อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
แข่งขันวันที่ 31/08/2019 ~ 31/08/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเจต ปิดระบบรับสมัคร 29 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-9986969, 081-7797559 , 082-1999500 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปณชัย สว่างอารมณ์ 18-07-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
2 ด.ช. ธีรพันธุ์ ไกรทองอยู่ 16-06-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 44-48 Kg. 500
3 ด.ญ. สิริน เขาแก้ว 03-06-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 38-41 Kg. 500
4 ด.ญ. พชรวรรณ จันทร์สุวรรณ 07-06-2548 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 48-52 Kg. 500
5 ด.ช. พีรพัฒน์ อินทรโชติ 05-05-2559 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -15 Kg. 500
6 ด.ช. พิชญุตม์ มีผิว 13-03-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 15-18 Kg. 500
7 ด.ช. สุวิจกันณ์ ศรีอำไพ 04-06-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 15-18 Kg. 500
8 ด.ช. วชิรวิชญ์ ทอกี่ 04-04-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
9 ด.ช. ทองทัพพ์ บัณฑิตวงษ์ 17-04-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
10 ด.ญ. อาภัสรา สุขีชิต 22-01-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
11 ด.ช. ปราช นราบรรณสร 04-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
12 ด.ช. อดิเดช เจริญขรรค์ 07-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
13 ด.ช. ณภัฒน์ พุทธไชย 04-07-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 500
14 ด.ช. YOAV AZRIEL GACAYAN 16-04-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
15 ด.ญ. สริตา เสมคำ 06-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34+ Kg. 500
16 ด.ช. ทัตพงษ์ เสคำพันธ์ 04-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
17 ด.ญ. วรวลัญช์ แก้วมณี 20-05-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 8,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธรวัชร พูลสมบัติ 11-02-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. ธนัญชกร พูลสมบัติ 11-02-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 500
3 ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 01-06-2550 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 500
4 ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 15-02-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46-50 Kg. 500
5 ด.ช. กรมศิลป์ ธีรนนท์ 03-04-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
6 ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 14-04-2550 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 36-39 Kg. 500
7 ด.ญ. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร 13-05-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 33-36 Kg. 500
8 น.ส. เมธาวี ทับทิมขาว 07-08-2546 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 52-55 Kg. 500
9 น.ส. ณธสร หุ่นศิลป์ 15-03-2546 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 63-67 Kg. 500
10 ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 26-09-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 22-24 Kg. 500
11 ด.ช. พิชรากร พิชยวรกุล 06-06-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 22-24 Kg. 500
12 ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 01-05-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
13 ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 12-06-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
รวม 6,500

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ เพศ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน นำ้หนัก ยอดชำระ
1 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี
กันตภูมิ หวังดี
ปัญจภัสส์ ศรีเหรา
Open 7-8 ปี ชาย 3 120 Kg. 0
2 ธนัญชกร พูลสมบัติ
ธรวัชร พูลสมบัติ
นันทสิทธิ์ พลเสน
Open 11-12 ปี ชาย 3 140 Kg. 0
รวม 0

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล หญิง 500
2 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 500
3 ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว หญิง 500
4 ณัทรัฏฐ์ สารถี พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำ ชาย 500
5 ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว หญิง 500
6 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์
กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช
พุมเซ่คู่ 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 600
รวม 3,100
ยอดรวม 18,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ช. ธรวัชร พูลสมบัติ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ญ. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
4 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ช. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 29/08/2019 49.48.243.181 ด.ช. กรมศิลป์ ธีรนนท์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
6 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ญ. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
7 29/08/2019 49.48.243.181 น.ส. เมธาวี ทับทิมขาว รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
8 29/08/2019 49.48.243.181 น.ส. พชรวรรณ จันทร์สุวรรณ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
9 29/08/2019 49.48.240.213 ด.ช. พิชรากร พิชยวรกุล รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
10 29/08/2019 49.48.243.181 ด.ช. พิชรากร พิชยวรกุล รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง