การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. จิรพงศ์ ปิณฑะดิษฐ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2555
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. สุทาพงษ์ ตาเป็ง (PHOENIX TKD) 23-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ณัฐดนัย คชลักษ์ 01-01-2561
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. รชต พิมพ์แบบ 30-07-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. โชติพงษ์ มุงคุล 01-01-2556
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนพนธ์ พุฒเพ็ง 01-01-2561
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ชนกันต์ ซ่อนกลิ่น 05-10-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อธิฏ โภคศิริ 07-02-2555
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. เสาวลักษ์ กุณะสุข (PHOENIX TKD) 15-03-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ชญานิศ ตันจอ(PHOENIX TKD) 31-08-2555
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ชญาภา อ่วมสถิตย์ 18-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ญ. ศิรภัสสร ปันธิแก้ว 03-05-2555
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. กุลนาถ ทรงสิทธิ์(PHOENIX TKD) 01-02-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. ปุริมปรัชญ์ ศรีประกายรัตน์ 01-01-2556
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ทิติพล อุดมโชคดำรง 04-09-2554
3 ทีม Hassadin Gym ด.ช. กัลยวรรธน์ ไชยวิโน 11-06-2555
4 ทีม Dragon gym. ด.ช. ณัฐชนนท์ อมรประเสริฐสุข 26-02-2555
5 ทีม T.A.F.Taekwondo ด.ช. พุฒิธร มนกลม 14-09-2555
6 ทีม F.T.F GYM ด.ช. พรรษิษฐ ศิริศักดิ์ชัยมงตล 01-01-2556
7 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. อชิระ แสงจันทรา 24-03-2556
8 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. นิชคุณ การเพ็ชร 16-02-2555
9 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ตรีภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 03-02-2556
10 ทีม CTM.GYM ด.ช. ณัฐชนน ลัขณาทรัพย์ทวี 09-07-2555
11 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. ณเดชน์ เมตตารักษ์ 02-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ดุจษฏีภัทร รัตนอุดมวรรณา 20-12-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. พัสกร แก้ววิเศษ 31-12-2555
3 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี 01-06-2556
4 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. ทศพล กาญจนเภตรานันท์ 01-01-2555
5 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ชิษนุพงศ์ ฟอร์จูน - SKG 18-05-2555
6 ทีม Dragon gym. ด.ช. พลภูมิ บุญลือ 04-05-2555
7 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ธนพล ปั้นพิศ 10-10-2555
8 ทีม Dragon gym. ด.ช. กฤตชัย ทับทิมทอง 11-06-2555
9 ทีม BAILE TKD ด.ช. ภูดิส น้อยหารี 01-06-2555
10 ทีม ฺฺฺB-TKD ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริโชติไยกูล 07-10-2554
11 ทีม ฺฺฺB-TKD ด.ช. ปรวัฒน์ สุกใส 20-06-2554
12 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ณัฐณดล โกมล 01-01-2556
13 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศิวัช เกลี้ยงกลม 24-11-2555
14 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. ปริญญาภัทร จอมนงค์ 12-06-2555
15 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปฐมพร บุญเจ๊ก 11-11-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. อภิศักดิ์ ชัยชมวงศ์ 12-08-2555
2 ทีม Hassadin Gym ด.ช. กตสิทธิ จิตชู 02-12-2555
3 ทีม ฺฺฺB-TKD ด.ช. ธีรดนย์ เดชาศรุตาชัย 08-09-2555
4 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ 06-02-2555
5 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. วชิรวิชญ์ จันทร์โนพูล 01-01-2555
6 ทีม F.T.F GYM ด.ช. คุณากร ทิมขลิบ 24-02-2556
7 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ทินภัทร เจือจำ 02-11-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ปฐมพงษ์ นินทโกมล 13-02-2555
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. สิทธินนท์ สุริยะโสฬส 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ธีรภัทร สอดเนื่อง 09-10-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ธนพล จุฬา 10-01-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อดิศา ชัยชมวงศ์ 02-01-2556
2 ทีม BAILE TKD ด.ญ. ปรียากมล สาธุพงษ์ 31-05-2555
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. รัตน์ชนันท์ ฉัตรแก้ว 01-01-2555
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ณัฏฐณิชา กุลสินธ์ 14-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี - SKG 03-08-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. วัญญา นพศรี 14-02-2556
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. กัญญพัชร ตันพานิช 18-10-2555
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. หริณยาพร ทองชาวนา 06-07-2555
5 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิมพิสา อุทะพันธ์ 24-11-2555
6 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. ลัลน์ญดา แทนประเสริฐกุล 15-05-2555
7 ทีม CTM.GYM ด.ญ. ณัฐนันท์ โชคทวีชัยมหาศาล 14-10-2554
8 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม 08-10-2555
9 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. พิชญาธาดา กุสุโมทย์ 01-01-2555
10 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. บุญยกร วิเชียร 01-01-2555
11 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู 13-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนาธารน่าน ด.ช. สุกฤษฏิ์ โฆษิตปภาดา 10-12-2553
2 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. พิชญะ ชัยเนตร 28-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ธนวรรธณ์ แสนสุข 23-08-2553
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ฐากร ฟองภู่ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์(PHOENIX TKD) 05-12-2553
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. รณกร ฤทธิ์น้อย 14-01-2553
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วิรชัช บุญผ่อง 27-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553
2 ทีม BAILE TKD ด.ช. กฤตภาส นันตะสุคนธ์ 12-08-2554
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. สรวิชญ์ ธรรมสิทธิ์(PHOENIX TKD) 05-08-2553
4 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. ธันวา ทับคลอง 05-12-2553
2 ทีม BAILE TKD ด.ช. ยศวริศ สิงห์คะนันท์ 11-03-2553
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. กันตินันท์ บัวสุข(PHOENIX TKD) 16-07-2554
4 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ฉัตรนันทรัชม์ พิศวงปราการ 03-08-2553
5 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม 25-05-2553
6 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. สุภเวช สุดวรรค์ 07-04-2554
7 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ปัณณวิทย์ สีทัด 01-01-2554
8 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. อภิชา แย้มเกษร 01-01-2554
9 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุ์ 10-12-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. วงศกร จันทร์ทับ 31-03-2553
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. พลประภัส พลูสวัสดิ์ 08-05-2553
3 ทีม BAILE TKD ด.ช. กรกริช เอวจักร์ 22-07-2554
4 ทีม SL Taekwondo ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553
5 ทีม SMART TKD ด.ช. ภคิน รัตนคำแปง 01-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. ศรัณย์ บุญปาน 24-07-2553
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ 25-01-2553
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ภูมิรพี ศรีวิลัย 11-05-2553
4 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ 12-01-2553
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปัฐพี พรมสอน 29-07-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. สายลม พุ่มพวง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ญ. ชลิตา ศรีบุญเรือง 11-05-2553
2 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง 01-01-2554
4 ทีม Rattanachaisuksa school ด.ญ. ศริญญา ดำรงกุลไพศาล 08-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. วรวรรณ ราชเจริญ 05-04-2553
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ศันสนีย์ อินทนพ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. จารุพิชญา แจงชู 16-06-2552
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ปรมะ จันทร์ตรี 27-07-2554
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ 04-10-2553
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. รัชชานนท์ ธรรมใจกูล 06-08-2554
4 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. จิตติพัฒน์ ไพรศรี 25-09-2554
5 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ปัญญพัฒน์ พูลสุข 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. อภิวัฒน์ เกตุพันธ์ 04-07-2553
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ปาฏิหาริย์ แสงวิเศษ 01-07-2553
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. กฤศวรรธน์ สองเมืองหนู 20-07-2553
4 ทีม BAILE TKD ด.ช. ประกาษิต เตมีซิว 11-11-2554
5 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา(PHOENIX TKD) 03-07-2554
6 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. รัฐกานต์ จินตนาผล 14-04-2553
7 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. สมยศ วงค์บรรพต 25-08-2552
8 ทีม F.T.F GYM ด.ช. หฤษฎ์ พิมพาเพ็ชร 28-10-2553
9 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ปัณณวิชญ์ ตั๋นทุละ 11-03-2553
10 ทีม Hassadin Gym ด.ช. เสฎฐวุฒิ อุทะพันธ์ 12-10-2553
11 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง 09-11-2553
12 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. กฤตนันท์ ส่งสีเมฆ 26-05-2553
13 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปัณณธร แพ่งเกี่ยว 01-01-2561
14 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนกฤต เคียงคู่ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-11-2554
2 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. ณัฐนันท์ เจริญศิลป์ 30-12-2553
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ธนโชติ วงษ์สุวรรณ 14-01-2554
4 ทีม Hassadin Gym ด.ช. สิทธินนท์ เก้นโชติ 18-03-2554
5 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ช. ชราเทพ ณ วันทิตย์ 30-06-2553
6 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ช. ศิวัสว์ แก้วดู 21-01-2553
7 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ธามม์ อินทิยศ 09-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. กฤษติภากร เกษศิลป์ 24-03-2554
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ธนกฤต ทุ่งพรวญ 25-07-2554
3 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์ 28-10-2552
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. กฤษณกัญจน์ ใจใส่ 16-08-2553
5 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ปกรณ์ เพ็งแช่ม (PHOENIX TKD) 11-07-2554
6 ทีม F.T.F GYM ด.ช. รัชชานนท์ สายยัง 11-12-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ศุภชีพ อรุณมาศ 05-12-2555
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. เหนือชนะ แสนบ้าน 07-09-2554
3 ทีม Dragon gym. ด.ช. ปาณัท ปรีชานุกูล 11-12-2554
4 ทีม F.T.F GYM ด.ช. กฤตภาส โหมดห่วง 05-02-2553
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ชินาธิป ต๊ะโพธิ์ 20-06-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. วุฒิภัทร นพศรี 14-01-2553
2 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. กวิน ขยันการนาวี 17-05-2553
3 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. ทรงกิติ ม่วงสิมมา 01-01-2554
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. บุญวิช วงขันตี 14-04-2554
5 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. กนกพล วิมุกตาคม 17-05-2553
6 ทีม CTM.GYM ด.ช. ธนาดล ไม้โอชา 19-08-2552
7 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง 21-02-2553
8 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. เอื้ออังกูร หิรัญกุลสมบูรณ์ 05-04-2554
9 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ภาสกร รังคะภูติ 11-02-2553
10 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทิพย์อักษร 01-01-2561
11 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ศรัณย์วิชญ์ ขอบเหลือง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. พัทธ์ธีรา ยิ้มศิลป์ 10-05-2553
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ณัฐรดา ขัติศรี 09-08-2554
3 ทีม T.A.F.Taekwondo ด.ญ. ธมกร มนกลม 02-11-2553
4 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ปภาดา มิ่งรัตนมงคล 31-12-2553
5 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. พรรปพร เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2554
6 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ญาณิศา ภูมิผล 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. พรรณกาญจน์ จุมภู 17-01-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ภิญญดา เรืองศรี 04-11-2554
3 ทีม Dragon gym. ด.ญ. พจณิชา นาคทอง 22-01-2553
4 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ณัชชา ทีปบุญรัตน์ 26-03-2553
5 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. ปุณยาภา พูลสุข 01-01-2554
6 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ปณาลี มีอ่วม 21-04-2553
7 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 05-11-2554
8 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. อรวรา บุญกัณฑ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. พิพรรณพร สุกกล่ำ 23-03-2553
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ 06-11-2554
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี 11-07-2554
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. พีรญา จันทร์สุริย 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. กิตติกา วงค์สะทำ 11-08-2553
2 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ญ. สุรภา นิรัตคะ 18-07-2553
3 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. อนันญดา พรหมมา 21-07-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. เมษาวดี แมนวิเศษ 01-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ปาณิศรา อภิวงศ์ 08-04-2553
2 ทีม CTM.GYM ด.ญ. เงารุ้ง อาจเอี่ยม 04-06-2552
3 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ธัญวรัตน์ สีทาน้อย 28-06-2553
4 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ปาณิสรา ทองน้อย 10-06-2553
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. พริมรตา เพิ่มพูล 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. ฐิติกรณ์ ใจซื่อ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ 09-04-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ธีร์ธวัช บุรี 09-01-2551
2 ทีม ชนาธารน่าน ด.ช. คณพัฒน์ ขันทีท้าว 09-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. วรางคณา สถิตย์พงษ์ 17-06-2552
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. สุทธิกานต์ วงค์อิสสระ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ 01-07-2552
2 ทีม CAVALRY TEAM ด.ญ. นภษร ธุงจันทร์ 04-08-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ปราณภัทร แสนแก้ว 23-12-2551
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ประวิตร สินมา - SKG 23-04-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พิพัฒนชัย ศิลา 25-04-2552
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 22-09-2552
3 ทีม Dragon gym. ด.ช. ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล 19-09-2551
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2551
5 ทีม SL Taekwondo ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551
6 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. วรัท บุญหล่อ 08-04-2551
7 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2552
8 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. กฤษฏา จิตรนาน(HATSADIN TKD) 15-06-2551
9 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. เศรษฐิพงศ์ พุฒเพ็ง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. กฤชภูมิ ทับทิมทอง 22-08-2551
2 ทีม CTM.GYM ด.ช. จักรภัทร กำจัดภัย 16-02-2551
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. มล.พลภณ สุขสวัสดิ์ 08-08-2551
4 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศุภวิชญ์ เกลี้ยงกลม 11-12-2551
5 ทีม F.T.F GYM ด.ช. พุฒิเมธ อ่อนศรี 27-12-2552
6 ทีม F.T.F GYM ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง 11-04-2552
7 ทีม SMART TKD ด.ช. วรินทร รตนประภา 01-01-2552
8 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. สรวิชญ์ บุตรกระจ่าง 12-02-2552
9 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ 01-01-2551
10 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ทรานุวัฒน์ ศรีวิชัยวงค์ 06-01-2552
11 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย 24-04-2551
12 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ภัทรพล ภักดีอาษา 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. พันธ์กร บุญลือ 12-11-2551
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. จิรทีปต์ มีมานะ 16-12-2551
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ปกรณ์ นิ่มตรง 01-01-2552
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนกร เต่าเล็ก 01-01-2561
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. กนกพล พรมสุวรรณ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. กิตติวัฒน์ ขุนจง 29-04-2552
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. ธนะชัย แตงนวลจันทร์ 23-08-2552
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ธนวัฒน์ สมนา 02-08-2552
4 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. พีระพัฒน์ ชุ่มพระวงค์ 03-09-2551
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ณัชพล เต่าเล็ก 01-01-2561
6 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ณัฐพนธ์ พลอยโตนด 29-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนศักดิ์ ธุวะคำ 02-09-2552
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ปุณณภพ จอมใจ 02-01-2551
3 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. อินธิพัทธ์ คงอนุรักษ์ 26-08-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. สุนิติ เกิดม่วง 18-01-2551
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ทักษพร บุญจันทร์ 01-01-2552
4 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. อริย์ธัช จินต์ศศิวิมล 16-06-2552
5 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. กานต์ ตันหราพันธ์ 16-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ปวรวรรณ สุขขี 09-10-2551
2 ทีม BAILE TKD ด.ญ. พรศิมัญตรา ทาปารี 11-07-2552
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ชลธาร ธรรมสิทธิ์(PHOENIX TKD) 22-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 03-05-2551
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. พลอยใส อินแสง 03-07-2550
3 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ธนวดี แก้วพุฒ 29-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ญ. เขมนิจ ใยมุง - SKG 02-07-2551
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ขวัญฤทัย เงินทอง 28-05-2552
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ปวีณ์ธิดา หาญมานพ 09-06-2552
4 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ยวิษฐา ภู่หยัด 27-02-2551
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. พิมชนก ศรีศิลป์ 01-01-2561
6 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. คันธารัตน์ ทานะขันธ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย 22-09-2551
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. นับเงิน อ่อนปรีดา(PHOENIX TKD) 28-01-2552
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. นันท์นภัส จันทร์โนพูล 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ญ. กัลยกร ภานุวัฒน์พงศ์ธร 10-11-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. กันตพงศ์ คดคง 12-11-2552
2 ทีม F.T.F GYM ด.ช. คณิศร พุ่มเชย 24-09-2552
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. วรายุส คำแบน 13-04-2552
4 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ลัญฉกร เลิศนชรหิรัญ 21-03-2552
5 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ - SKG 04-05-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. ฐิติภัทร์ มุ่งอุ่น 04-11-2552
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. พีรวิชญ์ มุณีแก้ว 02-07-2552
3 ทีม Dragon gym. ด.ช. ฐิติกร รอดเที่ยง 17-08-2551
4 ทีม BAILE TKD ด.ช. ศศิน สินธุปัน 02-11-2552
5 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ณัฐชนน เลิศนชรหิรัญ 04-04-2551
6 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. โยธิน คำรณ 23-12-2552
7 ทีม F.T.F GYM ด.ช. นพัชนันต์ กรีอินทร์ทอง 03-08-2551
8 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ปภาวิน เววา 01-12-2551
9 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. วรากร ขำสด 01-01-2552
10 ทีม เยาวลักษณ์เทควันโด ด.ช. ธนวัฒน์ กำจัด 14-04-2552
11 ทีม CTM.GYM ด.ช. ถิรวัฒน์ บงกชเพชร 02-09-2551
12 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ 15-08-2551
13 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. วชิรวิชญ์ ดำนงค์ 23-09-2552
14 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. วัจนกร บุญกัณฑ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. นรภัทร พันธ์สุข 04-12-2550
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. ฐิติโชติ สองเมืองหนู 26-11-2551
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. พศิฐ ทินรัตน์ 03-06-2552
4 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ช. รัฐนันท์ ไชยแก้ว 14-09-2551
5 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ปัณณวิชญ์ จินะละ 15-01-2551
6 ทีม โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ด.ช. คณาธิป หัตถก๋อง 01-01-2561
7 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ศตวรรษ นิ่มตรง 01-01-2552
8 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. นัทธวัฒน์ กันธะ 06-11-2550
9 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล 23-03-2551
10 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ณภัทร ทองเอี่ยม 27-10-2551
11 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนวัฒน์ สิตานนท์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ 28-12-2552
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ณัฐวุฒิ แสงวิเศษ 01-04-2552
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550
4 ทีม BAILE TKD ด.ช. ธีร์ธวัช จริยพัฒนกุล 23-09-2551
5 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี 15-08-2551
6 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ไกรวิชญ์ เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2552
7 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ชนภัทร วัฒนพันธ์ 20-07-2551
8 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนัชชา กันธิกา 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ภูตะวัน ชนะดวงดี 14-06-2551
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. นนทกานต์ อินหนุน 07-10-2552
3 ทีม Dragon gym. ด.ช. พีระพล พรมอุทัย 10-01-2552
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. ปพนสรรค์ โพธิ์พุก 12-08-2552
5 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. ชินภัทร โรจนพร 23-06-2552
6 ทีม BAILE TKD ด.ช. ธันวกร รุ่งสว่าง 20-03-2552
7 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ชยิน ชินภา 24-02-2551
8 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปิยังกูร พุ่มแตง 10-07-2551
9 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. นพรัตน์ คงนา 26-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. จิตติพัฒน์ สร้อยสุวรรณ 18-01-2551
2 ทีม F.T.F GYM ด.ช. สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 21-08-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พัฒน์สิน โสภณรวิโรจน์ 15-08-2551
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ภัทรดนัย เหล่าต้น 10-10-2550
3 ทีม Dragon gym. ด.ช. เด่นชัย ร่มรื่น 29-01-2551
4 ทีม ฺฺฺB-TKD ด.ช. เทพทัต จ้อยอ่อง 29-12-2551
5 ทีม CTM.GYM ด.ช. วรโชติ ผิวเผือก 28-08-2552
6 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ธนัท พิมพ์สิน 12-06-2552
7 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. วชิรวิทย์ มีกระพี้ 01-01-2552
8 ทีม ธนสาร ยิม ด.ช. เสฏฐวุฒิ กลึงกลิ่น 09-10-2551
9 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ปิยทัศน์ ทินนา(HATSADIN TKD) 23-10-2550
10 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. กิตติ์ธนทัต เลิศชัยกาญจน์ 21-12-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. อชรพร ลอพิจิตร 19-05-2551
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. มานิตา นาคเสน 11-12-2552
3 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. สุพัฒตรา ดำริห์ 10-05-2552
4 ทีม CAVALRY TEAM ด.ญ. ธิดารัตน์ ศิริวงษ์ 25-12-2550
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. อาณัฎฐ์ศิกา ศิริแพทย์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. สริดา สิทธิหาญ 02-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. กานต์ธีรา เกษศิลป์ 20-09-2551
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. พิชญณัณฐ์ เสาร์เมืองมูล 07-12-2551
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ณัฐวดี พานทอง 25-10-2551
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. สุทธภา ยนต์นิยม 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. อภิชา ตาลเยี่ยน 22-08-2551
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 01-01-2561
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. พิมพ์ลภัส เลื่อนลอย 01-01-2561
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ปรีย์วรา ทิพย์อักษร 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. วาริศรา แก้วไสล 01-01-2551
2 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. พรนัชชา ทองสุข 11-11-2551
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. อภัสนันท์ มิ่งประเสริฐ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTM.GYM ด.ญ. ฐิตารีย์ มาเมือง 04-11-2550
2 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. สุธินันทน์ ทองคำ 14-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. พิชชาพร สุกกล่ำ 08-08-2551
2 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์ 12-09-2551
3 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ปณิดา สิกขีธรรมากร 04-09-2551
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. รชยา บุญสุข 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พีรนนท์ แสนเสนาะ 04-12-2550
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ธนกฤต แสนใจบาล(PHOENIX TKD) 03-09-2550
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. วริทธินันท์ เจนการ (PHOENIX TKD) 01-12-2550
4 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนวัฒน์ บุญศรี 14-05-2550
2 ทีม ชนาธารน่าน ด.ช. ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ 05-12-2550
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ศิริโชติ จันทร์ศรีวงศ์ 19-05-2547
4 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ปุณธิษณ์ สุทรารมณ์ลักษณ์ 20-07-2550
5 ทีม SL Taekwondo ด.ช. ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ 23-10-2549
6 ทีม SL Taekwondo ด.ช. ศุภวิชญ์ วงค์เสนา 15-02-2550
7 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง 29-09-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. รัฐพงษ์ เมืองแทน 09-05-2550
3 ทีม SL Taekwondo ด.ช. ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย 15-12-2550
4 ทีม SMART TKD ด.ช. ทชกร เที่ยงทางธรรม 01-01-2551
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. จตุรวิทย์ วงค์อิสสระ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม T.A.F.Taekwondo ด.ช. อภิชัย ห้วงน้ำ 14-08-2549
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. กุลพัทธ์ ชักชวน 21-12-2550
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล 01-01-2550
4 ทีม เยาวลักษณ์เทควันโด ด.ช. ทวีศักดิ์ นำมา 17-05-2550
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ณัฏฐกฤต อินกลอย 03-11-2549
6 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ภพธรรม ทองมีแสง 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.TKD. ด.ช. คุณาสิน หลวงบุญมี 29-12-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. ประภวิษณุ์ บุญมา 01-01-2549
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ศิละ ศรีวิเศษ 23-03-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย 16-10-2549
2 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. อนุภาพ อาบสุวรรณ 01-01-2550
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. กรกช อินทร์ตาวงค์ 12-06-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. อริสา ศรีกระจ่าง 17-04-2550
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 25-03-2550
3 ทีม CAVALRY TEAM ด.ญ. กุลนรา ภู่พัฒน์ 29-09-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 19-11-2550
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. พิมพ์พจี ปงลังศรี 12-10-2550
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ภูริชญา บุญสิน 04-12-2550
4 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. วรัญญา ตลาดเงิน 26-12-2549
5 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 09-10-2550
6 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. วริศรารัตน์ รอดเที่ยง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ภัทราพร ผลปาน 06-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ยสุตมา โพธิ์งาม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กัญญาภัทร พงษ์พานิช 17-02-2550
2 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. ปภาสุต ปวรคุณชัย 21-04-2549
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ 11-09-2549
5 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. อัณณา อยู่เกษม 30-01-2550
6 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ญ. รักต์กันท์ ลิ้นทองคำ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ฐิตา อยู่สุข 13-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. สกรรจ์ธร ชาญสุวรรณ 24-08-2550
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. รุจ ลูดวิก ชวับพะ 26-05-2550
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ภูริวัจน์ มณีวุฒิพิริยะ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีรวัฒน์ ตันชูชีพ 02-01-2550
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. กฤตยชญ์ แก้วกัลยา(HATSADIN TKD) 25-07-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. ปภังกร อรรถโชติ 07-12-2550
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. สัฏฐิมงคล บุญสิน 19-07-2549
3 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. วรพัฒน์ ภูมิสมบัติ 29-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. กุลชวาล ศรีบุรี 10-05-2550
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550
3 ทีม BAILE TKD ด.ช. ณัฐชนน ทาใจ 14-08-2550
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนพนธ์ แสงงิ้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. ภูบดินทร์ ทองดี 07-08-2549
2 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. อภิภู จินต์ศศิวิมล 11-05-2550
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. พิชญ์วินท์ติ กาญจนโช 30-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนาธารน่าน ด.ช. กิตติคุณ ชอบขุนทด 11-05-2550
2 ทีม The First step tkd ด.ช. ปุณภพ จูงใจ 01-01-2561
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. วัชรากร สุทธิพัฒน์อนันต์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จิตรวรรณ สุขอ่ำ 17-09-2550
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ญ. กัญญาภัค สง่าศรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ์ 08-06-2550
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ฐิติวรดา มุ่งอุ่น 22-07-2550
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. วรพิชา คงแก้ว(HATSADIN TKD) 19-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ซาโยรี บุญตา 26-11-2550
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ณัชชา ยังสุข 30-12-2549
3 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ญาณิกา ทิมขลิบ 28-03-2550
4 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว 19-10-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กวินธิดา เกตุอินทร์ 02-09-2550
2 ทีม T.A.F.Taekwondo ด.ญ. ณัฏฐวิตรา สุขใจ 17-06-2549
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ณวภัสร์ คำภิคำ 30-10-2549
4 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. ฟ้าใส มูลสวัสดิ์ 01-01-2550
5 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ภาดา เครือสบจาง 12-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กุลชา เยก้อนทอง 15-04-2550
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ภานิล เครือสบจาง 12-02-2550
3 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ถมอินทร์ 01-08-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. วันดารินทร์ อินทรเลิศ 11-04-2559
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ศิริวรรณ อินสูงเนิน 17-09-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. แทนคุณ เมาะราศี 07-11-2550
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ธีรกิจ บุญมาประเสริฐ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข 14-12-2550
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. พรรชกฤษ มาลาศรี 14-05-2550
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. พงศ์พัฒน์ ประสงค์สุข 03-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. สุภนัย เกตุเพชร 18-02-2549
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. ชวัลพัชร หิริโอ 19-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์ 16-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์ 01-01-2561
2 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. ศิวกร ประดิษฐ์ชูสกุล 03-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ช. ชัชวัสส์ จุลวงษ์ 16-11-2550
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ศุภกร ขวัญคุ้ม 14-09-2549
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. นพพรท ผันพักตร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล 16-03-2549
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. สรรพสิทธิ์ บุญชาวนา 13-12-2549
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. วชิรวิทย์ หาญเชิงชัย 02-05-2549
4 ทีม Dragon gym. ด.ช. ฐิติพัฒน์ สุวรรณ 19-12-2550
5 ทีม Hassadin Gym ด.ช. กฤษฎา จินตะสุวรรณ 17-04-2549
6 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ติณณภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 13-12-2550
7 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. ภานุพงศ์ เครือแก้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กชกร โรจน์ ปิยะวาทิน 18-12-2549
2 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต 23-09-2550
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์(HATSADIN TKD) 01-10-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. วิภวานี ศรีสวัสดิ์ 01-01-2549
2 ทีม CTM.GYM ด.ญ. กวินทิพย์ โชคทวีชัยมหาศาล 26-07-2549
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. อรญา บุญประดิษฐ์ไพศาล 16-01-2550
4 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ธัญพิมล ภูวิใจ 26-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ญ. ณัฏฐณิชา สวัสดิกุล 23-07-2551
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. กชกานต์ จตุระทิศ 22-12-2549
3 ทีม Dragon gym. ด.ญ. รัชฎาพร ศรีวงษา 31-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีทอง 05-08-2549
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย 05-06-2549
3 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ปิยาพัชร จันทร์สว่าง 07-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงศ์ 17-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. ญาโณทัย อรุณมาศ 30-07-2549
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. กฤตภัค ขัติศรี 04-09-2549
3 ทีม CTM.GYM ด.ญ. มุทิตา ไม้โอชา 15-02-2550
4 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. นันฑิกานต์ ยามา 31-05-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ภูวฤทธิ์ เวชสิทธิ์ 14-12-2548
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ณภัทร แควน้อย 11-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. ซาฟาอัต เจือจาน 19-09-2548
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. พิริยกร เวชสิทธิ์ 05-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ภีมพล ญาณประภาส 01-01-2548
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ช. วชิรพงษ์ ไทยตรง 01-01-2561
3 ทีม เยาวลักษณ์เทควันโด ด.ช. ชาญวิทย์ วุฒินันทพงศ์ 26-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วีระภัทร สุตตาภรณ์ 13-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo ด.ช. ชาล อะโหสี 04-08-2547
2 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. ภัทรดนัย จันทรังษี 01-01-2548
3 ทีม CAVALRY TEAM ด.ช. ตุลยวัตร กังวาลเลิศ 21-06-2548
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. บารมี เมธาธนนันทน์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ช. นภพัฒน์ ยอดวันดี 01-01-2547
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปัณณวรรธ บัวชุม 10-01-2548
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. คีตกาล วิชัยขัทคะ 02-01-2548
4 ทีม เยาวลักษณ์เทควันโด ด.ช. วุฒิไกร คำหล้า 31-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนาธารน่าน ด.ช. รณกร พลอยประเสริฐ 05-07-2547
2 ทีม SL Taekwondo ด.ช. กิตติธัช จาดคำ 21-10-2548
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ธนวินท์ โจณสิทธิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. อภิเดช ทองอ่ำ 25-04-2547
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ภูมิศิษฐ์ ใจดี(HATSADIN TKD) 23-05-2547
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. สิทธิกร เพิ่มพูล 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. นัทธมน จันทร์กลิ่น 11-04-2548
2 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ธนภรณ์ เรือนพันธ์(PHOENIX TKD) 05-09-2548
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ทิพานัน พวงเงิน 10-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 15-06-2548
2 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ญ. ณภัทร วราทรนิธิศ 28-11-2548
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. วรดา ราชเจริญ 31-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. ศศธร ร้อยแก้ว 01-01-2548
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ณัฐนิชา วงค์อนันต์ 08-07-2548
3 ทีม RDCสายธารทิพย์ ด.ญ. กนกทิพย์ บุญญานันท์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. ดวงกมล คำพิพจน์ 01-01-2547
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ชนากานต์ บัวกล้า 03-07-2547
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. จีราพัชร พันธุ์น้อย 29-08-2547
4 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. อรพัสตร์ คำอินยุทธ 27-06-2548
5 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ณัฐติยา เววา 14-02-2548
6 ทีม โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ด.ญ. รัตนาวดี สุวรรณโกศล 01-01-2561
7 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ทักษพร ชมภู(HATSADIN TKD) 25-01-2548
8 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. อัมภวา ถึงจันทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร ด.ญ. ชนากานต์ ครามสูงเนิน 08-09-2547
2 ทีม SL Taekwondo ด.ญ. พิรญาณ์ ตลาดเงิน 03-02-2548
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ณัชชา ศรีชื่น 31-12-2547
4 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. จุฑารัตน์ ชัชกิจ(HATSADIN TKD) 03-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ปพิชญา มีแหยม 11-11-2548
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ภรภัทร โมอุ่ม 12-05-2548
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. น้ำฝน ทองนาค 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. สุนิสา มากผ่อง 22-04-2547
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ชุติภา วงศาเนา 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. รัฐภูมิ มรดก - SKG 27-07-2548
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. ชนวีร์ แสงสุวรรณ 21-08-2548
3 ทีม SMART TKD ด.ช. ภควัฒน์ วันดี 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. จิรกิตต์ สวนจันทร์ 13-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล ด.ช. วชิรวิทย์ พุฒธิกุล 31-01-2547
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ปวริศก์ เครือคำ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ช. นิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ 03-03-2547
2 ทีม CTM.GYM ด.ช. ทีฆทัศน์ กำจัดภัย 12-03-2547
3 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. ชนกวี แบนถี 16-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. โพธิภัทร โพธิ์ระยับ 23-11-2548
2 ทีม Dragon gym. ด.ช. วรัญญู เกิดสว่าง 14-05-2548
3 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ช. จตุพร บุญจันทร์ 01-01-2548
4 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. วรชัย ทินนา(HATSADIN TKD) 12-10-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. ณัฏฐณิชา จั่นมา 16-10-2548
2 ทีม PANTAJAK GYM ด.ญ. สโรชา วงค์วัน 05-02-2548
3 ทีม BAILE TKD ด.ญ. ปรารถนา พิลาบุตร 01-10-2547
4 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. อรอนงค์ แก้วโพธิ์(HATSADIN TKD) 24-04-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. นิชาภา ภู่กลัด 28-05-2547
2 ทีม Dragon gym. ด.ญ. กัญญรัตน์ มาเจริญ 26-07-2547
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. นันทนัช ทานะขันธ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. สิริญา รมหิรัญ 09-10-2547
2 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด ด.ญ. ศิริดา จงกล 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. สายสวรรค์ พลเสน 14-09-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ศุภเสกข์ เย็นแย้ม 26-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ช. กฤชรัตน์ กลั่นคำ 14-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. ชยานนท์ เหลืองตระกูล 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WARALEE MiMO TKD ด.ช. กิตติศักดิ์ ไกรโนนทอง 02-06-2547
2 ทีม PANTAJAK GYM ด.ช. สิรวิชญ์ จันทะวัง 10-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA ด.ช. ลาภวัต ปิ่นแก้ว 05-02-2547
2 ทีม CTM.GYM ด.ช. ธนทร อาจเอี่ยม 19-07-2547
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ช. Wyatt Sullivant 21-06-2549
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ช. โอ๋ นมสด 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. พิชชาพร ทวีลาภ 20-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. ด.ญ. วิมลณัฐ พิณจะโปะ 24-11-2548
2 ทีม โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ด.ญ. สมัญชญา อินต๊ะแก้ว 01-01-2561
3 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. พิชชาภา ทวีลาภ 20-07-2547
4 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ปริญญาลักษณ์ ใจนาง(HATSADIN TKD) 01-01-2547
5 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. โชติกา ชูกะสิ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม ด.ญ. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ศิริกร เทพมณี 12-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. จิรวรรณ หุ่นทอง 29-06-2547
2 ทีม CTM.GYM ด.ญ. สมัชญา ผิวเผือก 25-09-2547
3 ทีม DR.KHANITTHA ด.ญ. ณัชชา แซ่กุง(HATSADIN TKD) 12-09-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ 13-08-2548
2 ทีม PANTAJAK GYM ด.ญ. พิชญา สันตะจิตโต 02-07-2547
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM ด.ญ. ประภัสสร แสนนำปน 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ศรัณย์พร เป็งใจ 15-09-2548
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO นาย สันติภูมิ คุ้มอักษร 04-12-2546
2 ทีม DR.KHANITTHA นาย เอกบุรุษ ตานะกูล(PHOENIX TKD) 05-12-2546
3 ทีม RDC LAMPANG นาย เนตรวิชัย ใจยา 28-08-2545
4 ทีม SMART TKD นาย แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ 01-01-2547
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546
6 ทีม สุโขทัย FULL TEAM นาย พัชรพฤกษ์ จุลพวก 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. นาย ศุภวิชญ์ ทองเขียว 02-02-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO นาย สุทธิพงษ์ ศิลา 13-11-2545
2 ทีม Dragon gym. นาย ยศพัทธ์ มาสุภาพ 22-05-2545
3 ทีม SMART TKD นาย พร้อมพงศ์ มณีจันทร์ 01-01-2547
4 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) นาย กิตติทัศน์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 15-07-2544
5 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม นาย สิทธา พิณเขียว 05-01-2544
6 ทีม ชัยนาทเทควันโด นาย ธีรศักดิ์ แสนนวล 24-11-2544
7 ทีม H.M.A Lamphun นาย ธนภัทร เดชหาญ 07-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร นาย ธนพล ถมอินทร์ 08-07-2546
2 ทีม RDC LAMPANG นาย เจษฎากร ดวงแก้วกูล 03-06-2546
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ณัฐสิทธิ์ ชูศรี 29-06-2544
4 ทีม สุโขทัย FULL TEAM นาย ภูดล เจือจาน 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร นาย ตุลวิชญ์ คำสมบูรณ์ 01-10-2545
2 ทีม SRD Taekwondo นาย ภณชนก ฟองใจหวาน 23-06-2546
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย กฤษฎา แดงชาวนา 28-01-2545
4 ทีม RDCสายธารทิพย์ นาย ณัฏฐ์ อุจะรัตน 10-03-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO นาย พิทยา อินเตรียะ 02-03-2545
2 ทีม Fighter กำแพงเพชร นาย กำแพงเพชร เชยงาม 01-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM นาย องอาจ เอี่ยมสะอาด 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เยาวลักษณ์เทควันโด นาย ศุภชัย บุญสุขประสิทธิ์ 16-03-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ประภาสิริ ทรัพย์ประกรณ์ 03-06-2546
2 ทีม Dragon gym. น.ส. วิชญาพร อินทร์เพ็ง 09-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Fighter กำแพงเพชร น.ส. สุพิชฌาย์ นุ่นประสิทธิ์ 01-01-2545
2 ทีม โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน น.ส. วรันญา กุณศรี 01-01-2561
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. รสสุคนธ์ พันธ์ุพักต์ 25-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ญาตาวี ผลจักร 06-07-2547
2 ทีม โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด น.ส. อนัญญา ทรัพย์เจริญ 01-01-2546
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. จุฑามาศ วงษ์โต 25-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. อนัติตยา เวรุมาสย์ 29-10-2546
2 ทีม H.M.A Lamphun น.ส. นิจวรรณ ใจแจ่ม 09-08-2545
3 ทีม SL Taekwondo น.ส. ญาณิศา ศรีแจ่มใส 20-09-2545
4 ทีม RDC LAMPANG น.ส. ภัคจิรา ชาติสืบ 11-06-2545
5 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. ณัฐวดี ประจง 15-04-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฐณิชา ชาชิโย 16-07-2546
2 ทีม RDC LAMPANG น.ส. นิกิตา ชวับพะ 16-10-2545
3 ทีม โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน น.ส. พิชชาภัทร นิธิกุลศุภสเถียร 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร 17-03-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA น.ส. วิชชุตา สุทธดุก 01-01-2544
2 ทีม สุโขทัย FULL TEAM น.ส. วรรณวิษา พรหมมา 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. นาย สราวุธ ทวีบุตร์ 14-08-2544
2 ทีม SRD Taekwondo นาย ตุลยวัฒน์ กล้าผจญ 02-03-2546
3 ทีม SL Taekwondo นาย ศุภณัฐ มาพบบุญ 10-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล นาย ฐาปกรณ์ มรดก - SKG 20-01-2546
2 ทีม H.M.A Lamphun นาย สุทธิพงศ์ วิทยานุศักดิ์ 22-08-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG นาย นครินทร์ ทองปินตา 05-06-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สุโขทัย FULL TEAM น.ส. นฤมล กิ้นโบราณ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฐจีตา กิจคะวงศ์ 25-01-2545
2 ทีม Dragon gym. น.ส. ธัชพรรณ สอนสวรรค์ 20-08-2546
3 ทีม สุโขทัย FULL TEAM น.ส. ธนัญญณินท์ ทัศนาสุวรรน 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม 12-06-2547
2 ทีม Dragon gym. น.ส. จุฑามาศ ไร่นุ่น 03-05-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม นาย Wayne Sullivant 25-03-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun น.ส. วิศรุตา จินะละ 02-04-2546
2 ทีม DR.KHANITTHA น.ส. ณัฐณิชา ใจนาง(HATSADIN TKD) 02-11-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. มณีวรรณ แจ่มใส 27-06-2545
2 ทีม RDC LAMPANG น.ส. กมลทิพย์ อาสนะนันทน์ 03-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. อาทิตยา วันพุธ 16-03-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG น.ส. ปณิตา วงศ์ชัย 22-06-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA น.ส. วรางคณา แสนทอน 08-09-2545
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA นาย ทวีทรัพย์ สะวะลิ 05-05-2543
2 ทีม SL Taekwondo นาย สัณหณัฐ มาพบบุญ 12-05-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG นาย วีรภัทร ภักดีวงศ์ 08-01-2543
2 ทีม SL Taekwondo นาย ธัญภัทร ชัยสวัสดิ์ 30-09-2540
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG นาย เสมา เสมาเงิน 28-01-2540
2 ทีม SL Taekwondo นาย สาทร ชัยสวัสดิ์ 20-01-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. นาย ธนพล ชูพยัคฆ์ 13-11-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 87+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon gym. น.ส. ศันสนีย์ วงรอด 10-09-2542
2 ทีม F.T.F GYM น.ส. ธนัชชา ศิริรัตน์ 05-02-2542
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DR.KHANITTHA น.ส. สร้อยระย้า วัฒนจินดา 18-11-2543
ต่อสู้ทีม
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 80 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศรัณย์ บุญปานธันวา ทับคลองพลประภัส พูลสวัสดิ์ Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 80 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศรัณย์ บุญปานธันวา ทับคลองพลประภัส พูลสวัสดิ์ Dragon gym.
2 ด.ช.รัชชานนท์ สายยังด.ช.พุฒิเมธ อ่อนศรีด.ช.ณัฐวัฒน์ มากงาม F.T.F GYM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 80 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศรัณย์ บุญปานธันวา ทับคลองพลประภัส พูลสวัสดิ์ Dragon gym.
2 ด.ช.รัชชานนท์ สายยังด.ช.พุฒิเมธ อ่อนศรีด.ช.ณัฐวัฒน์ มากงาม F.T.F GYM
3 โชติพงษ์ มุงคุลปัณณวิทย์ สีทัดอภิชา แย้มเกษร โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศาสตราวุฒิ นุตภิบาลพันธ์กร บุญลือธนะชัย แตงนวลจันทร์ Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์คณพัฒน์ ขันทีท้าวณัฐภูมิ ภูคำอ้าย ชนาธารน่าน
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์คณพัฒน์ ขันทีท้าวณัฐภูมิ ภูคำอ้าย ชนาธารน่าน
2 รัฐพงษ์ เมืองแทนกุลชวาล ศรีบุรีสัฏฐิมงคล บุญสิน H.M.A Lamphun
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์คณพัฒน์ ขันทีท้าวณัฐภูมิ ภูคำอ้าย ชนาธารน่าน
2 รัฐพงษ์ เมืองแทนกุลชวาล ศรีบุรีสัฏฐิมงคล บุญสิน H.M.A Lamphun
3 ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัยรัชพล สว่างศรี SL Taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์คณพัฒน์ ขันทีท้าวณัฐภูมิ ภูคำอ้าย ชนาธารน่าน
2 รัฐพงษ์ เมืองแทนกุลชวาล ศรีบุรีสัฏฐิมงคล บุญสิน H.M.A Lamphun
3 ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัยรัชพล สว่างศรี SL Taekwondo
4 ถิรวิทย์ จงกลภพธรรม ทองมีแสงอนุภาพ อาบสุวรรณ โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 จิรกิตต์ สวนจันทร์ชนวีร์ แสงสุวรรณนิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 จิรกิตต์ สวนจันทร์ชนวีร์ แสงสุวรรณนิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ Dragon gym.
2 ชาล อะโหสีกิตติธัช จาดคำศุภวิชญ์ วงค์เสนา SL Taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 จิรกิตต์ สวนจันทร์ชนวีร์ แสงสุวรรณนิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ Dragon gym.
2 ชาล อะโหสีกิตติธัช จาดคำศุภวิชญ์ วงค์เสนา SL Taekwondo
3 สิทธิกร เพิ่มพูลบารมี เมธาธนนันทน์ธนวินท์ โจณสิทธิ์ สุโขทัย FULL TEAM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 จิรกิตต์ สวนจันทร์ชนวีร์ แสงสุวรรณนิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ Dragon gym.
2 ชาล อะโหสีกิตติธัช จาดคำศุภวิชญ์ วงค์เสนา SL Taekwondo
3 สิทธิกร เพิ่มพูลบารมี เมธาธนนันทน์ธนวินท์ โจณสิทธิ์ สุโขทัย FULL TEAM
4 ภีมพล ญาณประภาสภัทรดนัย จันทรังษีจตุพร บุญจันทร์ โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 190 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ยศพัทธ์ มาสุภาพศุภวิชญ์ ทองเขียวสราวุธ ทวีบุตร์ Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ธนวดี แก้วพุฒปวรวรรณ สุขขีอชรพร ลอพิจิตร Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ฐิตา อยู่สุข ด.ญ.ซาโยรี บุญตาด.ญ.กัญญาภัทร พงษ์พานิช PSG TAEKWONDO
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ปพิชญา มีแหยมด.ญ.นิชาภา ภู่กลัดด.ญ.ญาตาวี ผลจักร PSG TAEKWONDO
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ปพิชญา มีแหยมด.ญ.นิชาภา ภู่กลัดด.ญ.ญาตาวี ผลจักร PSG TAEKWONDO
2 อรพัสตร์ คำอินยุทธพิรญาณ์ ตลาดเงินอัณณา อยู่เกษม SL Taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ปพิชญา มีแหยมด.ญ.นิชาภา ภู่กลัดด.ญ.ญาตาวี ผลจักร PSG TAEKWONDO
2 อรพัสตร์ คำอินยุทธพิรญาณ์ ตลาดเงินอัณณา อยู่เกษม SL Taekwondo
3 กัญญรัตน์ มาเจริญณัฏฐณิชา จั่นมาสุนิสา มากผ่อง Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 180 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 วิชญาพร อินทร์เพ็งธัชพรรณ สอนสวรรค์จุฑามาศ ไร่นุ่น Dragon gym.
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 180 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 วิชญาพร อินทร์เพ็งธัชพรรณ สอนสวรรค์จุฑามาศ ไร่นุ่น Dragon gym.
2 อนัติตยา เวรุมาสย์ณัฐณิชา ชาชิโยชนาธาน เหมือนโพธิ์ PSG TAEKWONDO
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ ฟ้า ชาย PANTAJAK GYM
2 เด็กหญิง นพมาศ คองสา น้ำตาล หญิง PANTAJAK GYM
3 เด็กชาย ภัทรดนัย คชานันท์ เหลือง ชาย PANTAJAK GYM
4 ปาณิสรา อภิวงศ์ เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
5 ณัฏฐกร รัตนศิริณิชกุล เหลือง ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
6 อภิวัฒน์ เกตุพันธ์ ขาว ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
7 ด.ญ.ภัคสุนันท์ วาเพชร ฟ้า หญิง J.TKD.
8 เปมิกา บุตรแสงดี - SKG เขียว หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
9 พรรวินท์ นาคบุรี เขียว หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
10 ด.ญ.พาขวัญ ครุเสนีย์ แดง หญิง Chalawun
11 ฐิติรัตน์ แสงกาศ เหลือง หญิง H.M.A Lamphun
12 ณัฏฐณิชา ทองเพ็ญ เหลือง หญิง H.M.A Lamphun
13 พุทธคุณ ไทยกรรณ์ เหลือง ชาย H.M.A Lamphun
14 สุรภา นิรัตคะ เหลือง หญิง WARALEE MiMO TKD
15 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล เหลือง หญิง F.T.F GYM
16 ด.ช.รัชชานนท์ สายยัง เหลือง ชาย F.T.F GYM
17 ด.ญ.ธัญวรัตน์ สีทาน้อย เหลือง หญิง F.T.F GYM
18 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล เขียว หญิง F.T.F GYM
19 ด.ช.รัชชานนท์ สายยัง เขียว ชาย F.T.F GYM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ฟ้า ชาย PANTAJAK GYM
2 รชต สุขประเสิรฐ แดง ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
3 ทักษอร กรโพธิ์ - SKG เขียว หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
4 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง เขียว หญิง T.A.F.Taekwondo
5 ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัย ฟ้า หญิง T.A.F.Taekwondo
6 ด.ญ.รัชชภรณ์ กาศสกุล เหลือง หญิง T.A.F.Taekwondo
7 ด.ช.พุฒิเมธ อ่อนศรี ดำแดง ชาย F.T.F GYM
8 ด.ญ.กิตติกา วงค์สะทำ เหลือง หญิง F.T.F GYM
9 อาชวิน ปิ่นทอง เหลือง ชาย F.T.F GYM
10 ด.ญ.อภิชา ตาลเยี่ยน เขียว หญิง F.T.F GYM
11 วรฤทัย ไผ่เรือง ฟ้า หญิง สุโขทัย FULL TEAM
12 สุทธิกานต์ วงค์อิสสระ เขียว หญิง สุโขทัย FULL TEAM
13 ปรีย์วรา ทิพย์อักษร เหลือง หญิง สุโขทัย FULL TEAM
14 รชต สุขประเสิรฐ น้ำตาล ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กหญิง สิริราช เก่งคุมพล ขาว หญิง PANTAJAK GYM
2 เด็กชาย พีรเดช ชิตมินทร์ เหลือง ชาย PANTAJAK GYM
3 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล เหลือง หญิง PANTAJAK GYM
4 เด็กหญิง ศุภานัญ บุตรศรี เขียว หญิง PANTAJAK GYM
5 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะ ฟ้า ชาย PANTAJAK GYM
6 เด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ ฟ้า หญิง PANTAJAK GYM
7 ชยางกูร อินทร์รุ่ง ฟ้า ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
8 กานต์กมล ยาห้องกาศ แดง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
9 ญาณิจฉรา นาดี น้ำตาล หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
10 ด.ช.ณชพล วาเพชร ดำแดง ชาย J.TKD.
11 ญาโณทัย อรุณมาศ เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
12 ณัชชา ทิพนัต ฟ้า หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
13 กวินธิดา เกตุอินทร์ น้ำตาล หญิง PSG TAEKWONDO
14 นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ ดำแดง หญิง PSG TAEKWONDO
15 ณฐพล มีพาด ดำแดง ชาย PSG TAEKWONDO
16 กานต์ธียา ชาดารา - SKG เหลือง หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
17 ปภังกร อรรถโชติ ฟ้า ชาย Dragon gym.
18 ชยพล วิธี ฟ้า ชาย H.M.A Lamphun
19 ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์ เหลือง หญิง WARALEE MiMO TKD
20 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ น้ำตาล ชาย T.A.F.Taekwondo
21 เด็กหญิง ศริสต์มาศ เก่งคุมพล ขาว ชาย PANTAJAK GYM
22 ด.ญ.ณัฏฐวิตรา สุขใจ เขียว หญิง T.A.F.Taekwondo
23 ด.ญ.อภิชา ตาลเยี่ยน เหลือง หญิง F.T.F GYM
24 ด.ช.วรชัย ตาลเยี่ยน เหลือง ชาย F.T.F GYM
25 ด.ช.วรชัย ตาลเยี่ยน เขียว ชาย F.T.F GYM
26 ทัศนีย์วรรณ ปิณฑะดิษฐ์ เหลือง หญิง สุโขทัย FULL TEAM
27 วัชรากร สุทธิพัฒน์อนันต์ แดง ชาย สุโขทัย FULL TEAM
28 สหฬัต สำราญศิลป์ น้ำตาล ชาย โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปรินทร อัครโชติวรรณ - SKG เขียว หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
2 กรกนก วัฒนกุลชัย เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
3 กุลชา เยก้อนทอง ดำแดง หญิง PSG TAEKWONDO
4 ด.ญ.สุธินันทน์ ทองคำ เหลือง หญิง F.T.F GYM
5 ณัชชา ทิพนัต น้ำตาล หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 มีนา มานะรัมย์ เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
2 ภูริดา ทวีแสง - SKG ฟ้า หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
3 อารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน ฟ้า หญิง PSG TAEKWONDO
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 มนรดา สีเกษม - SKG ดำ หญิง ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
2 จิรกิตติ์ ศรีสอาด เหลือง ชาย TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
3 นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์โกฏ ดำ หญิง SL Taekwondo
4 จันทร์ทิพย์ ราชานนท์ ขาว หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
5 น.ส.กาญจนา เครือแก้ว ดำ หญิง ธนสาร ยิม
6 น.ส.ปัณรส หาญเจริญพนา เขียว หญิง ธนสาร ยิม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปาณิสรา อภิวงศ์ณัฏฐกร รัตนณิชกุล เหลือง ชาย - หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
2 ภิญญดา เรืองศรีพรรวินท์ นาคบุรี เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
3 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคลด.ช.รัชชานนท์ สายยัง เขียว ชาย - หญิง F.T.F GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมลเด็กชาย อินธิพันธ์ คงอนุรักษ์ ฟ้า ชาย PANTAJAK GYM
2 กานกมล ยาห้องกาศรชต สุขประเสริฐ แดง ชาย - หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
3 นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ ณฐพล มีพาด ดำแดง ชาย - หญิง PSG TAEKWONDO
4 สรรพสิทธิ์ บุญชาวนาพิพรรณพร สุกกล่ำ ขาว ชาย - หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
5 ภัทรดนัย เหล่าต้นพิชชาพร สุกกล่ำ เหลือง ชาย - หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
6 ด.ญ.อภิชา ตาลเยี่ยนด.ช.วรชัย ตาลเยี่ยน เขียว ชาย - หญิง F.T.F GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะเด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ ฟ้า ชาย - หญิง PANTAJAK GYM
2 ด.ญ.ณัฐมน พงษ์ศักดิ์กมลด.ช.สิรวิชญ์ เขียวเขิน เขียว ชาย - หญิง Chalawun
3 ญาณิจฉรา นาดีชยางกูร อินทร์รุ่ง ฟ้า ชาย - หญิง TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
4 ด.ช.อภิชัย ห้วงน้ำด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง ชาย - หญิง T.A.F.Taekwondo
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาว ฐาญมาศ หมอมนต์ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ แดง ชาย - หญิง T.A.F.Taekwondo
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.อธิฏ โภคศิริด.ช.ธนพล ปั้นพิศด.ช.อภิศักดิ์ ชัยชมวงศ์ เขียว ชาย - หญิง Hassadin Gym
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.วริศรา อุชุโกศลการด.ญ.กนกวรรณ อยู่ทัพด.ญ.เปมิกา เขียว หญิง Chalawun
2 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัยด.ญ.ณัฏฐวิตรา สุขใจ ฟ้า หญิง T.A.F.Taekwondo
3 ด.ช.รัชชานนท์ สายยังด.ญ.อภิชา ตาลเยี่ยนด.ช.วรชัย ตาลเยี่ยน เหลือง ชาย - หญิง F.T.F GYM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม