รายการ :ปันจักสีลัตชายหาด Air Sea Land ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สถานที่แข่งขัน :ณ ลาน 18 ล้าน หาดปากบารา จังหวัดสตูล
จังหวัด :สตูล
แข่งวันที่ :16/08/2022 ~ 19/08/2022

ผู้จัด :ผ.ศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว , นายนักรบ ทองแดง
ปิดระบบรับสมัคร :15 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :086-290-5533 095-020-8999
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


14-17 ปี A:64 M:39 F:25 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 17-35 ปี A:36 M:22 F:14 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:100 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนโยธินบำรุง 6 3 3 0 0 นายอาทิตย์ เคเอส
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 8 5 3 0 0 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรญา ชูสุวรรณ์
3 พลบดี 4 2 2 0 0 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรญา ชูสุวรรณ์
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 9 5 4 0 0 นายซอบรี เจะนิ
5 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาส 4 3 1 0 0 นางสาว นรินทิรา เรืองโรจน์
6 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 1 0 1 0 0 นาย ฟาฎิล ดามะ
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 3 3 0 0 0 ซาลาหูดิน เจะเงาะ
8 อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 7 5 2 0 0 นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ/นายฮาฟิต อาแด
9 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 8 4 4 0 0 นายสำเนาว์ บุบผัน , นายฤทธิชัย สุขสะปาน
10 สงเคราะห์เด็กปัตตานี 5 0 5 0 0 อามีรา สิงลักแขวก
11 โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 13 9 4 0 0 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เหล็มหมะเส๊าะ
12 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 5 4 1 0 0 Chatchai jamjan
13 สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 2 0 2 0 0 อามีรา สิงลักแขวก
14 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 5 4 1 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
15 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 2 1 1 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
16 ชมรมจังหวัดสงขลา 9 7 2 0 0 พสุธร ตลึงจิตต์
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6 4 2 0 0 นายอิรฟาน มะลี
18 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 3 2 1 0 0 นายบีลาล ดอแว
รวม 100 61 39 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนโยธินบำรุง 3 1 2 0 นายอาทิตย์ เคเอส
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 6 2 2 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรญา ชูสุวรรณ์
3 พลบดี 5 2 2 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรญา ชูสุวรรณ์
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 2 2 0 0 นายซอบรี เจะนิ
5 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาส 1 1 0 0 นางสาว นรินทิรา เรืองโรจน์
6 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 2 0 1 1 นาย ฟาฎิล ดามะ
7 นครศรีธรรมราช 1 1 0 0 นางสาวเขมิกา สุวรรณโชติ
8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 3 1 1 1 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2 1 0 1 นายอิรฟาน มะลี
10 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 5 2 2 1 นายบีลาล ดอแว
11 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนดารุลอูลูมจังหวัดสตูล 1 1 0 0 นาย โมฮัมหมัด หมัดหมัน
31 14 10 7