The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 4 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม P. Fighters Rayong


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนวัฒน์ ฝ่ายศูนย์ (อิคคิว) 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 0
2 ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี (ลูกตาล) 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 0
3 ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล (ภูพิงค์) 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 0
4 ด.ช. จิตติพัฒน์ พลีวรรณ์ (ตอง) 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 0
5 ด.ญ. ชัญญานุช ตุ่มไทย (เพลง) 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 0
6 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ อินทรจินดา (พอใจ) 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 26/11/2020 182.232.56.156 ด.ญ. พรปวีร์ ภาษี (ลูกตาล) รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง