การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค ปิดระบบรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 (อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง) 095-593-2389 (อ.พสุธร ตลึงจิตต์ ครูแม็ค) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปัณณทัต ชูบุญศรี 14-12-2557
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อนาวิน ศรีนุ่น 01-01-2561
3 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ธนัช สมาธิ 16-09-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. นิธิพัฒน์ แง้เจริญกุล 11-01-2557
2 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ช. ภูริณัฐ ไพรจิตรสัตยา 21-06-2558
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THONGKAM GYM ด.ญ. อัญญารินทร์ ทองคำ 28-01-2557
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. กุลพัชร เพ็ชรสิทธิ์ 09-01-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. พิมพ์ชนก ไมทอง 10-12-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ช. อัครวินท์ ไขศิลป์ 18-07-2556
2 ทีม southern ด.ช. ภานุวัฒน์ นาคปลัด 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ปวริศ สุดตรง 23-07-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ทัศนัย ศรีสุวรรณ 07-11-2555
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ธนวรรธน์ บริมาศ 05-08-2556
3 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ชนน คงอ่อน 10-06-2556
4 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ทิปัตถ์ ก่อเกียรติยากุล 31-07-2555
5 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปรมะ สุวรรณประทีป 23-12-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. รชภูธิป โกเอี้ยน 14-12-2556
2 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. รัชพล ศรีรักษา 01-11-2555
3 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ถิรวัฒน์ ไชยแก้ว 23-01-2556
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ 05-05-2555
5 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ช. อิทธิพัทธ์ เลิสมโนรัตน์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ช. ศุภกฤฒ อัตนวานิช 01-03-2556
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. Oskar Thada Faid 07-02-2555
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธีธัช รัตนะ 22-07-2555
4 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ช. อภิชากรณ์ ธรรมชาติ 06-01-2555
5 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ช. ณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ 01-01-2561
6 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ธีทัต เดชมณี 01-11-2555
7 ทีม southern ด.ช. ณลรเดช ไกรชู 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ปุณยวิชญ์ ชุมทอง 27-09-2555
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. ผดุงยุทธ ประสิทธิ์ 13-06-2555
3 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. วรัชญ์ สุนทรนนท์ 01-01-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. ธิติวุฒิ ทองอ่อน 19-07-2554
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ธันยพงศ์ สุขหนู 23-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ 01-01-2555
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. ธีรภาพ ทองอ่อน 19-07-2554
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. กรปภา วงษ์เทวัญ 24-12-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ญ. ชนัญชิดา เกียรติไพศาลโสภณ 13-04-2556
2 ทีม southern ด.ญ. กิรณา พฤกษ์วังขาว 29-04-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. สารินี ม่วงคำ 30-04-2555
2 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ญ. เกศกนก สร้อยจำปา 01-01-2561
3 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. ไพรนารี ยังสุข 12-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. สุกิชชญา แจ้งตระกูล 20-01-2555
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ณัฐสุดา แป้นถนอม 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชมญาติ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. ปิติภัทร ผ่องแผ้ว 14-11-2553
2 ทีม southern ด.ช. สุธิพัฒน์ กอบกิจ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ช. ภัทรภูมิ มั่นเหมือน 31-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ 08-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ญ. สิตาภัทร ภูบัวลี 20-02-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. โยษิตา ชินราช 01-10-2552
2 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ญ. ชนิกานต์ พันธ์อุไร 01-01-2561
3 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. สิรินทรา ขำอุไร 02-05-2553
4 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. สุกฤตา กี่สิ้น 22-05-2553
5 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ญ. ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ 19-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. เมธาสิทธิ์ บริมาศ 02-11-2554
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. ธราธิป หาสิงสา 13-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. พรหมพิริยะ ประสิทธ์ 13-06-2553
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น 01-01-2561
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. กฤษกร พันธนิตย์ 10-09-2553
4 ทีม satuntaekwondo ด.ช. กฤษณะ มากมี 01-01-2561
5 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ช. เมธัส ช้างประเสริฐ 14-10-2554
6 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ 19-10-2552
7 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ 16-04-2553
8 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. จันทร์ปรัชญ์ ใจแจ้ง 10-01-2554
9 ทีม southern ด.ช. ณัฐนันท์ ฤทธิรงค์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THONGKAM GYM ด.ช. อิคบัล ทองคำ 09-10-2553
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พจชรนนท์ ชีแก้ว 12-04-2553
3 ทีม southern ด.ช. ปองพล พลจรัส 25-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. วิศรุต ปนทอง 27-01-2554
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. อภิภู พาศประภา 22-04-2553
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก 21-11-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ช. ปพน ล้ำตระกูล 15-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern ด.ญ. นะโม นำแก้ว 01-01-2561
2 ทีม southern ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ ใจสมุทร 20-05-2554
3 ทีม southern ด.ญ. ณัฐชนัน สุขเผือก 01-01-2561
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท 08-01-2553
5 ทีม southern ด.ญ. ธนัชชา วราภรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. จันทิมา ศรีสุขใส 19-05-2553
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน 14-02-2553
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์ 16-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ญ. สุดาทิพย์ เรืองคริ้ง 08-05-2553
2 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข 01-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. รสธร สุวรรณศรี 09-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. กรชพร นามดิษฐ์ 09-05-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ธนเดช ไชยนุรักษ์ 01-01-2561
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. ปฐวี จินตนิติ 13-12-2554
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ณัฐชนน ศรีมาลา 06-06-2554
4 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. นิมรอน หมาดโหยด 27-06-2553
5 ทีม southern ด.ช. ธนกฤต คงศักดิ์ 01-01-2561
6 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. เมธพนธ์ สิงห์โตทอง 15-12-2554
7 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. วิศวิท อุ้ยเว้ง 26-05-2553
8 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. ธีรกร ชัยโรจน์ธนกุล 12-07-2553
9 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. วงศธร เกตุไชโย 19-12-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. คณิศร วศะพงศ์ 15-03-2553
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ก้องภพ สุวรรณประทีป 17-07-2553
3 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ธนภัทร ไทยเกิด 05-07-2553
4 ทีม southern ด.ช. พุทธิวัฒน์ แสงสีเพ็ญ 01-01-2561
5 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. พลพล มณีวงศ์ 26-01-2554
6 ทีม southern ด.ช. เขตโสภณ ภู่จันทึก 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ศุภณัฐ ศรีปราชญ์ 21-10-2554
2 ทีม satuntaekwondo ด.ช. อภิชาติ คำไหมจันทร์ 01-01-2561
3 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ภษนน จันทร์บุตร 06-07-2554
4 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. อนรรฆ จิตต์บรมย์ 30-10-2552
5 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ปัณณทัต เดชมณี 06-09-2553
6 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. พงศพัศ ศรีสุวรรณ 08-09-2553
7 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. พศวีร์ ศรีทอง 26-06-2553
8 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. สพล เพ็ชรสิทธิ์ 01-02-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. อัจฉริยะ เคารพรัตน์ 05-03-2553
2 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ช. ศิวัช ณ นคร 02-10-2552
3 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. วรวิทย์ เพ็ชรสุวรรณ์ 16-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 28-05-2554
2 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. พฤกษ์ สุนทรนนท์ 01-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. วสุพัชร์ นฤมิตร 01-05-2553
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. มหาสมุทร ชำนาญกิจ 19-09-2553
3 ทีม southern ด.ช. ศักรินทร์ พรหมรักษา 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร 23-10-2554
2 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. ฐิติพรรณ ขาวรักษา 18-10-2553
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. พิไลภรณ์ พิลา 23-05-2554
4 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. สุภิศรา ด่านสกุล 27-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณิชากานต์ ไชยผล 11-07-2553
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. กันติกร ทัพเพชร 16-09-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. พิชามญธุ์ เทพทอง 26-03-2553
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. คลอเดีย รอชเชิล 15-04-2554
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. อาฬสา มีชำนาญ 15-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศุภธรรมกุล 10-08-2553
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. กันต์ภัสสรณ์ วงษ์เทวัญ 27-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ญ. ณปภัสร ทองมาลา 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ 11-08-2553
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ 15-09-2554
4 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. ชัญญานุช เศษเลิศ 19-06-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ศุภณัฐ คงบ้านควน 03-01-2551
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 23-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อัครชัย เดชารัตน์ 01-01-2561
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. พิศาล ปากลาว 15-01-2552
3 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ณัฎฐนันท์ ดำเกาะ 03-11-2551
4 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ยศอนันต์ แก้วประเสริฐ 28-02-2552
5 ทีม southern ด.ช. วรเมธ ใจสมุทร 05-05-2551
6 ทีม southern ด.ช. วชิรพล สุขเผือก 01-01-2561
7 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. ณัฐกรณ์ แดงปรก 30-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. เศวต วงศ์สัมพันธ์ 16-10-2551
2 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ 20-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม satuntaekwondo ด.ช. ธีราธร แก้วทอง 01-01-2561
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 12-08-2551
3 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. ภูมิภักดิ์ ยางสูง 22-08-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ช. พงศกร พาจันดี 27-05-2551
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. บวรทัต จองเดิน 09-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. เตชินท์ วศะพงศ์ 15-01-2551
2 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. พาทิศ หนูคง 05-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. พรชนก โกดี 01-12-2551
2 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. กนกวรรณ เมฆสงค์ 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 21-07-2551
2 ทีม southern ด.ญ. ภาณิศา นาคปลัด 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. อาร์ปัน จันทะวงค์ 13-09-2551
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย 29-10-2552
3 ทีม southern ด.ช. วสุพล บุญญาอุดมกิจ 01-01-2561
4 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. จอมพล รักษา 19-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ช. วรุต มณี 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย 05-02-2552
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด 23-11-2551
4 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ช. อภิวิชญ์ เจนจิรัฐ 09-08-2550
5 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พัทธดนย์ ชูเมือง 27-08-2551
6 ทีม southern ด.ช. พชร ชินวรรณบุตร 16-10-2551
7 ทีม southern ด.ช. ศุภกร กำเนิดรักษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ณัฐดนัย ศรีสมบูรณ์ 04-06-2551
2 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ช. กฤติ ไชยชนะ 17-09-2551
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย 05-02-2552
4 ทีม southern ด.ช. โพชฌงค์ แก่นแก้ว 01-01-2561
5 ทีม southern ด.ช. ธนกร ศรีสุวรรณ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. จอมทัพ รักษา 07-04-2551
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ณัฐดนัย เหวนา 31-03-2551
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ 12-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. กนกพล จิตจำ 15-09-2551
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู 06-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. นันทยศ นพกร 04-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไทยเทควันโดเวียงสระ ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขาวทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล 19-07-2552
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. สุวิชญา วิญญูตระกูล 18-06-2552
3 ทีม southern ด.ญ. พิมพ์ลภัส วราภรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ญ. นภัทศยา ยวนจิต 16-03-2552
2 ทีม southern ด.ญ. ปริชญา นวลละออง 01-01-2561
3 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. จิรัชญา วิญญูตระกูล 03-05-2551
4 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. พนิตฐดา สุขประจันทร์ 04-09-2552
5 ทีม SMSS&Pui ด.ญ. ณภัทร สุ่มยศ 09-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. สุวภัทร แก้วกลาง 07-08-2551
2 ทีม satuntaekwondo ด.ญ. กัลยากร โยสาจันทร์ 01-01-2561
3 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ญ. อริสรา นาตะ 01-01-2561
4 ทีม southern ด.ญ. จิรานันต์ อุ่นพยัคฆ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ญ. อุนนดา สายสะโร 14-11-2551
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 16-04-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ญ. วิจิตรา พรหมทุ่งฆ้อ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภวินทร์ แซ่เต้ 01-01-2561
2 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ช. เกียรติภูมิ เชี่ยววิทย์ 12-04-2552
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ภูรี กุลศรี 04-06-2552
4 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. อภิเดช จันทร์นก 18-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. กิตติศักดิ์ พฤกษวานิช 08-07-2552
2 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. กตัญญู ใจมาคำ 01-07-2551
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. อรรถพล อนุรักษ์ 15-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. รพีภัทร พันธุ์สนิท 13-07-2551
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ภาณุเกียรติ ดอกขัน 22-10-2552
3 ทีม southern ด.ช. ปัณณธร เต๋กอ๋อต้ง 01-01-2561
4 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ธีรเดช ิอาดสู้ศึก 07-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ช. กัมปนาท ชมญาติ 01-01-2561
2 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. กันตพงศ์ ทองมีสุข 17-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ช. ทัตเทพ นาเจริญ 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ชิตวัน เที่ยวแสวง 10-08-2551
3 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ช. นพกร หนูแก้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ชยังกูร เกียรติไพศาลโสภณ 08-10-2552
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ชาคร คงอ่อน 28-04-2552
3 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ธีร์ สุ่มประดิษฐ์ 09-09-2551
4 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. เป็นไท ยังสุข 09-08-2550
5 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ปัณณฑัต ผลอ่อน 03-06-2552
6 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. พัสกร คงจันทร์ 25-06-2552
7 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. กฤษพล พรหมพิชิต 10-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. บัณฑิตา รักช้าง 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. พิมพ์ลภัส วัจนะสวัสดิ์ 23-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. นัทธมน ศรีสุวรรณ 03-08-2552
2 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. พรปวีณ์ สุขสวัสดิ์ 03-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ณัฐณิชา กะตากูล 01-01-2561
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. มิ่งกมล จันทร์บุตร 15-01-2551
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. ธนิฎฐา เขียวชู 14-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ฐิติกาญจน์ คำตัน 30-11-2551
2 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. ธนัชาฎา ขนอม 11-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. กรรษิภักดิ์ ศรีอินทร์ 01-01-2551
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ภูแจ่มจิตต์ แย้มศรี 29-11-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. ขวัญชนก ชัยนุรัตน์ 29-01-2551
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ณัฐกานต์ วิสุทธิสรรพ 26-02-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ชยางกูร สมรูป 21-06-2550
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธันยธรณ์ คงบ้านควน 30-05-2549
3 ทีม southern ด.ช. กฤษฎา ทองทวี 01-01-2561
4 ทีม SMSS&Pui ด.ช. ปฏิภาณ สุ่มยศ 28-08-2550
5 ทีม southern ด.ช. สิริลักษณ์ คงสุวรรณ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern ด.ช. ศิวดล ประสบสุข 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ช. กฤษฎิษ นิ่มนวล 18-05-2550
2 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ช. นิติ สาเรศ 01-01-2561
3 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ช. พงศ์ธร เมฆสงค์ 12-11-2550
4 ทีม southern ด.ช. ณัฐวรรธน์ ทองสม 01-01-2561
5 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. รชต เยี่ยมไสธง 27-05-2550
6 ทีม SMSS&Pui ด.ช. ทีปกร คำปรีชา 19-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ศักย์ศรณ์ จันทร์พิทักษณ์ 19-01-2550
2 ทีม southern ด.ช. คนาธิป คงแก้ว 01-01-2561
3 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. สุทธินันท์ สาระวิโรจน์ 12-05-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. สิทธิพล วิเศษคณากุล 07-07-2549
2 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ช. สดายุ วงศ์สุวรรณ์ 01-01-2561
3 ทีม southern ด.ช. ภานุรุจ ช่วยหนู 01-01-2561
4 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. โอบนิธิ สายสะโร 09-07-2549
5 ทีม southern ด.ช. ภาณุเดช นาคปลัด 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ช. พัสกร ศรีสวัสดิ์ 04-02-2549
2 ทีม ปวริศ ยิม ด.ช. ปรัตถกร นพกร 01-05-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ณัฐชนน ค้าของ 01-01-2550
2 ทีม ไทยเทควันโดเวียงสระ ด.ช. คิม ซัง . 01-01-2561
3 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. อรวิภา แสงช่วง 02-12-2549
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. รุ่งทิพย์ เหลืองตรงกิจ 15-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern ด.ญ. สุกัญญา อิ่มจิตร 01-01-2561
2 ทีม satuntaekwondo ด.ญ. กฤษณา มากมี 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern ด.ญ. พิชญา เตียวย่อง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไทยเทควันโดเวียงสระ ด.ช. ธนทัต จิรอดิศัย 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ช. ธนา รักษ์อยู่ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ญ. ธันธาดา แซ่ลิ้ม 01-01-2561
2 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. สุรีย์นิภา หาสิงสา 03-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern ด.ญ. พรรณิภา อ่อนคง 01-01-2561
2 ทีม รุ่ง เทควันโด @ นารายา ด.ญ. ณัฏฐชา ศิลปไชย 01-01-2561
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ปาณิสรา ถาวรสุข 05-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม satuntaekwondo ด.ญ. วาสนา รอดมินทร์ 01-01-2561
2 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ญ. ธิชานันท์ อุทัยเศรษฐวัฒน์ 09-03-2550
3 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. กชพรรณ ศรีน้อย 16-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. อารดา ขนอม 18-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภูวิศ แซ่เต้ 01-01-2561
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ปิยวัฒน์ แก้วศรี 21-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ช. ธีรภัทร์ พลอยขาว 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม satuntaekwondo ด.ช. สุรวุฒิ ช่วยแท่น 01-01-2561
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. เตวิช เขมาชีวะ 02-08-2549
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. เปี่ยมปัญญา บุญเฮ้า 09-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. สรยุทธ สุขศรีคง 11-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ศิวัฒน์ แก้วมณี 21-06-2550
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ศิววงศ์ อารีชล 07-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. กิตติศักดิ์ เที่ยวแสวง 24-03-2549
2 ทีม southern ด.ช. ภาคิน พฤกษ์วังขาว 25-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. พงศธร ศรีพัฒน์ 06-07-2549
2 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ช. พงศธร นพเดช 12-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. เพ็ญพิชา อันทชัย 30-09-2550
2 ทีม TAE WON DO THUNG YAI.BY RDC ด.ญ. อรนลิน สืบ 04-04-2550
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. กัญญาณัฐ นุ่นสง 29-07-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดโรงเรียนจรัสพิชากร ด.ญ. อชิรญา นาควงศ์ 01-01-2561
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. อัญชิสา แสงศรี 08-11-2550
3 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. คณิศร ไชยแก้ว 19-04-2550
4 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. อรนลิน พรมทัน 01-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ญ. จอมขวัญ คำแก้ว 15-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดโรงเรียนจรัสพิชากร ด.ญ. ชนานันท์ จะโนภาศ 01-01-2561
2 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. ชุติกาญจน์ ขาวรักษา 20-04-2550
3 ทีม KHANOM TAEKWONDO ด.ญ. พัชรพร เพชรรัตน์ 08-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. กฤษณาพร อัตนวานิช 23-02-2550
2 ทีม สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต ด.ญ. กวินทิพย์ สุขปลอด 20-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ญ. ธัญชนก เรืองคริ้ง 05-11-2550
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ญ. ชาลิสา แปะดำ 18-01-2550
3 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ญ. ศิรินภา แซ่อุ่ย 15-08-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภูดินันท์ ชูแสง 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปัณฑ์ธร สมใจนึก 03-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ 01-01-2561
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ธนกฤต เลิศประเสริฐ 19-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. นวพล ตะนากรณ์ 09-02-2547
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. จารุพัฒน์ ลายทิพย์ 01-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. ภูภา หนูคง 14-09-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. วิชยุตม์ สมาธิ 16-10-2548
2 ทีม CTDC. สุราษฎร์ธานี ด.ช. วณชัย วิชัยดิษฐ 01-01-2561
3 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. รามาร์ อามูซูเกอโน 20-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. พลาธิป เหลืองตรงกิจ 01-01-2561
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ขจรศักดิ์ ณ นคร 22-04-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ช. สิรภพ ภูบัวลี 27-08-2547
2 ทีม ปวเรศน์ ยิมส์ ด.ช. วรายุ ทองมาก 05-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ปวริศ ยิม ด.ญ. นพรดา อรรถประจง 03-02-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. อภิสรา รอดมี 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. ปนัดดา ม่วงขาว 09-09-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. อุษามณี ศรีสว่าง 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. ปานระพี จิตต์เสนาะ 07-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. สุประวีณ์ กิจวิบูลย์ 21-07-2548
2 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ช. ฐาปนา จันทขวัญ 11-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม satuntaekwondo ด.ช. นภัส กาฬปักษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team ด.ญ. นธกานต์ จรูญเลิศศิริ 16-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์ 11-07-2548
2 ทีม southern ด.ญ. มธุรา พฤกษ์วังขาว 29-11-2548
3 ทีม ไทยเทควันโดเวียงสระ ด.ญ. สุชานรี อักษรกูล 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket ด.ญ. นาฎชนก ชัยนุรัตน์ 22-09-2547
2 ทีม southern ด.ญ. เดือนอำไพ อ่อนคง 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม ด.ญ. พีรยา สวงนนาม 15-11-2547
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ศุทธินี เพชรมุณี 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. เสริมศักดิ์ โอ่ทอง 18-03-2548
2 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. หัฏฐกริช คำแก้ว 22-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ณัฐวุฒิ จูช่วย 07-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. พรชัย หนุ่มนา 01-01-2561
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อริญชัย เดชารัตน์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. กิตติธัช สิงห์โตทอง 22-07-2548
2 ทีม ALL STAR พัทลุง ด.ช. พัชรพล ก่งเซ่ง 20-05-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ช. กฤติน ไพลอย 01-01-2561
2 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. รัชชานนท์ เกลื่อนเมือง 14-11-2547
3 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ช. พีรทรรศ เนตรบุตร 01-01-2561
4 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ช. ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ 04-02-2547
5 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ณฐกร จุ้ยบุตร 17-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดโรงเรียนจรัสพิชากร ด.ญ. กาญติมา ยุติกา 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. วิภาวี ชูสุข 01-01-2561
2 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ญ. พิชามญช์ สองแก้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. พัฒริศา ฤกษ์อนันต์ 29-11-2548
2 ทีม CBRA ขุนทะเล เทควันโด ด.ญ. นันท์ชพร พรมทัน 27-03-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สิรวิชญ์ยิมส์พังงา ด.ญ. เฉลิมขวัญ บุญณบุรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ธนภัทร ครุฑเกตุ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม southern น.ส. ณิชานันท์ พลจรัส 28-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อชิรญา โลหิตชาติ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM น.ส. ณัฐพร ปากลาว 14-08-2546
2 ทีม SMSS&Pui น.ส. อสมาภรณ์ สุ่มยศ 20-11-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม น.ส. นันทิกานต์ จิตต์เสนาะ 10-01-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย วุฒิพงศ์ แก้ววิหก 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย วีรพงศ์ หมื่นนคร 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อภิญญา ภักดี 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. ปัณฑิตา บัวน้อย 01-01-2561
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม น.ส. ณัฐชานันท์ ทองจันทร์ 14-09-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. ชุติกาญจน์ จันทร์แดง 01-01-2561
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 58-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 68-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 80+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 49-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 57-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.นันทยศ นพกรด.ช.เสฎฐวุฒิ แจ้งเศรษฐด.ช.เตชินท์ วศะพงศ์ ปวริศ ยิม
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.นันทยศ นพกรด.ช.เสฎฐวุฒิ แจ้งเศรษฐด.ช.เตชินท์ วศะพงศ์ ปวริศ ยิม
2 ธนาธิป เล็กเกาะทวดศุภณัฐ คงบ้านควนณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.ปรัตถกร นพกรด.ช.จอมทัพ รักษาด.ช.กนกพล จิตจำ ปวริศ ยิม
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.ปรัตถกร นพกรด.ช.จอมทัพ รักษาด.ช.กนกพล จิตจำ ปวริศ ยิม
2 ด.ช. พงษ์ศธร เมฆสงค์ด.ช.สิทธิพล วิเศษคณากุลด.ช.ธนา รักษ์อยู่ Spider TKD Phuket
ประเภท Open รุ่นอายุ 13-14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ พลาธิป เหลืองตรงกิจ ปิยะทัฐ ขนานแก้ว SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ธนภัทร ครุฑเกตุพลาธิป เหลืองตรงกิจวุฒิพงศ์ แก้ววิหก SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ธนภัทร ครุฑเกตุพลาธิป เหลืองตรงกิจวุฒิพงศ์ แก้ววิหก SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
2 นาย วทัญญู แจ้งไพรนาย ตะวัน โรเรอร์ด.ช. ภูผา แจ้งไพร Spider TKD Phuket
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 สุกฤตา กี่สิ้นสิรินทรา ขำอุไรฐิติพรรณ ขาวรักษา สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 สุกฤตา กี่สิ้นสิรินทรา ขำอุไรฐิติพรรณ ขาวรักษา สท้านฟ้าเทควันโด ภูเก็ต
2 โยษิตา ชินราชจันทิมา ศรีสุขใสหทัยทิพย์ เดชสุข ปวริศ ยิม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ เหลือง ชาย ปวริศ ยิม
2 ด.ญ.โยษิตา ชินราช แดง หญิง ปวริศ ยิม
3 ด.ญ.ญารินทร์ดา แขกปาทาน ฟ้า หญิง DK TAEKWONDO TRANG
4 ด.ญ.สุดาทิพย์ เรืองคริ้ง เขียว หญิง DK TAEKWONDO TRANG
5 ด.ญ.วิภาดา จันทร์แย้ม เหลือง หญิง DK TAEKWONDO TRANG
6 ด.ช.วิชญพงศ์ สมรูป เขียว ชาย DK TAEKWONDO TRANG
7 ศุภณัฐ ศรีปราชญ์ ฟ้า ชาย CBRA ขุนทะเล เทควันโด
8 พิชามญธุ์ เทพทอง เขียว หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
9 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร เหลือง หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
10 อัจฉริยะ เคารพรัตน์ น้ำตาล ชาย CBRA ขุนทะเล เทควันโด
11 เด็กหญิงทองไพรำ พันธุ์สนิท เขียว หญิง ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
12 ปุณยวัจน์ พละศึก เขียว ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
13 วสุพัชร์ นฤมิตร เขียว ชาย CBRA ขุนทะเล เทควันโด
14 วรทย์ ดรุณสนธยา ขาว ชาย รุ่ง เทควันโด @ นารายา
15 ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ แดง หญิง เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team
16 ด.ญ.พิไลภรณ์ พิลา เขียว หญิง SK Center นครศรีฯ
17 ด.ช.ธันยพงศ์ สุขหนู เหลือง ชาย SK Center นครศรีฯ
18 ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ เหลือง หญิง SK Center นครศรีฯ
19 ด.ช.จันทร์ปรัชญ์ ใจแจ้ง เขียว ชาย SK Center นครศรีฯ
20 ณัฐปภัสร์ เลิศมโนรัตน์ เขียว หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.พรชนก โกดี แดง หญิง ปวริศ ยิม
2 ด.ช.อาร์ปัน จันทะวงค์ เขียว ชาย DK TAEKWONDO TRANG
3 คิรภัสสร เกลื่อนเมือง ฟ้า หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
4 เปมิกา จินดาพล เหลือง หญิง สิรวิชญ์ยิมส์พังงา
5 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ แดง ชาย ปวริศ ยิม
6 ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย เขียว ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
7 ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย เขียว ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
8 ด.ช.เศวต วงศ์สัมพันธ์ ฟ้า ชาย DK TAEKWONDO TRANG
9 ภูริวัฒน์ พันภู เขียว ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
10 สุวภัทร แก้วกลาง เขียว หญิง ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
11 ชิตวัน เที่ยวแสวง เหลือง ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
12 นันท์นภัส เทพกำเนิด เขียว หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
13 ด.ช.ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ เขียว ชาย SK Center นครศรีฯ
14 ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์ เขียว หญิง SK Center นครศรีฯ
15 ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์ เหลือง หญิง SK Center นครศรีฯ
16 ด.ช.วิศวิท อุ้ยเว้ง เหลือง ชาย SK Center นครศรีฯ
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 มาซวิน วุฒิศาสตร์ เหลือง หญิง THONGKAM GYM
2 ด.ญ.กฤษณาพร อัตนวานิช เหลือง หญิง ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม
3 ด.ช.ณัฐชนน ค้าของ น้ำตาล ชาย DK TAEKWONDO TRANG
4 ด.ญ.ศิริรินทร์ ชุมอักษร ดำแดง หญิง DK TAEKWONDO TRANG
5 กิตติศักดิ์ เที่ยวแสวง เหลือง ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
6 ธนธรณ์ โพธิ์ถาวร ดำแดง ชาย รุ่ง เทควันโด @ นารายา
7 ทิวาพร อินทเชื้อ ดำแดง หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
8 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล แดง ชาย เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team
9 ด.ญ.อัญชิสา แสงศรี เหลือง หญิง SK Center นครศรีฯ
10 ด.ช.กฤษฎา รัตนพงค์ เขียว ชาย SK Center นครศรีฯ
11 ภควรรณ ฉิมบุตร เขียว หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
12 ภควรรณ ฉิมบุตร ฟ้า หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
13 ภควรรณ ฉิมบุตร น้ำตาล หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปิยบุตร กฤษฎากุล เหลือง ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
2 ปัณฑ์ธร สมใจนึก ดำแดง ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
3 ณฐกร จุ้ยบุตร เหลือง ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
4 คณิศร ไชยแก้ว ฟ้า หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
5 ธนัชชา จันทร์ทิพย์ เขียว หญิง ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
6 ปรายฟ้า แฮฟเนร ดำแดง หญิง รุ่ง เทควันโด @ นารายา
7 อรนลิน พรมทัน น้ำตาล หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
8 ธนกฤต เลิศประเสริฐ แดง ชาย เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team
9 ปัณณธร เลิศล้ำฟ้าคนอง ดำแดง ชาย รุ่ง เทควันโด @ นารายา
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นันท์ชพร พรมทัน ฟ้า หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
2 ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ น้ำตาล ชาย CBRA ขุนทะเล เทควันโด
3 พัฒริศา ฤกษ์อนันต์ น้ำตาล หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด
4 ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ แดง ชาย CBRA ขุนทะเล เทควันโด
5 พัฒริศา ฤกษ์อนันต์ แดง หญิง CBRA ขุนทะเล เทควันโด