อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
แข่งขันวันที่ 31/08/2019 ~ 31/08/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเจต ปิดระบบรับสมัคร 29 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-9986969, 081-7797559 , 082-1999500 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 1 0 1 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 whitefighter 9 7 2 0 0 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
3 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 15 8 7 0 0 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ 0619566394
4 ค่ายอดิศร เทควันโด 18 8 10 0 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
5 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 26 19 7 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
6 H.M.A Lamphun 12 10 2 0 0 นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า 0832047368
7 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 15 10 3 2 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
8 ทวีศิลป์ 8 7 7 0 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
9 ธีภัสพร 1 0 1 0 0 นางสาวธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
10 MTธีรศาสตร์เทควันโด 16 11 5 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
11 RDC LAMPANG 12 11 1 0 0 ครูโบ้ 0623639154
12 ชัยนาทเทควันโด 8 2 6 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
13 สิงห์สยาม 28 18 10 0 0 นายธวัตรชัย เที่ยงตรง 0867047773
14 WST Taekwondo 13 9 4 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
15 Hassadin Gym 10 3 7 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
16 BALCHAKI TAEKWONDO 16 11 5 0 0 ครูยะ, ครูเนส 0932782339,0972813221
17 TIGERTHAI FAMILY 94 50 43 0 1 - ครูนัท 874993671
18 SKP-JITTRIN TAEKWONDO 13 9 4 0 0 Jittrin Chunhasut 0941563615
19 Dragon Latyao 4 2 2 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
20 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 16 8 8 0 0 อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ 099-2594192 , 097-9945524
21 Chaophraya TKD 23 16 7 0 0 ครู เอก 0877957606
22 SP.TKD เพชรบุรี 13 6 7 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว 08-5964-2349
23 TKD Nadee 15 10 5 0 0 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
24 ฟักทองยิม 10 8 2 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
25 ด่านช้างเทควันโด 6 2 4 0 0 นายนฤเบศร์ สะราคำ 0925769322
26 วิถีเพชร 4 1 3 0 0 พงษ์ธนวัต ศุขศิริสมบัติ 0869144666
27 สโมสรวังไผ่ล้อม 15 12 3 0 0 ศิริพนธ์ ดีสืบชาติ 0957406660
28 เกษตรจูเนียร์ 9 5 4 0 0 นายหฤษฎ์ ผิวสอาด 029062737
29 Sl taekwondo 20 11 9 0 0 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
30 Army Air Defense Command's Taekwondo School 7 3 4 0 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
31 Bhawat Gym 14 6 8 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
32 SKG Seekasem Takhli 10 8 2 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
33 Sena Martial Arts 11 8 3 0 0 เอกชัย บำเรอโชค 035201397
34 PSK GYM 12 10 2 0 0 ครูสน 0661429954
35 ราชดำริ NEUTRAL GYM. 12 3 9 0 0 Kanittha 0831363691
36 Junbi Taekwondo Studio 9 6 3 0 0 Kanin Sarnvanich 0839655966
37 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 4 1 3 0 0 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
38 ABERDEEN Taekwondo 1 0 1 0 0 Yeung Chi ying 0972832666
39 นครนายกเทควันโด 16 7 9 0 0 อภิชาติ 0882859163
40 RDC รังสิต 1 0 1 0 0 จ.อ.ภคนันท์ ทรัพย์หิรัญ 0858045117
41 จอมคีรี 30 14 16 0 0 อ.เล็ก 085-2635785​
42 Soul Chumthang 4 2 2 0 0 ศลิษา 0846524454
43 CTM.GYM 8 4 4 0 0 ครูโม 0956699309
44 THANOS 81 49 31 0 1 ครูคิว.ครูโน้ต,ครูทูน,ครูเปรม,ครูกั๊ก, 0969945247
45 SPK.กาญจนบุรี 6 5 1 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 034-670-833
46 DMG Taekwondo 3 3 0 0 0 Mink 0959634442
47 ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ 11 4 7 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
48 ดนัย เทควันโด ยิม 7 4 3 0 0 ครูโบ๊ท 064-9969387
49 Power Junior 27 20 6 1 0 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0802936954
50 skt สุโขทัยเทควันโด 15 14 1 0 0 นายธณดน ไพโรจน์ 0896389866
51 RDC Surin 6 4 2 0 0 สิปปกร แสนเมือง 0847824295
รวม 744 449 290 3 2
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 1 1 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 9 5 4 อิฏฐา พิทักษ์วรพันธ์ 034252709
3 ค่ายอดิศร เทควันโด 1 1 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
4 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 17 12 5 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
5 ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ 1 0 1 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ 0896769697
6 ทวีศิลป์ 8 4 3 1 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
7 สิงห์สยาม 4 4 0 นายธวัตรชัย เที่ยงตรง 0867047773
8 WST Taekwondo 4 0 4 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
9 Hassadin Gym 8 3 5 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
10 BALCHAKI TAEKWONDO 6 5 1 ครูยะ, ครูเนส 0932782339,0972813221
11 TIGERTHAI FAMILY 8 4 4 - ครูนัท 874993671
12 SKP-JITTRIN TAEKWONDO 2 0 2 Jittrin Chunhasut 0941563615
13 Junior TKD - Yannawatewittayakom 3 2 1 ธนากร บัวสาย 0829529425
14 Dragon Latyao 2 2 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
15 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 13 9 4 อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ 099-2594192 , 097-9945524
16 Chaophraya TKD 7 1 6 ครู เอก 0877957606
17 TKD Nadee 1 1 0 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
18 ด่านช้างเทควันโด 4 3 1 นายนฤเบศร์ สะราคำ 0925769322
19 Army Air Defense Command's Taekwondo School 1 1 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
20 Bhawat Gym 3 1 2 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
21 SKG Seekasem Takhli 3 0 3 ครูมิ้ว 061-4941411
22 PSK GYM 5 2 3 ครูสน 0661429954
23 ราชดำริ NEUTRAL GYM. 26 16 10 Kanittha 0831363691
24 Junbi Taekwondo Studio 5 4 1 Kanin Sarnvanich 0839655966
25 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 9 4 5 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
26 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 3 1 2 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 0837776134
27 นครนายกเทควันโด 7 3 4 อภิชาติ 0882859163
28 THANOS 3 2 1 ครูคิว.ครูโน้ต,ครูทูน,ครูเปรม,ครูกั๊ก, 0969945247
29 DMG Taekwondo 2 1 1 Mink 0959634442
30 โรงเรียนอิมพิเรียล 23 13 10 ครูเต้ 0993791888
31 Power Junior 6 5 1 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0802936954
รวม 191 109 82
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 H.M.A Lamphun 1 1 0 0 0 นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า 0832047368
2 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 6 5 1 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
3 ทวีศิลป์ 8 6 5 1 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
4 ธีภัสพร 9 6 2 0 1 นางสาวธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
5 RDC LAMPANG 1 1 0 0 0 ครูโบ้ 0623639154
6 ชัยนาทเทควันโด 4 3 1 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
7 Hassadin Gym 6 6 0 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
8 TIGER THAI / F.T.F GYM/ โรงเรียนเทพประทาน 65 40 18 0 7 ครู​ โช​ โจ้​ โน้ต​ ปาม 0814744123
9 TIGERTHAI FAMILY 27 21 5 0 1 - ครูนัท 874993671
10 Junior TKD - Yannawatewittayakom 6 5 1 0 0 ธนากร บัวสาย 0829529425
11 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 3 2 1 0 0 อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ 099-2594192 , 097-9945524
12 TKD Nadee 1 1 0 0 0 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
13 วิถีเพชร 7 5 1 0 1 พงษ์ธนวัต ศุขศิริสมบัติ 0869144666
14 PCHR TEAM 44 36 6 0 2 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
15 Sl taekwondo 2 2 0 0 0 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
16 Army Air Defense Command's Taekwondo School 6 6 0 0 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
17 Bhawat Gym 10 8 2 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
18 SKG Seekasem Takhli 11 9 2 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
19 OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ 4 4 0 0 0 Thitipong Sophonchalermnun 0819003525
20 PSK GYM 16 13 3 0 0 ครูสน 0661429954
21 ราชดำริ NEUTRAL GYM. 18 18 0 0 0 Kanittha 0831363691
22 ABERDEEN Taekwondo 3 2 1 0 0 Yeung Chi ying 0972832666
23 Soul Chumthang 4 4 0 0 0 ศลิษา 0846524454
24 CTM.GYM 1 1 0 0 0 ครูโม 0956699309
25 SPK.กาญจนบุรี 1 1 0 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 034-670-833
26 ดนัย เทควันโด ยิม 3 3 0 0 0 ครูโบ๊ท 064-9969387
รวม 265 208 45 0 12