The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด)


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ปัญญรัตน์ หอทอง 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-33 Kg. 0
2 ด.ญ. มณฑิตา พลนิกร 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 0
3 ด.ญ. ณัฐณิชา พลนิกร 01-01-2563 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 35-39 Kg. 0
4 น.ส. ชนม์ชนก ใบกระเบา 01-01-2563 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 49-52 Kg. 0
5 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สมสังข์ 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open หญิง 27-30 Kg. 0
6 ด.ช. ชนม์ฬพัฒน์ ใบกระเบา 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 37-41 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 03/12/2020 124.122.30.17 ด.ญ. ปัญญรัตน์ หอทอง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 03/12/2020 124.122.30.17 ด.ญ. ปัญญรัตน์ หอทอง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 03/12/2020 124.122.30.17 ด.ญ. ปัญญรัตน์ หอทอง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 03/12/2020 124.122.30.17 น.ส. ชลิตา วิชิตพรชัย รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง