The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม THE MAFIA


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พรหมภัสสร แซ่หวัง 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 0
2 ด.ช. วีรบุรุษ แซ่หวัง 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 0
3 ด.ช. ภุมรินทร์ เกียรติดอนเมือง 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 0
4 ด.ช. บุณยกร กรรณจนะศิลป์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 0
5 ด.ช. ธฤต เกียรติดอนเมือง 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 0
6 ด.ญ. ณิชารัศม์ เกียรติธนภัสร์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/11/2020 223.24.147.105 ด.ช. ศิวัจน์ เกียรติธนภัสร์(หอวังนนทบุรี) รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 02/12/2020 113.53.15.229 ด.ช. วีรบุรุษ แซ่หวัง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง