การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 29/06/2019 ~ 29/05/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง ปิดระบบรับสมัคร 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 1 1 0 0 0 Kurt Rohrer 0817877512
2 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 32 18 14 0 0 นางสาวทินสิริ ตั้งสิริตระกูล 093-5795395
3 บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) 3 1 2 0 0 สุครีพ ภูบัวลี 0810799079
4 กำลังพลเทควันโด 14 9 5 0 0 ครูบอน ชยพล ไกรสรนาคา 087-629-6626
5 Pk.Gym 12 8 4 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
6 RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA 33 21 12 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758
7 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4 2 2 0 0 ปุ้ย 0649277789
8 KRABI.TKD.GYM 9 7 2 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ -
9 TTC TRANG 2 1 1 0 0 T 0816939295
10 ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด 31 19 12 0 0 นายวิรพัฒน์ ลายทิพย์ 0835064245
11 Pavaris Gyms 15 7 8 0 0 Rattharoj 0902566914
12 TAE KWON DO THUNGYAI Gym 7 2 5 0 0 Uthai Boontong 0987267274
13 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 5 3 2 0 0 จ่าเอกสุริยะ เจริญยิ่ง 0982643560
14 SK Center นครศรีฯ 15 10 5 0 0 ครูแสง 0991807128
15 โรงเรียนวัดจันดี 17 9 8 0 0 อภิสิทธิื บัวอินทร์ 065-3560397
16 JK TAEKWONDO KOH SAMUI 9 4 5 0 0 นายภูเบศ เสนา 0615760777
17 หัวอิฐเทควันโดยิม 12 5 7 0 0 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร 0829925999
18 Wipawee TKD 7 4 3 0 0 วทัญญู นุ่นนา 0864679598
19 TAPEE TKD TEAM 21 15 6 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์ 0819687206
20 pawaret gym 4 3 1 0 0 บูม 0958579493
21 ALL STAR 5 5 0 0 0 3 0836527764
22 DK TAEKWONDO TRANG 11 11 0 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0835192636
23 พีสุโซ เทควันโด 6 6 0 0 0 ครูบอล 0629506161
รวม 275 171 104 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 3 3 0 0 0 นางสาวทินสิริ ตั้งสิริตระกูล 093-5795395
2 กำลังพลเทควันโด 23 18 0 3 2 ครูบอน ชยพล ไกรสรนาคา 087-629-6626
3 Pk.Gym 1 1 0 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
4 RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA 4 4 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758
5 ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด 1 1 0 0 0 นายวิรพัฒน์ ลายทิพย์ 0835064245
6 Pavaris Gyms 3 3 0 0 0 Rattharoj 0902566914
7 SK Center นครศรีฯ 11 7 0 3 1 ครูแสง 0991807128
8 โรงเรียนวัดจันดี 1 1 0 0 0 อภิสิทธิื บัวอินทร์ 065-3560397
9 JK TAEKWONDO KOH SAMUI 4 4 0 0 0 นายภูเบศ เสนา 0615760777
10 หัวอิฐเทควันโดยิม 13 11 0 1 1 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร 0829925999
11 Wipawee TKD 1 1 0 0 0 วทัญญู นุ่นนา 0864679598
12 pawaret gym 1 1 0 0 0 บูม 0958579493
13 ALL STAR 5 5 0 0 0 3 0836527764
14 DK TAEKWONDO TRANG 6 6 0 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0835192636
รวม 77 66 0 7 4