การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2563 ประเภทต่อสู้

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 26/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ปิดระบบรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-519-2935 อ.ปลา ผู้ประสานงาน ประกาศ :
OPEN A:30 M:19 F:11 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 Total A:30 B:0 C:0
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 DEW GYM 7 3 4 0 0 ดิวย์ น้ำฝน 024668004
2 RMUTI By VIEW TEAM 1 0 1 0 0 Chaiyanan 0655755665
3 เมธาสิทธิ์ 2 1 1 0 0 เมธาสิทธิ์ พงศ์ยมัด 0822080155
4 JARAN 7 6 1 0 0 นายกิตติศักดิ์ กรศักดิ์พวงสิน 0819888593
5 ธารทองยิม 3 0 3 0 0 เอกรินทร์ ทองมา 0902463600
6 Fortune Vovinam 10 9 1 0 0 ฐิติกร พิกุลแก้ว 0859235649
รวม 30 19 11 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0