อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
แข่งขันวันที่ 31/08/2019 ~ 31/08/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเจต ปิดระบบรับสมัคร 29 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-9986969, 081-7797559 , 082-1999500 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI / F.T.F GYM/ โรงเรียนเทพประทาน


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 จุติวัฒน์ ศิริ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
2 จารุพัฒน์ ศิริ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 500
3 พิชัยสิทธิ์ สัตยะเลขา พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
4 นภสร ชัยเจริญลักญณ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
5 ญาโณทัย ภุมมา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
6 อารยา สุธนะดิลก พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
7 กมลเทพ สุธนะดิลก พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 500
8 ธีรโชติ เข็มราช พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 500
9 พิภู ศรีวนิชย์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง ชาย 500
10 พีระวุฒิ ธรรมา พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
11 กชพร อภิวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า หญิง 500
12 อิษฏาอร คำจริง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
13 พรรวินท์ นาคบุรี พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ดำแดง หญิง 500
14 ปาณิสรา อภิวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
15 ปาณิสรา อภิวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 500
16 วริทธิ์ธร ศุภตระกูล พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง หญิง 500
17 อภิสรา คดีเวียง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
18 วชิรญาณ์ ศุรตระกูล พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 500
19 ภีมะ ศรีวนิชย์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 500
20 พัชราภา แย้มดีเลิศ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
21 พงศภัค ศิวเวทพิกุล พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
22 ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
23 ปภาดา มั่นพุ่ม พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง หญิง 500
24 พรรวินท์ นาคบุรี พุมเซ่เดี่ยว freestyle ไม่เกิน 11 ปี ดำแดง หญิง 500
25 แพรวา ศรีวนิชย์ พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง หญิง 500
26 วรชัย ตาลเยี่ยน พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
27 กมลพรรณ โพธิอยู่ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง หญิง 500
28 ศุภวิชญ์ สังรวม พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
29 ศุภวิชญ์ สังรวม พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
30 ภัททรียา เต็มเปียง พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 500
31 คณิศร พุ่มเชย พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 500
32 วรชัย ตาลเยี่ยน พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว ชาย 500
33 ปภาดา มิ่งรัตนมงคล พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
34 รัชชานนท์ สายยัง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 500
35 ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า ชาย 500
36 อภิชา ตาลเยี่ยน พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า หญิง 500
37 ณฐพล มีพาด พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
38 คณิศร พุ่มเชย พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ฟ้า ชาย 500
39 ปภาดา มิ่งรัตนมงคล พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล หญิง 500
40 รัชชานนท์ สายยัง พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล ชาย 500
41 จุติวัฒน์ ศิริ
พีระวุฒิ ธรรมมา
พุมเซ่คู่ 11-12 ปี เหลือง ชาย 600
42 จุติวัฒน์ ศิริ
วชิรญาณ์ ศุภตระกูล
พุมเซ่คู่ 13-14 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
43 จารุพัฒน์ ศิริ
ธีรโชติ เข็มราช
พุมเซ่คู่ 7-8 ปี เหลือง ชาย 600
44 นภสร ชัยเจริญลักญณ์
ภีมะ ศรีวนิชย์
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
45 อารยา สุธนะดิลก
อภิสรา คดีเวียง
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
46 พิภู ศรีวนิชย์
อภิสรา คดีเวียง
พุมเซ่คู่ 11-12 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
47 พีระวุฒิ ธรรมา
วริทธิ์ธร ศุภตระกูล
พุมเซ่คู่ 13-14 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
48 อิษฏาอร คำจริง
วิชญาดา ธรรมมา
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี เหลือง หญิง 600
49 ปาณิสรา อภิวงศ์
กชพร อภิวงศ์
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี ฟ้า หญิง 600
50 วริทธิ์ธร ศุภตระกูล
วชิรญาณ์ ศุภตระกูล
พุมเซ่คู่ 15-17 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
51 นภสร ชัยเจริญลักญณ์
ญาโณทัย ภุมมา
พุมเซ่คู่ 7-8 ปี เหลือง หญิง 600
52 นภสร ชัยเจริญลักญณ์
ภีมะ ศรีวนิชย์
พุมเซ่คู่ 7-8 ปี เหลือง ชาย - หญิง 600
53 คณิศร พุ่มเชย
วรชัย ตาลเยี่ยน
พุมเซ่คู่ 13-14 ปี เขียว ชาย 600
54 ปภาดา มิ่งรัตนมงคล
รัชชานนท์ สายยัง
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี ฟ้า ชาย - หญิง 600
55 รัชชานนท์ สายยัง
อภิชา ตาลเยี่ยน
พุมเซ่คู่ 13-14 ปี ฟ้า ชาย - หญิง 600
56 ศุภวิชญ์ สังรวม
คณิศร พุ่มเชย
พุมเซ่คู่ 7-8 ปี ฟ้า ชาย 600
57 ปภาดา มิ่งรัตนมงคล
รัชชานนท์ สายยัง
พุมเซ่คู่ 13-14 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 600
58 ภัททรียา เต็มเปียง
ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี เขียว ชาย - หญิง 600
59 พีระวุฒิ ธรรมา
จุติพัฒน์ ศิริ
พิภู ศรีวนิชย์
พุมเซ่ทีม 3 คน 13-14 ปี เหลือง ชาย 900
60 วริทธิ์ธร ศุภตระกูล
แพรวา ศรีวนิชย์
ปภาดา มั่นพุ่ม
พุมเซ่ทีม 3 คน 15-17 ปี เหลือง ชาย - หญิง 900
61 อภิสรา คดีเวียง
ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์
อารยา สุธนะดิลก
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี เหลือง ชาย - หญิง 900
62 นัยนา สุขนาค
ณิชากร ตัญจพัฒน์กุล
ธัญพิมล ภูวิใจ
พุมเซ่ทีม 3 คน 11-12 ปี เหลือง หญิง 900
63 ภัททรียา เต็มเปียง
คณิศร พุ่มเชย
วรชัย ตาลเยี่ยน
พุมเซ่ทีม 3 คน 11-12 ปี เขียว ชาย - หญิง 900
64 ปภาดา มิ่งรัตนมงคล
รัชชานนท์ สายยัง
อภิชา ตาลเยี่ยน
พุมเซ่ทีม 3 คน 11-12 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 900
65 คณิศร พุ่มเชย
ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง
รัชชานนท์ สายยัง
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี ฟ้า ชาย 900
รวม 37,100
ยอดรวม 37,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/08/2019 223.207.251.207 น.ส. มีนา มานะรัมย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/08/2019 223.207.251.207 จารุพัฒน์ ศิริ
ธีรโชติ เข็มราช
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
2 29/08/2019 223.207.251.207 พีระวุฒิ ธรรมา
วริทธิ์ธร ศุภตระกูล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
3 29/08/2019 223.207.251.207 นภสร ชัยเจริญลักญณ์
ญาโณทัย ภุมมา
ภีมะ ศรีวนิชย์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
4 29/08/2019 223.207.251.207 พีระวุฒิ ธรรมา
วชิรญาณ์ ศุภตระกูล
จุติวัฒน์ ศิริ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
5 29/08/2019 223.207.251.207 อารยา สุธนะดิลก
อภิสรา คดีเวียง
ธีรโชติ เข้มราช
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง