อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
แข่งขันวันที่ 31/08/2019 ~ 31/08/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเจต ปิดระบบรับสมัคร 29 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-9986969, 081-7797559 , 082-1999500 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม วิถีเพชร


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. รชต ศรีจำปาน้อย 19-05-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
2 ด.ญ. พัชรดา ตีโยบลานนท์ 27-08-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41-44 Kg. 500
3 น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545 15-17 ปี Class A / Open หญิง 49-52 Kg. 500
4 ด.ญ. ธัญกร บุญนาค 05-12-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 22-24 Kg. 500
รวม 2,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 สรวิชญ์ วีระเดช พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
2 ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง หญิง 500
3 กรวีร์ จารีย์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
4 ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
5 ชาญณรงค์ นกนาค พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
6 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย
บูรพา จิตตวิสุทธิกุล
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 600
7 สรวิชญ์ วีระเดช
กรวีร์ จารีย์
ชาญณรงค์ นกนาค
พุมเซ่ทีม 3 คน 11-12 ปี ดำแดง ชาย 900
รวม 4,000
ยอดรวม 6,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง