อิสลามสันติชนชิงแชมป์เทควันโด ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 24/08/2019 ~ 24/08/2019

ชื่อผู้จัด : นางพรเพ็ญ แย้มเกียรติวิจิตร ปิดระบบรับสมัคร 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-813-5208 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 martial arts taekwondo 3 2 1 0 0 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
2 รร.อิสลามสันติชน 9 7 2 0 0 นายสุเทพ ถาวรสุขศิริ 0898135208
3 BCC TAEKWONDO 3 3 0 0 0 ครูเพชร 0859273531
4 รร.กรุงเทพพิทยา 4 3 1 0 0 นายณัฐพงศ์ โรจนเศรษฐพงศ์ 0898135208
รวม 19 15 4 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 martial arts taekwondo 7 6 1 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
2 BCC TAEKWONDO 12 12 0 ครูเพชร 0859273531
3 แพรกษาวิเทศ​ศึกษา​(PWS)​ 6 3 3 ณรงค์​ ฉันทศิริพันธุ์​ 0820866776​
รวม 25 21 4
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 CLC TAEKWONDO 9 9 0 0 0 ครูปอ วรวุฒิ หวังธนอนุรักษ์ 0998825253
2 martial arts taekwondo 1 1 0 0 0 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
รวม 10 10 0 0 0