การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 29/06/2019 ~ 29/05/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง ปิดระบบรับสมัคร 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. รัชษิต จิตสมพงษ์ 12-04-2558
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. โมริน หมาดโหยด 01-01-2562
3 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ปัณณธร กุฏอินทร์ #ข้าวปั้น 01-01-2562
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ณลรดร ไกรชู 01-01-2562
2 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคแป้น #ลีวายส์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ชวกร สำอางศรี 09-01-2562
2 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ณัฏฐกรณ์ เมืองแก้ว #กัปตัน 01-01-2562
2 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร #โปรด 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. เค็นตะ คิทาดะ 07-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ญ. พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ 10-12-2556
2 ทีม มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ ด.ญ. ยมลพรรณ นาควงศ์ 25-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. วรเมธ ใจอ่อน 16-05-2556
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ภูมิดิศ สิงห์นุ้ย 19-07-2556
3 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. วรรณุวัฒน์ ลายน้อย 01-01-2562
4 ทีม มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ ด.ช. กฤติเดช บุตรดี 21-06-2557
5 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปัณณทัต ชูบุญศรี 17-12-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อนาวิน ศรีนุ่น 01-01-2562
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. สุริยะใส งาแก้วรันดรศักดิ์ 10-03-2556
3 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ธนัช สมาธิ 16-09-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. พีรยุทธ พิมเสน 09-11-2556
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศรสลักศิลป์ 01-01-2556
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ชวภณ สำอางศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ณัฎฐ์ วงศ์วรวิทย์ 01-01-2562
2 ทีม Wipawee TKD ด.ช. วีรภัทร เพชรชะนะ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Wipawee TKD ด.ช. นนทพัทธ์ จิปริก 02-01-2556
2 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ช. พงค์สันต์ ชูนวนศรี 13-04-2556
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ปิยราช แย้มอิ่ม 23-12-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. ธัญลักษณ์ จิตต์ธรรม 05-03-2556
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ลัลนา อภิโชติภูดินันท์ 05-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ญ. วันวิสาข์ บุตราจราย์ 04-06-2556
2 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ญ. ศิริณภาพร สุขจิตร 07-03-2556
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. ฐิติรัตน์ นพรัตน์ 18-06-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ญ. ธัญกมล ประตูใหญ่ #ใบบัว 21-04-2557
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ชิษณุชา ประเสริฐกุล 26-07-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. ธนภัทร นวลศรีทอง 13-09-2554
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ภานุวัฒน์ นาคปลัด 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น 01-01-2562
2 ทีม Pk.Gym ด.ช. ปรรณพัชร์ ไพจิตจินดา 07-06-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ธันยพงศ์ สุขหนู 23-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ญ. กมลวรรณ ชุมมะโน 28-03-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์ 16-07-2554
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ปิญชาน์ อักษรกุล 02-03-2554
3 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ณปัญ ปานา 03-03-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ 15-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายพฤตินันท์ สมวงศ์ 30-11-2554
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ปริพัฒน์ สุวคันธกุล 01-01-2562
3 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ช. อาดามินทร์ บินยา 20-04-2555
4 ทีม ALL STAR ด.ช. วรวิทย์ อ่อนสง 15-06-2554
5 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. รัชพล ศรีรักษา #ปันปัน 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. วรัชญ์ สุนทรนนท์ 19-05-2554
2 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายธนวินท์ บัวอินทร์ 01-01-2562
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. เมทธพนธ์ สิงห์โตทอง 15-12-2554
4 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าว 30-05-2554
5 ทีม Pk.Gym ด.ช. กิติศักดิ์ ใจกว้าง 19-10-2555
6 ทีม Pk.Gym ด.ช. กฤติเดช จงรักสานติ 06-05-2554
7 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ณลรเดช ไกรชู 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายอัศม์เดช เดชเสน 01-07-2554
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อันนตสิทธิ์ ให้เจริญสุข 01-01-2562
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. โสภณ ช่วยขุน 09-09-2554
4 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. กฤตกร มากแก้ว 09-01-2555
5 ทีม pawaret gym ด.ช. tachakron sidachan 01-01-2562
6 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ภษนน จันทร์บุตร 06-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. เฮรี่ชวนชิน เตียว 06-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. พุฒิพงศ์ เนื้อไม้ 01-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ธนภัทร นุ่มทอง 05-09-2554
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. บุรณัชย์ กันโรคภัย 06-09-2554
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ศักรินทร์ พรหมรักษา 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. ชญานิศ รุจิรเมธา 09-12-2554
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. วรรณชล สิงห์นุ้ย 02-08-2554
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ศิโรรัตน์ ดาบเงิน 04-02-2555
4 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ซิลลา หมาดโหยด 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงศรินทิพย์ บรรติศักดิ์ 01-01-2562
2 ทีม มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ ด.ญ. พิชณิกา นาควงศ์ 27-04-2554
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. กัญญาวีร์ นารีพล 05-02-2555
4 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ญ. ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก 01-01-2562
5 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ญ. กัญญาณัฐ ศรีวิศาล 10-09-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. สุพิชญา สมัย 21-06-2555
2 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จรูญรักษ์ #แก้ม 01-01-2562
3 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ญ. ศิริญากร ศิริแก้ว 15-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. ภัทรวดี เพชรสุวรรณ 17-02-2554
2 ทีม pawaret gym ด.ญ. ณิชาวีร์ นามราช 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงกวิสรา สุขทิพย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ญ. วันวิษา จรจบ 17-05-2554
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. กรชวัล เทพทอง 20-08-2552
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. อชิระ วิศว์รุ่งโรจน์ 18-02-2553
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ 16-04-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. จันทร์ปรัชญ์ ใจแจ้ง 01-01-2562
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. นครินทร์ รุ่งเรืองศักดิ์ 31-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. พิศาล ปากลาว 15-01-2552
2 ทีม Pk.Gym ด.ช. อิบราฮิม คาลิล คอนเด้ 13-04-2554
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. วิทย์สรัช รามรงค์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. เสฎฐวุฒิ แจ้งเศรษฐ 01-01-2552
2 ทีม TTC TRANG ด.ช. อภิวิชญ์ มณีพงศ์ 01-01-2562
3 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ยศอนันต์ แก้วประเสริฐ 28-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ 08-03-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ญ. สิตาภัทร ภูบัวลี 01-03-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. พรชนก โกดี 14-12-2552
2 ทีม TTC TRANG ด.ญ. ลภัสรดา ลำดับพังศ์ 01-01-2562
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. ณัฐชนัน สุขเผือก 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. จันทิมา ศรีสุขใส 05-06-2552
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. พิมพ์ลภัส วราภรณ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข 05-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) ด.ญ. นภัทศยา ยวนจิต 08-04-2562
2 ทีม Pk.Gym ด.ญ. กนกพร บัวทอง 23-03-2552
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. จิรานันต์ อุ่นพยัคฆ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. นิมรอน หมาดโหยด 01-01-2562
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. วิชญพงศ์ สมรูป 18-03-2553
3 ทีม Pk.Gym ด.ช. สุรวิชญ์ สุขโสดา 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป 01-01-2562
2 ทีม Pk.Gym ด.ช. ณฐรักษ์ มุ่ยแฟง 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ภูตะวัน พืชโรจน์ 06-06-2553
2 ทีม Pk.Gym ด.ช. รุ่งรดิศ มุ่ยแฟง 31-07-2553
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย 29-10-2552
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. กฤษกร พันธนิตย์ 10-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ 12-01-2552
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก 21-11-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู 06-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท 08-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. พิมพ์ลภัส วัจนะสวัสดิ์ 23-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงภัทรพร ชูชาติ 23-06-2552
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ฑิฆัมพร แซ่แต้ 13-01-2552
3 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ญ. พนิตฐดา สุขประจันทร์ 04-09-2552
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน 14-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. รชต จอมเสนา 23-08-2552
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. กฤตธี รุจิรเมธา 13-03-2552
3 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ธนเดช ไชยนุรักษ์ 01-01-2562
4 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. ศิริวัฒน์ วงศ์สะอาด 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภวินทร์ แซ่แต้ 01-01-2562
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. นัทธวัฒน์ บุญระตะนัง 20-01-2552
3 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ช. สิบปกร บำรุงศรี 09-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายกิตติธนฑัติ เกื้อสุวรรณ 18-11-2552
2 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ช. ธนาดล บุตราจราย์ 15-12-2552
3 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ณฐพงศ์ เซ่งเอียง 01-11-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. พฤกษ์ สุนทรนนท์ 14-05-2553
2 ทีม Wipawee TKD ด.ช. ศุภณัฐ บัวแพ 11-02-2553
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พสิษฐ์ วงค์วัชระบุตร 09-11-2553
4 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. ภัทรพล ชายใหญ่ 01-01-2562
5 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ช. ธนกร รัตนะ 28-11-2552
6 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. สิริณัฏฐ์ นันทรัตน์ 05-11-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม pawaret gym ด.ช. ธนบรรณ ชาญวารินทร์ 01-01-2562
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พลวรรธน์ พรหมเดช 20-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. จามิกร อ่อนหยู 31-08-2553
2 ทีม Wipawee TKD ด.ช. ภาณุศิษฏ์ คชรัตน์ 16-06-2553
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. แทนธัญญ์ ขุนเต่า 20-02-2552
4 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ช. วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. นฐวรรณ ศรีใหม่ 15-11-2553
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. สาวินี แซ่แต้ 13-10-2552
3 ทีม Pk.Gym ด.ญ. กวินทรา จันทร์เลม็ด 15-11-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ปพิชญา สุวคันธกุล 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำลังพลเทควันโด ด.ญ. พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ 26-03-2553
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ลภัสรดา ภพทวี 29-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ญ. ศศิวิมล จรูญกุล 15-07-2553
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ยวิษฐา ศรีรัตน์ 25-11-2552
3 ทีม Wipawee TKD ด.ญ. ณัฏฐ์กฤตา จิปริก 14-08-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงปาริฉัตร จงจิตร 20-06-2553
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ณัฐกานต์ วิสุทธิสรรพ 26-02-2552
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. รัตนมน ภาสภิรมย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร 15-05-2551
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ธนกร ศรีสุวรรณ 01-01-2562
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. อภิลักษณ์ คงสุวรรณ 01-01-2562
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด 09-04-2551
5 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. อาร์ปัน จันทะวงค์ 13-09-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ศุภณัฐ คงบ้านควน 03-01-2551
2 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ชยางกูร สมรูป 21-06-2550
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. วชิรพล สุขเผือก 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. รชต วิศว์รุ่งโรจน์ 24-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. นรินทร์จิรพัทกร เกษร 17-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. บวรทัต จองเดิน 09-03-2551
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. สุกฤษฎิ์ ผาดแผ้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Wipawee TKD ด.ญ. วิภาวี นุ่นนา 08-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. รุ่งทิพย์ เหลืองตรงกิจ 01-01-2562
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ปาณิสรา ถาวรสุข 05-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ชนกภัทร บุษบา 04-11-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ญ. พรปวีณ์ จิตมุ่ง 04-01-2550
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. วิจิตรา พรหมทุ่งฆ้อ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ปุญญพัฒน์ กังแฮ 05-06-2551
2 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายณัฐพงค์ ประพฤติ 20-10-2551
3 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ชัยภัทร์ ยงกำลัง 08-04-2551
4 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. โพชฌงค์ แก่นแก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ชิตวัน เที่ยวแสวง 10-08-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ศิวัฒน์ แก้วมณี 21-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. พสิษฐ์ หมานมา 01-01-2562
2 ทีม Pk.Gym ด.ช. นฤบดินทร์ เดชมณี 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ขวัญข้าว บุญแก้วคง 26-11-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. มิ่งกมล จันทร์บุตร 17-01-2551
2 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ญ. บุญรักษา ศรีเกษ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. อุนนดา สายสะโร 14-11-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. สุภนัน แซ่เจีย 11-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. ธันวา อ่อนเกลี้ยง 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายธนฑัต สุขทิพย์ 02-02-2552
2 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. ปิยวัฒน์ แก้วศรี 21-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายขจรวุฒิ บรรติศักดิ์ 01-01-2562
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภูวิศ แซ่แต้ 01-01-2562
3 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ธนกฤต กำเหนิดทอง 08-10-2550
4 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. บัดดารี ยาตา 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายวัชรพล ชัยทิพย์ 01-01-2562
2 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. เอกวิทย์ ขุนริน 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. ศุกลภัทร รอดพันธ์ 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. รัชตะ ไทรสุวรรณ 01-01-2562
2 ทีม โรงเรียนทองคําวิทยานุสรณ์( พีสุโซ ตรัง ) ด.ช. วิทยา นนทะศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ช. เด็กชายพชรพล บุญคล่อง 23-08-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Wipawee TKD ด.ญ. ปิยะดา เสนาคำ 05-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงธัชรินทร์ ชูประพันธ์ 14-01-2552
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณัฐณิชา แปรคันธ์ 11-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. เจนสุดา พรมสืบ 01-01-2562
2 ทีม Pk.Gym ด.ญ. กัญญาวีร์ จันทร์เลม็ด 29-11-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ภัชราพร อ่วมแย้ม 01-01-2562
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. กัญญพัชร ส้มเขียวหวาน 29-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. สุภัสสร บาลจ่าย 13-10-2551
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ธวัลลักษณ์ จึงศิริวัฒน์ 18-02-2551
3 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. กวิสรา ล่องอำไพ 08-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ธวัลรัตน์ สุขแก้ว 23-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงปิยดา จงจิตร 05-06-2551
2 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงสุพิชญา เฉลิมนนท์ 02-08-2550
3 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. กัลยากร ให้เจริญสุข 01-01-2562
4 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. ผุสดี ศรีรักษ์ 23-04-2551
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. บุญประเสริฐ แซ่ฟู 25-05-2548
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธันยธรณ์ คงบ้านควน 30-05-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. อภิรักษ์ คงแสง 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. พลาธิป นุ่มทอง 29-03-2549
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ธนกฤต เลิศประเสริฐ 19-12-2548
3 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. วชิรวุธ รุ่งเรืองศักดิ์ 03-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. พงศ์พล แจ่มจำรัส 17-02-2548
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ปิยะทัฐ ขนานแก้ว 01-01-2562
3 ทีม TAPEE TKD TEAM ด.ช. ภาณุเดช นาคปลัด 01-01-2562
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปัณฑ์ธร สมใจนึก 03-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. โอบนิธิ สายสะโร 09-07-2549
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. รามาร์ อามูซูเกอโน 20-11-2548
3 ทีม DK TAEKWONDO TRANG ด.ช. วิชยุตม์ สมาธิ 16-10-2548
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. จารุพัฒน์ ลายทิพย์ 01-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center นครศรีฯ ด.ช. สุประวีณ์ กิจวิบูลย์ 02-07-2548
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. กิตติธัช สิงห์โตทอง 22-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ญ. อรวิภา แสงช่วง 02-12-2549
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. รุ่งทิพย์ เหลืองตรงกิจ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. โศภิษฐา ทองพัฒน์ 18-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. นธกานต์ จรูญเลิศศิริ 16-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ญ. พิจศวีร์ กลั่นสุวรรณ์ 29-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ศุทธินี เพชรมุณี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA ด.ช. ธนพล สิทธิอภิเจริญรุ่ง 23-10-2549
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. นฤดม วงค์วัชระบุตร 04-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. กิตติศักดิ์ เที่ยวแสวง 24-03-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. พรชัย หนุ่มนา 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ ด.ช. ปรเมษฐ์ คชสงคราม 05-04-2549
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. อัทฒพร ให้เจริญสุข 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ ด.ช. พรพนม เพียรดี 31-10-2548
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ณฐกร เจ้ยบุตร 17-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. อชิรญา นาควงศ์ 01-01-2562
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์ 10-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. กัญญพรรณ ภูมิสถิตย์ 27-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ช. เกริกศักดิ์ แสงสืบชาติ 16-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. กมลลักษณ์ แปรคันธ์ 08-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนวัดจันดี ด.ญ. เด็กหญิงมณีรัตน์ สำเนากาญจน์ 03-01-2549
2 ทีม JK TAEKWONDO KOH SAMUI ด.ญ. Maryana Asoyan 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. รังสิมา ภาษี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAE KWON DO THUNGYAI Gym ด.ญ. พิชญาดา จรจบ 19-05-2549
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย เพิ่มทรัพย์ พรรณสุภผล 10-02-2547
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DK TAEKWONDO TRANG นาย นวพล ตะนากรณ์ 09-02-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม นาย ขจรศักดิ์ ณ นคร 22-04-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย พลาธิป เหลืองตรงกิจ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ฉัตรวัฒน์ อินทษร 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Spider TKD Phuket นาย ตะวัน โรเรอร์ 01-07-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม pawaret gym นาย วรายุ ทองมาก 01-01-2562
2 ทีม KRABI.TKD.GYM นาย ณรงค์ฤทธิ์ นบนอบ 26-02-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms น.ส. นพรดา อรรถประจง 03-07-2547
2 ทีม Pk.Gym น.ส. รินรดา มณีรัตน์ 19-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อภิสรา รอดมี 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อชิรญา โลหิตชาติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อุษามณี ศรีสว่าง 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA นาย โกศล นนทา 06-10-2546
2 ทีม RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA นาย ณัธพล หวังนุรักษ์ 14-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด น.ส. สุตาภัทร ซู่สัน 08-12-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. ธัญยพร ให้เจริญสุข 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) นาย ปิ่นมนัส เล่าซี้ 06-07-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 58-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 68-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 80+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 49-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 57-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ เหลือง หญิง กำลังพลเทควันโด
2 ด.ช.จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ น้ำตาล ชาย Pavaris Gyms
3 ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์ ฟ้า หญิง SK Center นครศรีฯ
4 ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ เขียว หญิง SK Center นครศรีฯ
5 ด.ช.ธันยพงศ์ สุขหนู เขียว ชาย SK Center นครศรีฯ
6 เด็กชายปัณณวิชญ์ พรมเล็ก ฟ้า ชาย JK TAEKWONDO KOH SAMUI
7 เด็กชายอัศมเดช เดชเสน เหลือง ชาย โรงเรียนวัดจันดี
8 ศิโรรัตน์ ดาบเงิน เหลือง หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
9 ชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์ เหลือง ชาย กำลังพลเทควันโด
10 รัชพล ศรีรักษา #ปันปัน ฟ้า ชาย กำลังพลเทควันโด
11 เด็กหญิงกมลวรรณ ชุมมะโน เขียว หญิง JK TAEKWONDO KOH SAMUI
12 กฤติกานต์ แซ่เจีย เขียว หญิง RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA
13 พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าว เหลือง ชาย กำลังพลเทควันโด
14 พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ เขียว หญิง กำลังพลเทควันโด
15 ธนภัทร นวลศรีทอง เขียว ชาย ALL STAR
16 เค็นตะ คิทาดะ เหลือง ชาย ALL STAR
17 วรวิทย์ อ่อนสง ขาว ชาย ALL STAR
18 ด.ญ.ญารินทร์ดา เเขกปาทาน ดำแดง หญิง DK TAEKWONDO TRANG
19 ภีมพัฒน์ วงศืวิเชียร #โปรด เหลือง ชาย กำลังพลเทควันโด
20 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก ฟ้า หญิง กำลังพลเทควันโด
21 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก เขียว หญิง กำลังพลเทควันโด
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.พรชนก โกดี ดำแดง หญิง Pavaris Gyms
2 ด.ช.ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ น้ำตาล ชาย SK Center นครศรีฯ
3 ด.ช.กฤษฎา รัตนพงค์ ฟ้า ชาย SK Center นครศรีฯ
4 ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์ ฟ้า หญิง SK Center นครศรีฯ
5 กัณฐพันธ์ ดาบเงิน เขียว ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
6 ณัฐกานต์ วิสุทธิสรรพ เขียว หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
7 ยวิษฐา ศรีรัตน์ ฟ้า หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
8 อิทธิกร เกตุเกลี้ยง เหลือง ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
9 ลภัสรดา ภพทวี น้ำตาล หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
10 กันติกร ทัพเพชร เขียว หญิง pawaret gym
11 กมลพร วิทูลพันธ์ เขียว หญิง RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA
12 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ เขียว หญิง กำลังพลเทควันโด
13 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ ฟ้า หญิง กำลังพลเทควันโด
14 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ น้ำตาล หญิง กำลังพลเทควันโด
15 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป เหลือง ชาย กำลังพลเทควันโด
16 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป เขียว ชาย กำลังพลเทควันโด
17 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป ฟ้า ชาย กำลังพลเทควันโด
18 พลภัธร แช่มชื่น ดำแดง ชาย ALL STAR
19 ด.ช.อชิระ วิศว์รุ่งโรจน์ ดำแดง ชาย DK TAEKWONDO TRANG
20 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก เหลือง หญิง กำลังพลเทควันโด
21 ปณิธาน พุ่มขจร เขียว ชาย Pk.Gym
22 ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย เขียว ชาย ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.วิรัลยุพา ศิลารัตน์ ดำแดง หญิง Pavaris Gyms
2 เด็กหญิงนรากร วนิชชากร เหลือง หญิง JK TAEKWONDO KOH SAMUI
3 เด็กหญิงกมลชนก เลือดโชคชัย ฟ้า หญิง JK TAEKWONDO KOH SAMUI
4 อัครชัย เดชารัตน์ ดำแดง ชาย SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
5 ปาณิสรา ถาวรสุข น้ำตาล หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
6 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า เขียว ชาย กำลังพลเทควันโด
7 คณิศร วรรณเพชร ฟ้า ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
8 ณัชชา ศรีแก้ว เขียว หญิง RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA
9 วิภาวี นุ่นนา ดำแดง หญิง Wipawee TKD
10 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า เหลือง ชาย กำลังพลเทควันโด
11 กรชวัล เทพทอง ดำแดง ชาย ALL STAR
12 ด.ช.รชต วิศว์รุ่งโรจน์ ดำแดง ชาย DK TAEKWONDO TRANG
13 ด.ญ.โสรญา อุดมพันธ์ ดำแดง หญิง DK TAEKWONDO TRANG
14 ด.ช.อาร์ปัน จันทะวงค์ ฟ้า ชาย DK TAEKWONDO TRANG
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.พลาธิป นุ่มทอง ดำแดง ชาย SK Center นครศรีฯ
2 ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี ดำแดง ชาย SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
3 กิตติธัช สิงห์โตทอง เขียว ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
4 กัญญพรรณ ภูมิสถิตย์ เขียว หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
5 ธนกฤต เลิศประเสริฐ ดำแดง ชาย RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA
6 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า ฟ้า ชาย กำลังพลเทควันโด
7 ด.ญ.ศิริรินทร์ ชุมอักษร์ ดำแดง หญิง DK TAEKWONDO TRANG
8 ปิยบุตร กฤษฎากุล เหลือง ชาย หัวอิฐเทควันโดยิม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อุษามณี ศรีสว่าง ดำ หญิง SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าวพิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ เหลือง ชาย - หญิง กำลังพลเทควันโด
2 ด.ช.ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์ ฟ้า ชาย - หญิง SK Center นครศรีฯ
3 ด.ช.ธันยพงศ์ สุขหนูด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ เขียว ชาย - หญิง SK Center นครศรีฯ
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อปพิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ ฟ้า ชาย - หญิง กำลังพลเทควันโด
2 ธัญญทิพย์ วงศืวิเชียร #ปุ๊กลุ๊กภีมพัฒน์ วงศืวิเชียร #โปรด เหลือง ชาย - หญิง กำลังพลเทควันโด
3 ด.ช.กฤษฎา รัตนพงค์ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์ ฟ้า ชาย - หญิง SK Center นครศรีฯ
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 คณิศร วรรณเพชรยวิษฐา ศรีรัตน์ ฟ้า ชาย - หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธัญกมล ประตูใหญ่ #ใบบัวภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร #โปรดชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์ เหลือง ชาย - หญิง กำลังพลเทควันโด
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อปพิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า ฟ้า ชาย - หญิง กำลังพลเทควันโด
2 ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ ฟ้า หญิง SK Center นครศรีฯ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปาณิสรา ถาวรสุขณัฐกานตร์ วิสุทธิสรรพกัญญพรรณ ภูมิย์สถิตย์ เขียว หญิง หัวอิฐเทควันโดยิม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม