การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2563 ประเภทต่อสู้

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 26/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ปิดระบบรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-519-2935 อ.ปลา ผู้ประสานงาน ประกาศ :

ทีม เมธาสิทธิ์


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย อนุชา พิลาวัลย์ 27-11-2528 OPEN Class A / Open ชาย 87+ Kg. 0
2 น.ส. ทยิดา โกศลกิจจา 30-01-2528 OPEN Class A / Open หญิง 62-67 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/12/2020 223.204.250.63 นาย ปภัช เกิดกลิ่นหอม รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
2 23/12/2020 223.204.250.63 นาย ปภัช เกิดกลิ่นหอม รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง