อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
แข่งขันวันที่ 31/08/2019 ~ 31/08/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเจต ปิดระบบรับสมัคร 29 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-9986969, 081-7797559 , 082-1999500 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Sl taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 500
3 ด.ช. ศุภวิชญ์ วงค์เสนา 15-02-2550 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
4 ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550 11-12 ปี Class A / Open หญิง -30 Kg. 500
5 ด.ญ. จิณัฐฐิพา สังข์กิตติทวิกร 11-01-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-33 Kg. 500
6 ด.ช. คมชาญ ปาลจันทร์ 15-08-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
7 ด.ญ. มาศณัฏฐมน สังข์กิตติทวิกร 24-03-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -32 Kg. 500
8 ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร 05-02-2556 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 20-23 Kg. 500
9 ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร 29-07-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
10 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เสนาะวาที 19-10-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 22-24 Kg. 500
11 ด.ช. นพวิทย์ มาลัย 11-10-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
12 ด.ญ. ฉันท์สินี แจ้งแสงทอง 14-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-20 Kg. 500
13 ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
14 ด.ช. รุจิภาส นวลเพ็ชร 27-06-2552 9-10 ปี Class A / Open ชาย 31-34 Kg. 500
15 ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553 9-10 ปี Class A / Open หญิง 22-25 Kg. 500
16 ด.ช. ปณชัย เดชะ 23-12-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
17 ด.ญ. วิจิตรา ตั้งวิริยะสกุล 15-07-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 22-25 Kg. 500
18 ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช 05-10-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 25-28 Kg. 500
19 ด.ญ. วรินทร์ จอมวิญญา 01-01-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 31-34 Kg. 500
20 ด.ญ. ปิ่นมนัส ธงภักดิ์ 08-10-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 10,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 นาตาชา ญาญ่า โอคอนเนอร์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 500
2 นันท์นภัส ปาลจันทร์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
รวม 1,000
ยอดรวม 11,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง