การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2563 ประเภทต่อสู้

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 26/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ปิดระบบรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-519-2935 อ.ปลา ผู้ประสานงาน ประกาศ :

ทีม Fortune Vovinam


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย ศุภสัณห์ ธรรมจารี 14-10-2547 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 0
2 นาย ชโนดม เทพมหัสศิลป์ 03-03-2528 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 0
3 นาย ปภัช เกิดกลิ่นหอม 26-12-2531 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 0
4 นาย วิศวะ กวีวรากร 12-06-2523 OPEN Class A / Open ชาย 58-63 Kg. 0
5 นาย ธีรชัย ชื่นกมล 20-02-2544 OPEN Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 0
6 นาย ป่าน สุขพิมาย 04-02-2537 OPEN Class A / Open ชาย 68-74 Kg. 0
7 นาย ฐิติกร พิกุลแก้ว 25-08-2527 OPEN Class A / Open ชาย 74-80 Kg. 0
8 นาย วชิระ กิตติกังสดาล 22-07-2524 OPEN Class A / Open ชาย 80-87 Kg. 0
9 นาย พัชร แจ่มจำรัส 03-10-2539 OPEN Class A / Open ชาย 87+ Kg. 0
10 น.ส. รภัทกร ประสพสุข 29-05-2528 OPEN Class A / Open หญิง 73+ Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 22/12/2020 171.98.70.133 นาย ศุภสัณห์ ธรรมจารี รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
2 25/12/2020 171.6.22.11 นาย ศรัณย์ รสรื่น รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
3 25/12/2020 171.6.22.11 นาย ธีรชัย ชื่นกมล รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
4 25/12/2020 171.6.22.11 นาย นายธีรชัย​ ชื่นกมล รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
5 23/12/2020 171.6.22.11 นาย ปภัช เกิดกลิ่นหอม รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
6 23/12/2020 171.6.22.11 นาย พัชร แจ่มจำรัส รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
7 23/12/2020 171.6.22.11 นาย ชโนดม เทพมหัสศิลป์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง