การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2563 ประเภทต่อสู้

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 26/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ปิดระบบรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-519-2935 อ.ปลา ผู้ประสานงาน ประกาศ :

ทีม DEW GYM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย ดาฮาลัน เปาะดิงซามู 19-05-2543 OPEN Class A / Open ชาย 58-63 Kg. 0
2 นาย ภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร 06-01-2543 OPEN Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 0
3 นาย ฮุสนีมูบาร๊อก แวสอเหาะ 29-09-2536 OPEN Class A / Open ชาย 87+ Kg. 0
4 น.ส. อัมพร บุญยรัตนผลิน 09-02-2545 OPEN Class A / Open หญิง -46 Kg. 0
5 น.ส. ปภาดา สิงห์บุระอุดม 08-08-2543 OPEN Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 0
6 น.ส. สุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ 05-02-2543 OPEN Class A / Open หญิง 53-57 Kg. 0
7 น.ส. ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง 08-10-2543 OPEN Class A / Open หญิง 57-62 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 22/12/2020 49.230.211.195 นาย ฮุสนีมูบาร๊อก แวสอเหาะ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg.
2 22/12/2020 49.230.211.195 นาย ฮุสนีมูบาร๊อก แวสอเหาะ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง