รายการ :NASAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024
สถานที่แข่งขัน :ศูนย์กีฬาเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
แข่งวันที่ :09/03/2024 ~ 09/03/2024

ผู้จัด :นาย ชยพล ไกรสรนาคา (ครูบอน)
ปิดระบบรับสมัคร :7 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ :095-364-2644
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:4 M:4 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:26 M:21 F:5
7-8 ปี A:4 M:4 F:0 B:20 M:16 F:4 C:40 M:22 F:18 9-10 ปี A:24 M:14 F:10 B:26 M:18 F:8 C:37 M:24 F:13
11-12 ปี A:32 M:14 F:18 B:26 M:16 F:10 C:28 M:12 F:16 13-14 ปี A:23 M:12 F:11 B:6 M:4 F:2 C:10 M:3 F:7
15-17 ปี A:15 M:7 F:8 B:4 M:1 F:3 C:8 M:3 F:5 OPEN A:5 M:3 F:2 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:103 B:82 C:153

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 10 7 3 0 0 Tawan
2 DK TAEKWONDO TRANG 10 7 3 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 19 12 7 0 0 K. TIP
4 กำลังพล 23 14 9 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา
5 Tkd.center@chumphon 11 7 4 0 0 COACH NUMKHING
6 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 14 8 6 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
7 ชมรมเทควันโดจังหวัดพังงา 14 9 5 0 0 วิเชษฐ์ นามณี
8 ALL STAR 28 17 11 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว
9 Pk.Gym Tkd 22 16 6 0 0 ครูนุ
10 DD TAEKWONDO 15 5 10 0 0 COACH DEE
11 SMSS x KP WARRIOR 28 21 7 0 0 Pea
12 Rung taekwondo academy 18 12 6 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
13 พีสุโซ เทควันโด 6 4 2 0 0 ธนริศย์ ปิยะเมธินรุจน์
14 Wipawee TKD 4 2 2 0 0 วทัญญู นุ่นนา
15 มิสเตอร์อ่าวลึกเทควันโด 9 5 4 0 0 บีม พรรณฑิญากร
16 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 7 7 0 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
17 GURION GYM PHUKET 4 4 0 0 0 NUMPOL NUALLEAN
18 THE GROW Taekwondo 3 3 0 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
19 TAPEE TKD TEAM 22 9 13 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
20 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 8 3 5 0 0 นางสาวภาณุมาศ ศรีวิเชียร
21 D&D Thungsong Taekwondo 21 10 11 0 0 อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร
22 WRC KRABI 9 6 3 0 0 นายวีระชาติ สายสมคุณ
23 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 3 0 3 0 0 ว่าที่ ร.ต.ณฤเบศร์ จันทร์ด้วน
24 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 9 0 9 0 0 ธีรพัฒน์ สุคนธเขตร์
25 TTC TRANG 7 5 2 0 0 THONGSALUP
26 danan taekwondo 3 1 2 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
27 TNCenter 7 2 5 0 0 Sonsirichai Wangsud
28 Charoen Taekwondo Krabi 4 2 2 0 0 นาย เจริญ ย่องดำ
รวม 338 198 140 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 3 2 1 Tawan
2 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 7 1 6 K. TIP
3 กำลังพล 24 8 16 ชยพล ไกรสรนาคา
4 Tkd.center@chumphon 2 2 0 COACH NUMKHING
5 Pk.Gym Tkd 3 2 1 ครูนุ
6 DD TAEKWONDO 2 1 1 COACH DEE
7 SMSS x KP WARRIOR 5 3 2 Pea
8 Wipawee TKD 4 3 1 วทัญญู นุ่นนา
9 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 17 9 8 นางสาวภาณุมาศ ศรีวิเชียร
10 WRC KRABI 2 1 1 นายวีระชาติ สายสมคุณ
11 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 4 1 3 ว่าที่ ร.ต.ณฤเบศร์ จันทร์ด้วน
12 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 4 3 1 ธีรพัฒน์ สุคนธเขตร์
รวม 77 36 41

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 6 6 0 0 0 0 0 Tawan
2 DK TAEKWONDO TRANG 10 9 1 0 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 1 1 0 0 0 0 0 K. TIP
4 กำลังพล 7 5 1 1 0 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา
5 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 7 7 0 0 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
6 ชมรมเทควันโดจังหวัดพังงา 3 3 0 0 0 0 0 วิเชษฐ์ นามณี
7 Rung taekwondo academy 3 3 0 0 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
8 Wipawee TKD 1 1 0 0 0 0 0 วทัญญู นุ่นนา
9 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 2 2 0 0 0 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
10 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 1 1 0 0 0 0 0 นางสาวภาณุมาศ ศรีวิเชียร
41 38 2 1 0 0 0