The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:7 M:4 F:3 7-8 ปี A:2 M:0 F:2 B:8 M:4 F:4 C:13 M:10 F:3
9-10 ปี A:3 M:3 F:0 B:15 M:10 F:5 C:15 M:11 F:4 11-12 ปี A:5 M:5 F:0 B:9 M:7 F:2 C:9 M:5 F:4
13-14 ปี A:3 M:1 F:2 B:1 M:1 F:0 C:3 M:1 F:2 15-17 ปี A:0 M:0 F:0 B:2 M:1 F:1 C:0 M:0 F:0
Total A:13 B:35 C:47
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE MAFIA 6 4 2 0 0 ครูเอก 0826442791
2 THE V.S.K 15 11 4 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
3 Martial Arts Taekwondo 10 6 4 0 0 นางสาวศิวพร แต้มคู 0807735878
4 Thong TKD Team 2 2 0 0 0 ครูธง ครูเนย ครูแจน 0838575122
5 D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) 6 4 2 0 0 Pentor 0866688484
6 JR. {TKD} 7 3 4 0 0 Kru.Ploy 0802987917
7 P. Fighters Rayong 6 2 4 0 0 โค้ชป๊อป 081-781-7869
8 Bhawat Gym 7 4 3 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
9 SKG Seekasem Takhli 16 13 3 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
10 SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) 6 1 5 0 0 pasuthon meethong 0917363579
11 SPMTKD GROUP, YOTHINNUKUL SCHOOL, REDBULL, KLANGPLAZA SPMTKDPKOKAI,ACN, DECATHLON,CP,THE SUN, VIPFIT 3 3 0 0 0 ครูคาเค ครูติ๊ก 0873795977
12 BPK Taekwondo 11 10 1 0 0 ภาคภูมิ ทิตตะวัฒน์ 0944755289
รวม 95 63 32 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE V.S.K 3 2 1 Chayangkun Easawat 086-324-5442
2 JR. {TKD} 4 4 0 Kru.Ploy 0802987917
3 Bhawat Gym 1 1 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
รวม 8 7 1
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0