Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ.หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
แข่งขันวันที่ 06/07/2019 ~ 06/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ชยุต ปิดระบบรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0969945247 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 23 18 5 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 7 7 0 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
3 พัชระยิม 5 4 1 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
4 PSG TAEKWONDO 22 9 12 0 1 อ.ต่อย 0886954287
5 ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ 7 4 3 0 0 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ 0896769697
6 RDC LAMPANG 12 11 1 0 0 ครูโบ้ 0623639154
7 Hassadin Gym 19 9 10 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
8 TIGER THAI PHITCHIT 29 18 10 0 1 ครูทิน/ครูโช 0814744123
9 Dragon โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 2 1 1 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
10 Chaophraya TKD 27 16 11 0 0 ครู เอก 0877957606
11 ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC 1 1 0 0 0 ครูเด่น 0879817175
12 SKG Seekasem Takhli 6 5 1 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
13 ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 1 1 0 0 0 ครูโบว์ 0817074756
14 STR สุโขทัย 21 12 9 0 0 ครูแก๊ป ครูพลอย 882803928
15 CTD.​ TAEKWONDO 10 7 2 0 1 อ.ยุทธ 0969945247
16 The Avenger 35 25 10 0 0 อ.ศรันย์ 0817164559
17 บ้านคลองขลุงเทควันโด 11 6 5 0 0 อ.เล็ก 085-2635785
18 JUSTICE LEAGUE 28 22 6 0 0 ครูกั๊ก,ครูหนุ่ม,ครูอั้ม 0969945247
19 J. TKD. 2 0 2 0 0 ครูแจ้ง 0811111998
20 มีไชยโย ยิม 2 1 1 0 0 ครูชิต 087-7879930
21 RDCตาก 6 4 2 0 0 ครูต้อม 0956916587
รวม 276 181 92 0 3
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 PSG TAEKWONDO 4 2 2 อ.ต่อย 0886954287
2 RDC LAMPANG 1 0 1 ครูโบ้ 0623639154
3 Hassadin Gym 12 5 7 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
4 Chaophraya TKD 4 2 2 ครู เอก 0877957606
5 ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 2 2 0 ครูโบว์ 0817074756
6 CTD.​ TAEKWONDO 16 12 4 อ.ยุทธ 0969945247
7 JUSTICE LEAGUE 2 2 0 ครูกั๊ก,ครูหนุ่ม,ครูอั้ม 0969945247
8 โรงเรียนเทพประทาน 9 6 3 ครูทิน 0814744123
รวม 50 31 19
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 RDC LAMPANG 1 1 0 0 0 ครูโบ้ 0623639154
2 Hassadin Gym 10 9 0 1 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
3 TIGER THAI PHITCHIT 11 10 0 1 0 ครูทิน/ครูโช 0814744123
4 SKG Seekasem Takhli 10 9 0 1 0 ครูมิ้ว 061-4941411
5 JUSTICE LEAGUE 1 1 0 0 0 ครูกั๊ก,ครูหนุ่ม,ครูอั้ม 0969945247
6 J. TKD. 2 2 0 0 0 ครูแจ้ง 0811111998
7 มีไชยโย ยิม 9 9 0 0 0 ครูชิต 087-7879930
8 RDCตาก 2 2 0 0 0 ครูต้อม 0956916587
รวม 46 43 0 3 0