การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2563 ประเภทต่อสู้

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 26/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ปิดระบบรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-519-2935 อ.ปลา ผู้ประสานงาน ประกาศ :

การแข่งขันนี้ปิดแล้ว ไม่สามารถสมัครได้