Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ.หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
แข่งขันวันที่ 06/07/2019 ~ 06/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ชยุต ปิดระบบรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0969945247 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ 15-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg.
2 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
3 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg.
4 ด.ช. ปัณณวรรธ บัวชุม 10-01-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
5 ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ 11-09-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
6 ด.ญ. พิมพ์มณี ปุ่ยพล 08-09-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg.
7 นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ 31-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
8 ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ 23-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
9 ด.ช. ปภัชเดช มินิพันธ์ 05-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
10 ด.ช. กฤษกร กันธรรม 25-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
11 ด.ช. กนกพล กันธรรม 25-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
12 ด.ช. ปภาเทพ มินิพันธ์ 07-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
13 ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ 25-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
14 ด.ช. ศินสิทธิ์ ดาราพงศ์สถาพร 31-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
15 ด.ช. เมธาพัฒน์ พิมพ์จันทร์ 11-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
16 ด.ช. อธิคม คงยืน 02-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
17 ด.ญ. ดลอัปสร เหลือหลาย 11-06-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
18 ด.ญ. ชลดา สุวรรณชัย 24-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
19 ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
20 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
21 ด.ช. พงศภัค ฉ่ำพงษ์ 18-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
22 ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ 23-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
23 ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ 05-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ยอแซฟพิจิตร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง