รายการ :Eastern League Taekwondo School Championship 2024
สถานที่แข่งขัน :ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
จังหวัด :ฉะเชิงเทรา
แข่งวันที่ :25/02/2024 ~ 25/02/2024

ผู้จัด :อ.เปร้ย / K.บิว
ปิดระบบรับสมัคร :23 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :096-818-3999 / 094-157-0403
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:1 M:0 F:1 C:1 M:0 F:1 7-8 ปี A:0 M:0 F:0 B:19 M:13 F:6 C:26 M:14 F:12
9-10 ปี A:0 M:0 F:0 B:25 M:14 F:11 C:18 M:11 F:7 11-12 ปี A:0 M:0 F:0 B:17 M:8 F:9 C:8 M:6 F:2
13-14 ปี A:6 M:4 F:2 B:0 M:0 F:0 C:10 M:8 F:2 15-17 ปี A:6 M:5 F:1 B:0 M:0 F:0 C:2 M:1 F:1
OPEN A:1 M:0 F:1 B:0 M:0 F:0 C:2 M:1 F:1
TOTAL
A:13 B:62 C:67

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 G.T.G 8 5 3 0 0 ครูกัน
2 RSR Pattaya Team 27 18 9 0 0 ครูเมย์
3 JARAN TAEKWONDO THAILAND 6 1 5 0 0 อาจารย์จรันร์ /ครูเนส
4 RSR GRAND 6 4 2 0 0 SAM PHILLIPS
5 Brave TKD 18 12 6 0 0 Thanapat
6 ALL STAR 7 6 1 0 0 ครูนิมฟ์, ครูพิม
7 Sing Tkd Pattaya 12 6 6 0 0 ครูสิงห์
8 RSR Bangbo 11 7 4 0 0 Sitthiphong klangphaeng
9 Special Phoenix 17 12 5 0 0 Coach Sam
10 Ulitmate Taekwondo Angthong 5 5 0 0 0 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
11 Renu Kindergarten School 1 1 0 0 0 ครูเมย์
12 RSR Napa Team 14 4 10 0 0 ครูดอย
13 JEE R Taekwondo Muaklek 1 0 1 0 0 ณัฐกาญ สุขมิ่ง
14 RSR BANBUNG 8 4 4 0 0 ครูบอล
15 ANAN TAEKWONDO 1 0 1 0 0 อ.อนันต์
รวม 142 85 57 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 G.T.G 1 1 0 ครูกัน
2 JARAN TAEKWONDO THAILAND 1 1 0 อาจารย์จรันร์ /ครูเนส
3 Sing Tkd Pattaya 4 2 2 ครูสิงห์
4 RSR Bangbo 9 5 4 Sitthiphong klangphaeng
5 Special Phoenix 9 7 2 Coach Sam
6 Ulitmate Taekwondo Angthong 12 9 3 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
7 RSR Napa Team 6 2 4 ครูดอย
8 RSR BANBUNG 6 2 4 ครูบอล
รวม 48 29 19

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Angthong sports school 1 1 0 0 0 0 0 นาย ชัยณรงค์ น้อยเกิด
2 OYP OLYMPIC GYM 3 3 0 0 0 0 0 Thitipong. Sophonchalermnun
3 ALL STAR 11 11 0 0 0 0 0 ครูนิมฟ์, ครูพิม
4 Ulitmate Taekwondo Angthong 6 6 0 0 0 0 0 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
5 JEE R Taekwondo Muaklek 1 1 0 0 0 0 0 ณัฐกาญ สุขมิ่ง
6 SDU TAEKWONDO 10 8 2 0 0 0 0 Jirawat Kerdtongkham
7 โรงเรียนดาราจรัส 1 1 0 0 0 0 0 นางสาว ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ
8 โรงเรียนวัดดอนทอง 1 1 0 0 0 0 0 นางสาว ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ
9 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 1 0 0 0 0 0 นางสาว ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ
10 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 1 1 0 0 0 0 0 นางสาว ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ
11 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1 1 0 0 0 0 0 ครูแก้ม
12 ChonburiTKD Gym 2 2 0 0 0 0 0 สมศักดิ์
13 STC Academy 1 1 0 0 0 0 0 เฉลิมชาติ สายธารทิพย์
40 38 2 0 0 0 0