การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
ยอแซฟพิจิตร 16 15 1 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
เยาวลักษณ์เทควันโด 5 5 0 0 0 อธิปไตย ไชยวงศ์ +66897572941
CAVALRY TEAM 9 6 3 0 0 พลอยไพลิน ไชยทนุ 089-850-6942
F.T.F GYM 32 15 16 1 0 ครูโน้ต-ครูเจมส์ 0836225799
DR.KHANITTHA 41 21 20 0 0 ดต.ประเวศ สัตตาคม 0816713487
H.M.A Lamphun 24 16 7 1 0 นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า 0832047368
PSG TAEKWONDO 50 24 23 0 3 อ.ต่อย 0899605635
THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 5 2 3 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
T.A.F.Taekwondo 4 2 2 0 0 เทพาหัตถ์ จิตต์รักมั่น -
ยุทธภูมิเทควันโด 16 10 6 0 0 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ 0896769697
PANTAJAK GYM 11 9 2 0 0 นางสาว วาสนา ปัญทจักร์ 0833226848
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด 35 21 11 3 0 นายชินวัฒน์ เปรมประยูร 0877957606
ชนาธารน่าน 6 5 0 1 0 อ.มุ้ย 0921952666
RDC LAMPANG 44 29 15 0 0 ครูโบ้ ครูเจ๋ง ครูนาย 0894303085
SEEKASEM GYM - BALCHAKI BANSANG 15 11 4 0 0 ครูมิ้ว, ครูยะ 094-7988798
Hassadin Gym 17 9 8 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
TIGER THAI TAEM 42 25 17 0 0 ครูทิน ครูบัน ครูโช ครูโจ้ 0814744123
SRD Taekwondo 11 8 3 0 0 นาย อัครภัทร กรกิจชุติภัทร 0950579896
ฺฺฺB-TKD 4 4 0 0 0 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย 0988219680
SRC. JUNIOR 1 0 1 0 0 ภาณุมาศ ดำรงกุลไพศาล 0984234723
BAILE TKD 17 10 7 0 0 ทศพร วิชัยรัตน์ 0856165195,0918534157
ธนสาร ยิม 6 2 4 0 0 ว่าที่ ร.ท.ธนสาร สิกขีธรรมากร 088-2808024
Fighter กำแพงเพชร 19 12 7 0 0 นางสาวภรัสฎา นุชนิตย์ 0972797973 - 0882828411
J.TKD. 1 1 0 0 0 อ.แจ้ง 0811111998
CTM.GYM 13 7 6 0 0 ครูโม 0994409333
Dragon gym. 56 30 19 4 3 กันยา 0930411163
ชัยนาทเทควันโด 16 6 10 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ 0817861136
RDCสายธารทิพย์ 14 10 4 0 0 นายเฉลิมชาติ สายธารทิพย์ 0816023040
SL Taekwondo 23 12 8 2 1 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
WARALEE MiMO TKD 8 4 4 0 0 วราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 0994549614
SMART TKD 6 6 0 0 0 อ.จตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ 0866561109
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 5 1 4 0 0 นายจิรวัฒน์ กองเงิน 0629625926
The First step tkd 1 1 0 0 0 นายจิรวัฒน์ กองเงิน 0629625926
สุโขทัย FULL TEAM 71 43 27 1 0 ครูเปรม ครูแก๊ป ครูกั๊ก ครูหนุ่ม ครูอั้ม 0882803928,0955498914
รวม 644 382 242 13 7

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 F.T.F GYM 16 13 2 0 1

ครูโน้ต-ครูเจมส์

0836225799

2 H.M.A Lamphun 4 4 0 0 0

นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า

0832047368

3 PSG TAEKWONDO 6 5 1 0 0

อ.ต่อย

0899605635

4 T.A.F.Taekwondo 8 5 2 0 1

เทพาหัตถ์ จิตต์รักมั่น

-

5 PANTAJAK GYM 13 11 2 0 0

นางสาว วาสนา ปัญทจักร์

0833226848

6 โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด 1 1 0 0 0

นายชินวัฒน์ เปรมประยูร

0877957606

7 SEEKASEM GYM - BALCHAKI BANSANG 6 6 0 0 0

ครูมิ้ว, ครูยะ

094-7988798

8 Hassadin Gym 1 0 0 0 1

นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม

0882826828

9 TIGER THAI TAEM 22 16 6 0 0

ครูทิน ครูบัน ครูโช ครูโจ้

0814744123

10 ธนสาร ยิม 2 2 0 0 0

ว่าที่ ร.ท.ธนสาร สิกขีธรรมากร

088-2808024

11 J.TKD. 2 2 0 0 0

อ.แจ้ง

0811111998

12 Chalawun 3 1 1 0 1

จุฬาลักษณ์ โพธิ์เรือง

056611228

13 Dragon gym. 1 1 0 0 0

กันยา

0930411163

14 SL Taekwondo 1 1 0 0 0

นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์

092-4414459

15 WARALEE MiMO TKD 2 2 0 0 0

วราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ์

0994549614

16 สุโขทัย FULL TEAM 5 5 0 0 0

ครูเปรม ครูแก๊ป ครูกั๊ก ครูหนุ่ม ครูอั้ม

0882803928,0955498914

รวม 93 75 14 0 4