รายการ :ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567
สถานที่แข่งขัน :ณ ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT
จังหวัด :นครราชสีมา
แข่งวันที่ :19/04/2024 ~ 25/04/2024

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ :
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


OPEN A:229 M:139 F:90 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:229 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 16 9 7 0 0 นายดามพ์ สุขสุวานนท์
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 16 9 7 0 0 นายบรรจง กล้าหาญ
3 จังหวัดพัทลุง 2 0 2 0 0 นายอดิศร ใจดี
4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 5 1 4 0 0 นายณัฐพล ตั่นมี
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 15 9 6 0 0 Agustar Ulong
6 พลบดี 2 1 1 0 0 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรญา ชูสุวรรณ
7 ศึกษาศาสตร์ มกช.ยะลา 4 4 0 0 0 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น
8 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 4 3 1 0 0 นางสาวอัสมะห์ กะลูแป
9 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 2 1 0 0 สันติชัย เชื่อมชิต
10 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต KTG&PENCAKSILAT 8 4 4 0 0 โค้ช เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล
11 ชมรมปันจักสีลัตกองทัพเรือ 18 11 7 0 0 จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ
12 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านชาด 1 0 1 0 0 นายเข็มชาติ เหลื่อมสิงขร/นายรองฤทธิ์ ไชยพิณ/นางวันทนีย์ เหลื่อมสิงขร
13 ชมรมปันจักสีลัตสงขลา 3 3 0 0 0 นายประเสริฐ พลรบ
14 ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 8 5 3 0 0 นายเกียรติภูมิ รัตนโกเศศ
15 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดมหาสารคาม 10 6 4 0 0 กัญจน์เมือง ปุริโส
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 4 2 2 0 0 ศีลัชญา มั่นนุช/อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
17 ปันจักสีลัตโรงเรียนโตนดพิทยาคม 1 0 1 0 0 นายสราวุธ คำพูน
18 ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 2 1 1 0 0 ดาฮาลัน เปาะดิงซามู
19 ปันจักสีลัตคำม่วง 2 0 2 0 0 นายประกาศิต ฉายจรัส
20 มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 14 11 3 0 0 ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
21 ชุมชนศรีตรัง 5 5 0 0 0 ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10 8 2 0 0 นายอิรฟาน มะลี
23 YRU YALA 4 3 1 0 0 นางสาวสุพรรณณิกา แสนโพธิ์
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 6 3 3 0 0 นางสาวเขมิกา สุวรรณโชติ
25 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 3 1 0 0 สุทธิศักดิ์ ส่าโท
26 โรงเรียนสีดาวิทยา 7 5 2 0 0 นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ
27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 4 3 0 0 นายชนาธิป บุญมา
28 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 5 2 3 0 0 นัฐลียา อ่อนเมือง
29 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดชลบุรี 2 0 2 0 0 นายชัชชาย แจ่มจันทร์
30 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 3 1 0 0 นายจักราวุธ บุญชูเชิด
31 กองทัพบก 18 10 8 0 0 สท.เรวดี ดำศรี
32 อิงคยุทธบริหาร 4 3 1 0 0 ส.อ.สิริราช อุ่นเสียม
33 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 2 2 0 0 0 ว่าที่ร.ต.ปฏิภาณ เงินพันธุ์
34 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 13 7 6 0 0 นางสาวดาวพระศุกร์ ภูมิลา
รวม 229 139 90 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 1 1 0 0 นายดามพ์ สุขสุวานนท์
2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 1 0 0 นายณัฐพล ตั่นมี
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 8 4 2 2 Agustar Ulong
4 พลบดี 3 1 1 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรญา ชูสุวรรณ
5 ศึกษาศาสตร์ มกช.ยะลา 1 0 1 0 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น
6 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 1 0 0 นางสาวอัสมะห์ กะลูแป
7 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 1 0 0 สันติชัย เชื่อมชิต
8 ชมรมปันจักสีลัตกองทัพเรือ 3 1 1 1 จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ
9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 1 0 0 ศีลัชญา มั่นนุช/อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
10 ปันจักสีลัตโรงเรียนโตนดพิทยาคม 1 1 0 0 นายสราวุธ คำพูน
11 ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 1 1 0 0 ดาฮาลัน เปาะดิงซามู
12 มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 5 3 1 1 ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
13 ชุมชนศรีตรัง 3 1 1 1 ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 8 4 2 2 นายอิรฟาน มะลี
15 YRU YALA 3 0 2 1 นางสาวสุพรรณณิกา แสนโพธิ์
16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 2 0 1 นายชนาธิป บุญมา
17 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 1 1 0 0 นัฐลียา อ่อนเมือง
18 กองทัพบก 7 4 2 1 สท.เรวดี ดำศรี
19 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 6 2 2 2 นางสาวดาวพระศุกร์ ภูมิลา
20 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสุรินทร์ 2 2 0 0 สิริชัย แก้วก่อง
60 32 15 13