The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม BPK Taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ศิวกร บารัตทาปา 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 50+ Kg. 0
2 ด.ญ. ปิยฉัตร พุฒซ้อน 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 0
3 ด.ช. จักรพงษ์ นุชพงษ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 0
4 ด.ช. พชร บัวแก้ว 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 0
5 ด.ช. จิรพจน์ สุดถาวร 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 0
6 ด.ช. ปิยวิศว์ ทองนิล 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 0
7 ด.ช. กิตติพงษ์ ธัญญะพิสุทธิ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 0
8 ด.ช. อนุรักษ์ ทองแผน 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 0
9 ด.ช. ภานุวัฒน์ ตั้งซ้วน 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34-37 Kg. 0
10 ด.ช. ณัฐวุฒิ พลอยพิพัฒน์ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34-37 Kg. 0
11 ด.ช. ณัฐนนท์ พลอยพิพัฒน์ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34-37 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง