เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ครั้งที่ 12

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 18/01/2020 ~ 18/01/2020

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. ด.ช. ชิษณุพงษ์ มากรุง 29-03-2556
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ 13-05-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. ด.ช. ธีรธร นามศรีลี 08-08-2557
2 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ณัฐเศรษฐ ขุนศรี 11-02-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. บารเมษฐ์ ผาริการ 12-08-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร 29-07-2557
2 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ณัฐภัทร พระโป๊ะ 13-08-2557
3 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ช. อิทธิกร หาญณรงค์ 14-08-2557
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนาธิป บุญเนียม 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ญ. นันทิกานต์ หาญณรงค์ 06-12-2557
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. กัญญาภัค ทองรักขาว 14-03-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special Forces ด.ญ. ปาณปวีณ์ อุตโนคาร 26-06-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ช. ธนกร ลื่อเฟื่อง 11-03-2556
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ปัณณทัต ศรีอัศวิน 20-08-2555
3 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. จิรพงศ์ ปิณฑะดิษฐ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร 05-02-2556
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ภาม ล้อชัยเวช 28-12-2555
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ปรมะ จันทร์ตรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เสนาะวาที 19-10-2555
2 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ณภัทร แก้วแสนตอ 21-05-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. ด.ช. กฤตภาส ตระกาลไทย 07-10-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ญ. ณิชนันท์ รอนยุทธ์ 13-11-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ภิญญดา เรืองศรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ญ. พันธ์ประภา เทียนบุตร 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เอกภวิษย์ รอดเกิด 01-09-2555
2 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. ณพชร โยตะศรี 14-02-2556
3 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. อัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา 20-06-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. ปริญญ์ ปิ่นเกตุ 23-04-2555
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ณัฏฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. จุฑาเทพ ห่อไธสง 02-07-2556
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีร์ชยุต สุกายะ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ภูตะวัน เครือม่วง 01-06-2555
2 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. ธรรธัช ถิ่นจันทร์ 25-12-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. สุทธิรักษ์ รินสุข 16-10-2555
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สรวัศ สุขประเสริฐ 21-06-2555
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-07-2554
4 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศิวัช เกลี้ยงกลม 24-11-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สรวิชญ์ สุขประเสริฐ 21-06-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. กิตติคุณ ตุ้มขาว 05-07-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. ปุณณภา สังข์พราหมณ์ 07-02-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แก้วบุญ 12-03-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลภัสลดา ด่อนแดง 25-12-2555
2 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว 11-05-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. ญานิศา จันทโชติ 23-03-2555
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553
2 ทีม D.I.A. ด.ช. กานต์นิธิ กิ่งแก้ว 09-12-2554
3 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ประวิตร สินมา 23-04-2553
4 ทีม Special Forces ด.ช. ประกาษิต เตมีซิว 11-11-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ช. กนกพล พรมสุวรรณ 02-05-2553
2 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ฐากร ฟองภู่ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553
2 ทีม Special Forces ด.ญ. ชลิตา ศรีบุญเรือง 11-05-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ชาญณรงค์ ยี่ปา 22-09-2554
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ทัตดนัย เสนาพันธ์ 09-10-2553
3 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ธีรภัทร เงินรวม 03-08-2553
4 ทีม Special Forces ด.ช. ณัฐนนท์ ศิริ 07-09-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ธนภัทร ศรีเมือง 04-01-2553
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ปัณณทัต กุมภาพันธุ์ 19-12-2554
3 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. กิตตินันท์ บุญมูล 04-05-2554
4 ทีม Sl taekwondo ด.ช. นพวิทย์ มาลัย 11-10-2554
5 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. รัชชานนท์ เกตุจำนงค์ 01-01-2563
6 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ปฏิภาณ โตพันธุ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special Forces ด.ช. ก้องภูมิ แสงผาบ 05-02-2553
2 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. นภพล ห่อไธสง 17-05-2553
3 ทีม D.I.A. ด.ช. สิทธิเดช บุญยอ 26-04-2553
4 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. สิปปกร บำรุงศรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ปณชัย เดชะ 23-12-2553
2 ทีม D.I.A. ด.ช. พรภวิษย์ เจริญทิพย์ปัญญา 10-09-2553
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัชชานนท์ บุญประเสริฐ 03-09-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. กนกพล วิมุกตาคม 17-05-2553
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. จามิกร อ่อนหยู 31-08-2553
3 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. ภคิน หาวงษ์ 25-09-2554
4 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 20-12-2552
5 ทีม D.I.A. ด.ช. ปภังกร ศรีอัศวิน 09-09-2553
6 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. กิตติวัฒน์ ขุนจง 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ญ. กัญญาณัฐ บุญเอก 08-09-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ญ. ญาณิศา ภูมิผล 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special Forces ด.ญ. สุภัญชญา ศรีวิราช 08-01-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 27-08-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. ภูดิส จันทร์ทัพนุตะรักษ์ 10-06-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ 05-12-2553
3 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. ณัสธพนธ์ ดาบลี 10-05-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. ดารอยัต เล็มบารอฮีม 09-06-2554
2 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. ทักษ์อนันต์ ดอกตะเคียน 19-01-2554
3 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. ชวลิต สิงคงป้อง 15-03-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. วัชรพล มามี 01-01-2563
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ธน อะโหสี 15-09-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ณัฐธัญ พรมมี 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. นริศรา เวชกุล 05-03-2553
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. ฐิตารีย์ โนรี 01-08-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. นิรัชดา พรหมประเสริฐ 11-05-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. ภัทรวรรณ สิงห์เกิด 18-04-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. พรรณวดี หวันน่าหงู 18-06-2553
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551
2 ทีม Special Forces ด.ช. ธีร์ธวัช จริยพัฒนกุล 23-09-2551
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. สิทธิพงษ์ นอสูงเนิน 04-07-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. รุจิภาส นวลเพ็ชร 27-06-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552
2 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551
3 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ธนิท แสงก่ำ 06-07-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. กษิดิษ แว่วสอน 05-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. วุฏฐินันท์ นันชัย 06-08-2551
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. อภิชา นามวรรณ 07-05-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ณิชานันทน์ คงคา 27-01-2552
2 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ญ. อันดา จอนมี 21-06-2552
3 ทีม STR สุโขทัย ด.ญ. สุทธิกานต์ วงค์อิสสระ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ 18-08-2552
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. พรนัชชา ทองสุข 18-11-2551
2 ทีม Special Forces ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย 22-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. ณัฐนรา หมื่นชะนะ 05-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 14-05-2551
2 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. สิทธินนท์ เก้นโชติ 10-04-2552
3 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ช. ฌอน ไมเคิล โดเฮอร์ตี้ 20-04-2552
4 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรพล พุทธดลชัย 21-02-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศุภวิชย์ เกลี้ยงกลม 11-12-2551
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ชาติคุณ คงสิม 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. ศุภกฤต สีนวล 02-05-2551
2 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. จารุพัฒน์ เกตุษา 30-09-2551
3 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. ธนกฤต สังข์พราหมณ์ 18-06-2551
4 ทีม D.I.A. ด.ช. พงศธร ภูชมศรี 03-03-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. ณิชกมล โหมกจันทึก 12-03-2552
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช 05-10-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ญ. ปราณปรียา จรรยา 10-02-2552
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. จิณัฐฐิพา สังข์กิตติทวิกร 11-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. วรินทร์ จอมวิญญา 01-01-2552
2 ทีม D.I.A. ด.ญ. ญาณิษา สถิตย์ 07-02-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. ด.ญ. เมธาวี แมคคอร์แมค 24-07-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกลม 25-11-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ญ. นภรัตน์ ไผ่โสภา 07-01-2551
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ญ. รชยา บุญสุข 09-10-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. ชวกร จิบจันทร์ 06-07-2552
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. กิตติคุณ นิลศิริ 06-10-2551
3 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ภาคิน ศรีเพ่ง 28-06-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ปรัชญา เพ็ชรบึงพร้าว 03-10-2552
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ 31-05-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. อนุพัฒน์ เผือกน้อย 04-12-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ขวัญมนัส หนูคำ 18-08-2551
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. เจษฎากร แววศรี 08-10-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. จตุภูมิ พูลสวัสดิ์ 09-12-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. เดาว์วัส เล็มบารอฮีม 25-05-2552
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. คมชาญ ปาลจันทร์ 15-08-2551
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. กฤตยชญ์ ตันตระกูล 09-03-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ญ. วทันยา ศิริสมวงศ์ 24-06-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. รมิตา ศรีสุข 26-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. พรปวีณ์ นาคสวัสดิ์ 16-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. พิชญ์สินี ทองสุข 24-04-2552
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. เอมศิริ ชูสวัสดิ์ 15-09-2552
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. แทนคุณ ขันแก้ว 07-11-2550
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ 23-10-2549
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พีรนนท์ แสนเสนาะ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย 15-12-2550
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ศุภวิชญ์ วงค์เสนา 15-02-2550
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. วัชรพงษ์ เศียรนอก 15-12-2560
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. นนทิยุต บรรจงช่วย 21-06-2548
2 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. อภิรักษ์ คงแสง 19-09-2548
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ชาตวิทย์ ศรีจันเวียง 18-11-2550
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. ณัฐพล บุญเอก 25-09-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. กรวิชญ์ ประสานวงศ์ 09-04-2549
3 ทีม D.I.A. ด.ช. ชินภัทร รักไทย 01-11-2550
4 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. รชตะ ศิริสาขา 03-02-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ศุกรีย์​ ศรีเสน 15-06-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. ไกรวิชญ์ จุลคล้ำ 10-08-2549
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์ 12-06-2549
4 ทีม D.I.A. ด.ช. คณิศร โต๊ะงาม 28-04-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย 16-10-2549
2 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย ด.ช. สิทธิกร เพิ่มพูล 08-12-2549
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. วรัญญา ตลาดเงิน 26-12-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. ลัลนี้ลลิต สุเวช 08-11-2548
2 ทีม D.I.A. ด.ญ. นวพรรษ ทั่วจบ 19-02-2550
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. โศภิษฐา ทองพัฒน์ 18-08-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. ณัฐณิชา อักษรแก้ว 27-01-2548
3 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. อัณณา อยู่เกษม 30-01-2550
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. อมราพร พรหมศักดิ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ 11-09-2549
2 ทีม TWIN​ GYM. ด.ญ. ปภาสุต ปวรคุณชัย 21-04-2549
3 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. อรรัมภา คงยุทธ 03-07-2550
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. กีรัตยา ประสานวงศ์ 21-06-2550
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. ด.ญ. กุลธิดา วงค์คุย 25-02-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนวัฒน์ บุญศรี 01-01-2563
2 ทีม D.I.A. ด.ช. คอสทิน วิลเลี่ยม 09-11-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. อภิเชษฐ์ ไชยทิพย์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. กิตติชัย แย้มสำรวล 19-06-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. ดารอวิส เล็มบารอฮีม 24-05-2549
2 ทีม D.I.A. ด.ช. ฤทัยชนก โชคบัณฑิต 22-10-2548
3 ทีม D.I.A. ด.ช. ภสุ อุ่นเจริญ 12-04-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. กิตตินันท์ จิบจันทร์ 02-06-2549
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ วิโรจไพศาล 30-09-2548
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 22-11-2549
4 ทีม D.I.A. ด.ช. ธนชาติ เฟื่องโคตร 24-10-2550
5 ทีม D.I.A. ด.ช. จิรเมธ ทิณเกิด 01-04-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. รังสรรค์ เมืองวงษ์ 29-06-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ศุภนัฏฐ์ แน่นอน 04-01-2549
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สัณหณัฐ นิชเปี่ยม 14-07-2549
3 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ช. ชัยชนะ ผาผุย 16-02-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บัวใหญ่เทควันโด ด.ญ. เขมจิรา ผาริการ 09-09-2550
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. มาศณัฏฐมน สังข์กิตติทวิกร 24-03-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กนกวรรณ อยู่ทัพ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. ลัลน์ลรินทร์ คันธวงศ์ 31-03-2550
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. อังคณา ภูมมี 01-09-2549
3 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ญ. อรดากา โพธิ์งาม 27-05-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์ 19-02-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. วันดารินทร์ อินทรเลิศ 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym ด.ช. จักรพรรดิ์ นิโอ๊ะ 02-12-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. นภัทร บุญชูเชิด 07-09-2549
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ธนาดุล โอมะคุปต์ 08-07-2550
3 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ประกาศิต ไวยะยอด 29-11-2549
4 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. วรพงษ์ เรืองบุรพ 28-06-2549
5 ทีม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ด.ช. ก้องภพ มีศิริ 11-06-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ญ. นภาเกตน์ กวดกระโทก 19-03-2549
2 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ญ. นุชจรี อินทร์ใย 13-12-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. กวิสรา ล่องอำไพ 08-02-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย เพิ่มทรัพย์ พรรณสุภผล 10-02-2547
3 ทีม Sl taekwondo นาย ศุภณัฐ มาพบบุญ 10-04-2546
4 ทีม Sl taekwondo นาย จิรวัฒน์ ดิษฐี 06-09-2548
5 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย นาย ณภัทร แควน้อย 11-08-2547
6 ทีม GTM-CR นาย ปณต พิพัฒนบุณยารัตน์ 01-01-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo นาย ชาล อะโหสี 04-08-2547
2 ทีม SKG Seekasem Takhli นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546
3 ทีม GTM-CR นาย พงศธร นิลตะศักดิ์ 01-01-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo นาย กิตติธัช จาดคำ 21-10-2548
2 ทีม KRABI.TKD.GYM นาย มิณฑดา หมัดหมีม 08-09-2546
3 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย นาย ปวริศก์ เครือคำ 09-07-2547
4 ทีม D.I.A. นาย กนกอร สุทธศรี 26-12-2546
5 ทีม GTM-CR นาย พฤกษา ยามี 01-01-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo นาย เหมรัศม์ ทูคำมี 08-09-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย นนธวัฒน์ จันทร์สุข 01-01-2545
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย สิริมงคล ดวงดี 05-10-2547
4 ทีม SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย นาย ธนวินท์ โจณสิทธิ์ 19-02-2548
5 ทีม GTM-CR นาย ชิตวัน จันคัมรี 01-01-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TWIN​ GYM. นาย ธนพล ถมอินทร์ 08-07-2546
2 ทีม SRD Taekwondo นาย ภณชนก ฟองใจหวาน 23-06-2546
3 ทีม Sl taekwondo นาย ธนิท ทูคำมี 03-09-2547
4 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย เดชาวัตร เอี่ยมสุข 11-06-2545
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO นาย โพธิภัทร โพธิ์ระยับ 23-11-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย ธนวัฒน์ สีลาชัย 23-02-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taweesilp Yolo 11 นาย บริพัตร จอนมี 08-09-2547
2 ทีม TIGER THAI TEAM นาย ธนกฤติ ขอสวัสดิ์ 12-12-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM นาย ณรงค์ฤทธิ์ นบนอบ 26-02-2546
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด นาย องอาจ เอี่ยมสะอาด 15-10-2545
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. นาย อัศม์เดช อัคราช 03-04-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. กรกนก วัฒนกุลชัย 01-01-2563
2 ทีม Sl taekwondo น.ส. เบญจมาส พุทธชนม์ 21-07-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547
2 ทีม Sl taekwondo น.ส. กันยาวีร์ ใจกล้า 09-03-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. จิราพัชร พันธุ์น้อย 29-08-2547
2 ทีม Sl taekwondo น.ส. อรพัสตร์ คำอินยุทธ 27-06-2548
3 ทีม SRD Taekwondo น.ส. สิริญา รมหิรัญ 09-10-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย น.ส. น้ำฝน ทองนาค 01-01-2563
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นิชาภา ภู่กลัด 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TWIN​ GYM. น.ส. ชนากานต์ บัวกล้า 03-07-2547
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. ชนิดาภา ทะจะกัน 13-08-2547
3 ทีม STR สุโขทัย น.ส. รวิภา วงษ์ประดิษฐ์ 01-01-2563
4 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ญาตาวี ผลจักร์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TWIN​ GYM. น.ส. ชนากานต์ ครามสูงเนิน 08-09-2547
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น.ส. วาเศรษฐี พรหมแก้ว 27-02-2547
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด น.ส. วรรณวิษา พรหมมา 10-07-2545
3 ทีม TWIN​ GYM. น.ส. ณัชชา ศรีชื่น 31-12-2547
4 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองมี 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CK Taekwondo by Chanachai Gym น.ส. ณัฐชิตา บุญเลิศ 06-05-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SMART TAEKWONDO นาย พนา อ อินต๊ะ 01-01-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SMART TAEKWONDO นาย พรพงศ์ วงศคำ 05-05-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SMART TAEKWONDO นาย จิรภัทร พิศร 05-06-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM นาย ธีรธรรม์ สุวรรณรัคน์ 18-05-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.I.A. นาย ศิวากฤษ ฉัตรธัญญภัค 09-03-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO นาย ปวริศ สังข์เที่ยง 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo น.ส. กีรตยา มณีมอญ 23-12-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SMART TAEKWONDO นาย ปฏิพงศ์ พันธ์ศรี 01-05-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SMART TAEKWONDO นาย วิศุทธิ์ พิชิตชัยสถาน 11-02-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM นาย ณัฐเศรษฐ์ ปลื้มมนัส 07-07-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM น.ส. กนกพร มะธิปะโน 11-04-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. ยุพารัตน์ หอมหวล 02-12-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. กัณตินันท์ สายตรี 07-07-2557
2 ทีม PAPEEW GYM ด.ช. สิรวิชญ์ โพธิ์ขำ 01-12-2557
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ภูดิศ สนเทียนวัด 14-02-2557
4 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. สุเมธิศ อ่วมแพ 28-06-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. นันทภพ ศรีจันทร์ 21-02-2557
2 ทีม PAPEEW GYM ด.ช. ณฐนนท์ นุชวงศ์ 01-07-2556
3 ทีม Taweesilp Yolo 11 ด.ช. ณิชคุณ รอนยุทธ์ 01-03-2558
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PAPEEW GYM ด.ช. ภูภัทร อยู่ยง 01-07-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ธาวิน โวหาร 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. มิมิว ตรีสังข์ 20-04-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ญ. ปุณนภัส ตั้งผาสุข 28-06-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปิยวัฒน์ ทิพย์เนตร 24-09-2556
2 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. จุนซอ พัค 03-12-2556
3 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. วิฆเนศ แฮ็คเชล์ล 06-02-2556
4 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ณภัทร เจิมไทย 24-10-2554
5 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. กุลกันต์ ยันต์วิเศษ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ธนาคาร โอมะคุปต์ 09-08-2556
2 ทีม เรกิ - ริว เทควันโด ด.ช. ตรัยคุณ ก่อพงศาสตร์ 06-09-2555
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. อมรภัค การะหงส์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PAPEEW GYM ด.ช. จิราภัทร บุญเนรมิตร 01-01-2555
2 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี 17-06-2556
3 ทีม T.A.F.Phrae ด.ช. คณิศร วรรณจรรยา 24-11-2555
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. นิติธร อินโส 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. คณธัช เกษมสุข 22-10-2555
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. รัตนนาวี เหล็กขำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ช. ศุภณัฐ โชติชัยสุวัฒน 27-12-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. กฤตพัส ลิ้มตระกูล 06-04-2555
2 ทีม PAPEEW GYM ด.ช. อิศวรัตน์ สายทอง 01-01-2555
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. กฤติเดช ตระกูลทัพทอง 18-01-2555
4 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ช. ปาณัสม์ รวงคำ 28-06-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. Pichamon Bongochmas 26-10-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เรกิ - ริว เทควันโด ด.ญ. ญาติณัฐสมนต์ แก้ววังน้ำภคิน 15-02-2556
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ ตันเสนา 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. จิดาภา จันทร์หอม 25-08-2556
2 ทีม เรกิ - ริว เทควันโด ด.ญ. ณัฐวรา ปินตาวนา 11-04-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เรกิ - ริว เทควันโด ด.ช. จักรพันธ์ มูลมติเชาว์ 05-06-2554
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ช. ชยางกูร แก้วสวัสดิ์ 10-10-2552
3 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. ภูวนัตถ์ ยิ้มสามเสน 23-08-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ชินริว ตรีสังข์ 23-03-2553
2 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. ปรัณชัย ขวัญเกิด 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI TEAM ด.ช. สิตางคุ์ สวัสดี 01-07-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. จันทรกานต์ ด้วงธรรม 30-12-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม STR สุโขทัย ด.ญ. อรวรา บุญกัณฑ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PAPEEW GYM ด.ญ. พรชนก นุชแม้น 01-01-2554
2 ทีม STR สุโขทัย ด.ญ. กชกร คงสุข 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ศิวัช อยู่เบิก 11-09-2552
2 ทีม STR สุโขทัย ด.ช. วัจนกร บุญกัณฑ์ 01-01-2563
3 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ช. จิรพัฒน์ เพิ่มพูล 09-09-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. วีรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ 16-04-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. จิณณพัต ลิ้มปาน 13-06-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. กันตพล ภาษิต 15-12-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ธนพล ศรีเมือง 13-04-2551
2 ทีม TWIN​ GYM. ด.ช. นันทวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม 24-05-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ภูรินท์ บงกชมาศ 24-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. พิชยา พงษ์เส็ง 26-12-2551
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด ด.ญ. ปัณฑารีย์ เรณุมาร 25-03-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ศุภรัตน์ จันทร์หอม 20-08-2551
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. ณัฐธิดา จำรัสประเสริฐ 01-07-2552
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พรวินท์ นาคบุรี ดำแดง หญิง TIGER THAI TEAM
2 ปัณณทัต สมพงษ์ ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
3 ปัณณทัต สมพงษ์ ดำแดง ชาย น้ำเมยยิม
4 สุทธิรักษ์ รินสุข เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
5 ภูตะวัน เครือม่วง เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
6 ด.ญ.สุพิชญา บุญญถาวร เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
7 ด.ญ.วรัชยา ปิ่นป้อง เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
8 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โฆษิตานนท์ เขียว ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
9 ด.ญ.อรินทร์พร ฉัตรดวงเด่น เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
10 ด.ญ.นริศรา จงศิริรักษ์ เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
11 ภัทธีรากาญจน์ ไชยเพชร เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
12 ภัทธีรากาญจน์ ไชยเพชร เขียว หญิง SKG Seekasem Takhli
13 กัญญาภัค ทองรักขาว เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
14 ภิญญาพัชญ์ แก้วบุญ เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
15 ธีรภัทร เงินรวม เขียว ชาย SKG Seekasem Takhli
16 ธีรภัทร เงินรวม ฟ้า ชาย SKG Seekasem Takhli
17 Pichamon bongochmas ขาว หญิง SKG Seekasem Takhli
18 กานต์นิธิ กิ่งแก้ว น้ำตาล ชาย D.I.A.
19 ด.ญ.พัทธนันท์ แสงงิ้ว ขาว หญิง SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย
20 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
21 ด.ญ.นันทภัค กุลวงศ์ ฟ้า หญิง T.A.F.Phrae
22 ด.ญ.พัทธนันท์ พัวพันเกษมสุข ฟ้า หญิง T.A.F.Phrae
23 ด.ช.คณิศร วรรณจรรยา เหลือง ชาย T.A.F.Phrae
24 ด.ญ.เดนิส อาลี โอคาเรส อัลวาริดา เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
25 ด.ช.ภคิน พรหมพุทธา แดง ชาย JC Thailand
26 ด.ญ.ปทิตตา โสคำ ฟ้า หญิง JC Thailand
27 ด.ญ.สิริวรรณวิสา วิโคตร เหลือง หญิง JC Thailand
28 ด.ช.กานต์นิธิ กิ่งแก้ว น้ำตาล ชาย JC Thailand
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.พิศุทธิ์ธรรม สีไพร แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ปราณปรียา จรรยา ฟ้า หญิง น้ำเมยยิม
3 ปราณปรียา จรรยา ดำแดง หญิง น้ำเมยยิม
4 ชาญณรงค์ ยี่ปา เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
5 กิตตินันท์ บุญมูล น้ำตาล ชาย น้ำเมยยิม
6 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
7 ด.ญ.พิชญาภา บุญญถาวร แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
8 ด.ช.ฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยม น้ำตาล ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
9 ด.ญ.ศศิวิมล พันธ์วิไล แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
10 ด.ญ.เนตรนภา ยาเงิน แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
11 ด.ญ.สุพิชญา พีรพัฒนไพบูลย์ น้ำตาล หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
12 ด.ช.ปราชญา จันทร์เพ็ง น้ำตาล ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
13 ด.ช.ชยกฤช ประยุกต์สมัย ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
14 ด.ช.อภิวุฒิ ลีลาวโรดม ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
15 ด.ช.ปวีณ ศรีสุธรรม เขียว ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
16 ด.ญ.ปวีณา ศรีสุธรรม เขียว หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
17 นันท์นภัส ปาลจันทร์ เขียว หญิง Sl taekwondo
18 รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ เขียว หญิง SKG Seekasem Takhli
19 รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
20 พิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน เขียว หญิง SKG Seekasem Takhli
21 พิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
22 ทักษอร กรโพธิ์ น้ำตาล หญิง SKG Seekasem Takhli
23 ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัย ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
24 ปาณิสรา อภิวงศ์ ดำแดง หญิง TIGER THAI TEAM
25 นาฎรดา ต้นเพชร เหลือง หญิง TIGER THAI TEAM
26 ด.ช.วศุธร วรินทร์ ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
27 ด.ช.กิตติพัฒน์ ลือโลก เขียว ชาย T.A.F.Phrae
28 ด.ญ.ยติยา กุลวงศ์ เหลือง หญิง T.A.F.Phrae
29 ด.ญ.ยติยา กุลวงศ์ เขียว หญิง T.A.F.Phrae
30 ด.ช.กิตติพัฒน์ ลือโลก เหลือง ชาย T.A.F.Phrae
31 ด.ช.ชุติเดช ภควรัตนโชต ดำแดง ชาย JC Thailand
32 ด.ช.ทักษภูมิ มาตย์วังแสง ดำแดง ชาย JC Thailand
33 ด.ญ.ณัฐภัสสร โตพังเทียม ฟ้า หญิง JC Thailand
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อัจฉริยะ เกิดแก้ว ดำแดง ชาย น้ำเมยยิม
2 ณปภัช สมัครเขตรการ ดำแดง ชาย น้ำเมยยิม
3 ด.ช.สุพศิน วงแก้ว ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
4 ด.ญ.สิริกร วงแก้ว ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
5 ด.ช.คณนาถ จิตต์รังษี ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
6 ด.ญ.ปาณิสรา อภิรติโกศล ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
7 ด.ญ.สิริกัญญา ใจไหว ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
8 ด.ญ.กรณ์รวี รัตน์นราทร ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
9 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
10 ด.ช.ธนพนธ์ แสงงิ้ว เขียว ชาย SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย
11 ด.ช.นพพรท ผันพักตร์ เหลือง ชาย SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย
12 ด.ญ.วทันยา ศิริสมวงค์ เหลือง หญิง SiTT-TKD ศรีสัชนาลัย
13 ฐิติชญา พูบขุนทด ดำแดง หญิง TIGER THAI TEAM
14 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
15 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
16 ด.ช.ชนม์ชนันทร์ เรียงลอย น้ำตาล ชาย T.A.F.Phrae
17 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง แดง หญิง T.A.F.Phrae
18 ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล แดง ชาย T.A.F.Phrae
19 ด.ญ.เพ็ชรมณี ตันมณีรุ่งโรจน์ น้ำตาล หญิง JC Thailand
20 ด.ญ.ฐิดาพร ตันมิ่ง น้ำตาล หญิง JC Thailand
21 ด.ช.ทีปกรโชติ วิโคตร ดำแดง ชาย JC Thailand
22 ด.ญ.ญาณิน วชิรโกวิทย์ เขียว หญิง JC Thailand
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อัจฉริยะ เกิดแก้ว ดำ ชาย น้ำเมยยิม
2 นางสาว กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ดำ หญิง T.A.F.Phrae
3 น.ส.พิมพ์ญาดา มาตย์วังแสง ดำ หญิง JC Thailand
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ทักษอร กรโพธิ์ น้ำตาล หญิง SKG Seekasem Takhli
2 กชพร อภิวงศ์ แดง หญิง TIGER THAI TEAM
3 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.สุพิชญา บุญญถาวรด.ญ.อรินทร์พร ฉัตรดวงเด่น เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ด.ญ. นริศรา จงศิริรักษ์ด.ญ.วรัชญา ปิ่นป้อง เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
3 ด.ญ.นันทภัค กุลวงศ์ด.ญ.พัทธนันท์ พัวพันเกษมสุข เขียว หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ด.ช.พิศุทธิ์ธรรม สีไพร แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ด.ญ.เนตรนภา ยาเงินด.ญ.ศศิวิมล พันธ์วิไล แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
3 ด.ช.ฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยมด.ญ.สุพิชญา พีรพัฒนไพบูลย์ น้ำตาล ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
4 ด.ช.ชยกฤช ประยุกต์สมัยด.ช.อภิวุฒิ ลีลาวโรดม ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
5 รมย์รวินท์ บุญประเสริฐพิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน เขียว หญิง SKG Seekasem Takhli
6 ด.ช.ปวีณ ศรีสุธรรมด.ญ.ปวีณา ศรีสุธรรม เขียว ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
7 ด.ช.วศุธร วรินทร์ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อัจฉริยะ เกิดแก้วปราณปรียา จรรยา ดำแดง ชาย - หญิง น้ำเมยยิม
2 ด.ช.ชนม์ชนันทร์ เรียงลอยด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญนางสาว กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ดำ ชาย - หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.นริศรา จงศิริรักษ์ด.ญ.วรัชญา ปิ่นป้องด.ญ.สุพิชญา บุญญถาวร เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ด.ช.พิศุทธิ์ธรรม สีไพรด.ญ.พิชญาภา บุญญถาวร แดง ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ด.ช.ฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยมด.ญ.สุพิชญา พีรพัฒนไพบูลย์ด.ช.ปราชญา จันทร์เพ็ง น้ำตาล ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
3 ด.ช.คณนาถ จิตต์รังษีด.ช.ชยกฤช ประยุกต์สมัยด.ช.อภิวุฒิ ลีลาวโรดม ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัยด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
2 อัจฉริยะ เกิดแก้วปัณณทัต สมพงษ์ณปภัช สมัครเขตรการ ดำแดง ชาย น้ำเมยยิม
3 ด.ญ.สิริกัญญา ใจไหวด.ญ.กรณ์รวี รัตน์นราทรด.ญ.ปาณิสรา อภิรติโกศล ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม