รายการ :TAEKWONDO REGIAN CHAMPIONSHIP 2024
สถานที่แข่งขัน :แปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชลบุรี
จังหวัด :ชลบุรี
แข่งวันที่ :16/03/2024 ~ 16/03/2024

ผู้จัด :อาจารย์พสุธร หมีทอง (อ.โอ้ต)
ปิดระบบรับสมัคร :14 มีนาคม 2567 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :0806942353
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:3 M:0 F:3 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:2 M:2 F:0 C:7 M:4 F:3
7-8 ปี A:1 M:1 F:0 B:20 M:11 F:9 C:31 M:17 F:14 9-10 ปี A:12 M:7 F:5 B:31 M:21 F:10 C:24 M:13 F:11
11-12 ปี A:11 M:6 F:5 B:29 M:14 F:15 C:18 M:9 F:9 13-14 ปี A:14 M:8 F:6 B:11 M:3 F:8 C:4 M:0 F:4
15-17 ปี A:6 M:5 F:1 B:3 M:0 F:3 C:1 M:1 F:0 OPEN A:2 M:2 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:46 B:96 C:88

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE VSK 5 3 2 0 0 Chayangkun Easawat
2 KTK Taekwondo 9 4 5 0 0 ครูก้าน
3 Rangsiya Gym 42 25 17 0 0 Coach June
4 Monkeys Taekwondo 20 7 13 0 0 Kemmanat
5 M TIGER TAEKWONDO SRIRACHA (ศรีราชาเทควันโด) 13 7 6 0 0 พสุธร หมีทอง
6 RSR Pattaya Team 13 11 2 0 0 ครูเมย์
7 TAWEESILP K.3 20 11 9 0 0 กิตติศักดิ์ คำภักดี
8 BC. TAEKWONDO RAYONG 5 2 3 0 0 ครูแก้ว
9 RSR GRAND 15 9 6 0 0 SAM PHILLIPS
10 PATTAYA CITY 5 3 2 0 0 Master So Hansil
11 Sing Tkd Pattaya 10 5 5 0 0 ครูสิงห์
12 Heroes Taekwondo chonburi 7 4 3 0 0 Coach Mean
13 Rung taekwondo academy 5 3 2 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
14 Special Phoenix 8 6 2 0 0 Coach Sam
15 RSR Napa Team 12 5 7 0 0 ครูดอย
16 RSR BANBUNG 14 6 8 0 0 ครูบอล
17 PFT RAYONG 10 2 8 0 0 Coach Pop
18 New Kick Taekwondo 11 6 5 0 0 นิกร ราชรักษ์
19 กรศิริ เทควันโดชลบุรี 6 5 1 0 0 กรศิริ
รวม 230 124 106 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE VSK 3 3 0 Chayangkun Easawat
2 KTK Taekwondo 7 3 4 ครูก้าน
3 Rangsiya Gym 6 4 2 Coach June
4 Monkeys Taekwondo 20 13 7 Kemmanat
5 M TIGER TAEKWONDO SRIRACHA (ศรีราชาเทควันโด) 6 5 1 พสุธร หมีทอง
6 TAWEESILP K.3 6 4 2 กิตติศักดิ์ คำภักดี
7 BC. TAEKWONDO RAYONG 12 6 6 ครูแก้ว
8 RSR GRAND 3 3 0 SAM PHILLIPS
9 PATTAYA CITY 2 2 0 Master So Hansil
10 Sing Tkd Pattaya 1 0 1 ครูสิงห์
11 Special Phoenix 7 5 2 Coach Sam
12 RSR Napa Team 5 2 3 ครูดอย
13 RSR BANBUNG 6 3 3 ครูบอล
14 PFT RAYONG 7 3 4 Coach Pop
15 New Kick Taekwondo 7 3 4 นิกร ราชรักษ์
รวม 98 59 39

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Monkeys Taekwondo 24 19 1 4 0 0 0 Kemmanat
2 PATTAYA CITY 2 2 0 0 0 0 0 Master So Hansil
3 Sing Tkd Pattaya 2 2 0 0 0 0 0 ครูสิงห์
4 Heroes Taekwondo chonburi 6 5 1 0 0 0 0 Coach Mean
5 Rung taekwondo academy 16 12 3 1 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
6 New Kick Taekwondo 23 19 4 0 0 0 0 นิกร ราชรักษ์
73 59 9 5 0 0 0