อิสลามสันติชนชิงแชมป์เทควันโด ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 24/08/2019 ~ 24/08/2019

ชื่อผู้จัด : นางพรเพ็ญ แย้มเกียรติวิจิตร ปิดระบบรับสมัคร 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-813-5208 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม แพรกษาวิเทศ​ศึกษา​(PWS)​

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนธัช แซ่จาว 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 0
2 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ปาวี 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 0
3 ด.ญ. ปราณิสา นุชชำนาญ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 0
4 ด.ช. กรณัฎฐ โอนหอม 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 0
5 ด.ช. ณัฎฐชาต พินสุวรรณ์ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 0
รวม 0

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อนาวิล เพชรนำพงษ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 39-42 Kg. 0
2 ด.ญ. สกุลสวรรค์​ สารทอง 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 39-42 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/08/2019 1.46.38.222 ด.ญ. สกุลสวรรค์​ สารทอง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง