร์ทิพย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. ปัณฑ์ธร สมใจนึก รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
2 18/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. ขจรศักดิ์ ณ นคร รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
3 21/06/2018 223.24.110.125 ด.ช. ขจรศักดิ์ ณ นคร รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
4 18/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. จารุพัฒน์ ลายทิพย์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
5 16/06/2018 223.24.187.52 ด.ช. จักรภัทร จันทร์เมืองไทย รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
6 16/06/2018 223.24.187.52 ด.ญ. ณฐกร จุ้ยบุตร รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
7 30/11/-0001 ด.ช. ปัณณทัต ชูบุญศรี รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
8 20/06/2018 223.24.100.172 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
9 20/06/2018 223.24.100.172 ด.ช. ปรมะ สุวรรณประทีป รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
10 21/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
11 21/06/2018 61.7.141.91 ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
12 30/11/-0001 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจาปัญญาวงศ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
13 21/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. ศิววงศ์ อารีชล รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
14 18/06/2018 61.7.141.91 ด.ช. พัทธดนย์ ชูเมือง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
15 21/06/2018 61.7.141.91 ด.ญ. ภูแจ่มจิตต์ แย้มศรี รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 17/06/2018 27.55.64.177 ณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
2 30/11/-0001 ภูริวัฒน์ พันภู ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 30/11/-0001 ปัณฑ์ธร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง