การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. ณัฏฐชา ศิลปไชย 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
2 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เลิสมโนรัตน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
3 ด.ช. ณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 ด.ญ. เกศกนก สร้อยจำปา 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 ด.ญ. วิจิตรา พรหมทุ่งฆ้อ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
6 ด.ช. นพกร หนูแก้ว 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ปรายฟ้า แฮฟเนร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 นันท์นภัส เทพกำเนิด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 ธนธรณ์ โพธิ์ถาวร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
4 ทิวาพร อินทเชื้อ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 วรทย์ ดรุณสนธยา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
6 ภควรรณ ฉิมบุตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 ภควรรณ ฉิมบุตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
8 ภควรรณ ฉิมบุตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
9 ปัณณธร เลิศล้ำฟ้าคนอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
10 ณัฐปภัสร์ เลิศมโนรัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 20/06/2018 223.204.73.253 ด.ญ. ภควรรณ ฉิมบุตร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
2 20/06/2018 223.204.73.253 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เลิศมโนรัตน์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
3 20/06/2018 223.204.73.253 ด.ญ. วิจิตรา พรหมทุ่งฆ้อ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
4 20/06/2018 223.204.73.253 ด.ช. นพกร หนูแก้ว รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 20/06/2018 223.204.73.253 ณัฐปภัสร์ เลิศมโนรัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 20/06/2018 223.204.73.253 ปรายฟ้า แฮฟเนร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง