การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปรัตถกร นพกร 01-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ญ. อรวิภา แสงช่วง 02-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
3 ด.ญ. นพรดา อรรถประจง 03-02-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
4 ด.ช. นิธิพัฒน์ แง้เจริญกุล 11-01-2557 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
5 ด.ช. วรัชญ์ สุนทรนนท์ 01-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ 01-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
7 ด.ญ. โยษิตา ชินราช 01-10-2552 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
8 ด.ญ. จันทิมา ศรีสุขใส 19-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
9 ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข 01-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
10 ด.ช. คณิศร วศะพงศ์ 15-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
11 ด.ช. วรวิทย์ เพ็ชรสุวรรณ์ 16-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
12 ด.ช. พฤกษ์ สุนทรนนท์ 01-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
13 ด.ช. เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ 20-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
14 ด.ช. เตชินท์ วศะพงศ์ 15-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
15 ด.ญ. พรชนก โกดี 01-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
16 ด.ช. จอมพล รักษา 19-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
17 ด.ช. จอมทัพ รักษา 07-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
18 ด.ช. กนกพล จิตจำ 15-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
19 ด.ช. นันทยศ นพกร 04-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
20 ด.ช. อภิเดช จันทร์นก 18-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
21 ด.ญ. กรรษิภักดิ์ ศรีอินทร์ 01-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.นันทยศ นพกร
ด.ช.เสฎฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ
ด.ช.เตชินท์ วศะพงศ์
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
2 ด.ช.ปรัตถกร นพกร
ด.ช.จอมทัพ รักษา
ด.ช.กนกพล จิตจำ
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
3 โยษิตา ชินราช
จันทิมา ศรีสุขใส
หทัยทิพย์ เดชสุข
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
2 ด.ญ.โยษิตา ชินราช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง
3 ด.ญ.พรชนก โกดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง
4 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ปวริศ ยิม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. ปรัตถกร นพกร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
2 30/11/-0001 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
3 27/04/2018 27.55.103.138 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
4 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. วรัชญ์ สุนทรนนท์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. วรัชญ์ สุนทรนนท์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 18/05/2018 27.55.87.171 ด.ช. คณิศร วศะพงศ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
7 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. วรวิทย์ เพ็ชรสวรรณ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
8 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. พฤกษ์ สุนทรนนท์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
9 27/04/2018 27.55.103.138 ด.ญ. จันทิมา ศรีสุขใส รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
10 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
11 10/06/2018 223.24.142.158 ด.ญ. วิรัลยุพา ศิลารัตน์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
12 30/05/2018 27.55.96.220 ด.ช. พีรวัส เรืองณรงค์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
13 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. จอมพล รักษา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
14 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. อภิเดช จันทร์นก รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
15 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. จอมพล รักษา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
16 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
17 21/06/2018 223.24.158.240 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ล่องจิตต์ธรรม รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
18 30/05/2018 27.55.96.220 ด.ญ. กรรษิภักดิ์ ศรีอินทร์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
19 27/04/2018 27.55.103.138 ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
20 20/06/2018 223.24.185.147 ด.ญ. กรรษิภักดิ์ ศรีอินทร์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช.นันทยศ นพกร
ด.ช.จอมทัพ รักษา
ด.ช.เตชินท์ วศะพงศ์
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/05/2018 27.55.87.171 ด.ญ.โยษิตา ชินราช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
2 18/05/2018 27.55.87.171 ด.ญ.พรชนก โกดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง
3 10/06/2018 223.24.142.158 ด.ญ.วิรัลยุพา ศิลารัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
4 10/06/2018 223.24.142.158 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
5 30/11/-0001 ด.ญ.โยษิตา ชินราช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
6 30/11/-0001 ด.ญ.โยษิตา ชินราช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
7 30/11/-0001 ด.ญ.พรชนก โกดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
8 30/11/-0001 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง