รายการ :school of fight 4rd
สถานที่แข่งขัน :sc พลาซ่า ( สายใต้ใหม่ ) บรมราชชนนี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :11/02/2024 ~ 11/02/2024

ผู้จัด :นายภ้ทรพงษ์ ศรีขวัญเจ้า ร่วมกับ fightingtkd.com
ปิดระบบรับสมัคร :10 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :089-6849091 / 0846607500
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


TOTAL
A:0 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SAMPRAN TAEKWONDO 7 6 1 ครูเอ๋
2 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ 1 1 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย
3 TIGER THAI FAMILY 20 13 7 เบนซ์ เจา
4 โรงเรียนประภามนตรี 4 2 2 นิวัฒน์ ปราบโจร
5 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 17 5 12 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
6 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 1 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย
7 โรงเรียนวรรัตน์ ตลิ่งชัน 2 2 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
8 โรงเรียนอาษาวิทยา 2 1 1 ครูนัท
9 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 3 3 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย
10 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน 9 6 3 อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์
11 The Winner & Tiger Thai Kantana 9 6 3 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์
12 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 2 1 1 อ นัท
13 RSR KANCHANABURI 2 2 0 ณัชชารีย์ วิทยประพัฒน์
14 JANNET TAEKWONDO 2 1 1 ครูเจท
15 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 13 9 4 ครูก้อย
16 Swan TKD (สวอน) 14 6 8 Light
17 JUNIOR TAEKWONDO 18 8 10 ภัทรนิษฐ์ สิริลักขณาวิชญ์(ครูอีฟ)
18 Sing Tkd Pattaya 4 1 3 ครูสิงห์
19 โรมรันเทควันโด 1 1 0 ครูรุต
20 PK ศูนย์การเรียนรู้กองบัญชาการกองทัพไทย 24 17 7 ครูม้า
21 TKD.CENTER 7 6 1 ครูเพชร , ครูน้ำขิง , ครูอ้อน
22 BackEnd.NewGen. 8 3 5 Patipong
23 Saint Alphonsus International School 1 1 0 ครูมาย
24 โรงเรียนกงลี้จงซัน 9 3 6 ครูแมน
25 โรงเรียนเผดิมศึกษา 4 3 1 ครูแมน
26 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 2 1 1 ครูแมน
27 เบญจวรรณศึกษา 2 0 2 ครูแดเนียล
รวม 188 109 79

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SAMPRAN TAEKWONDO 26 17 2 0 3 4 0 ครูเอ๋
2 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ 1 1 0 0 0 0 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย
3 โรงเรียนประภามนตรี 6 0 0 0 0 6 0 นิวัฒน์ ปราบโจร
4 โรงเรียนอาษาวิทยา 2 2 0 0 0 0 0 ครูนัท
5 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน 4 0 0 0 3 1 0 อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์
6 โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา 1 0 0 0 0 1 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย
7 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4 0 0 0 0 4 0 อ นัท
8 RSR KANCHANABURI 3 3 0 0 0 0 0 ณัชชารีย์ วิทยประพัฒน์
9 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 18 6 1 0 4 7 0 นายเศรษฐพงศ์ หอมกระจาย
10 JANNET TAEKWONDO 7 4 0 0 0 3 0 ครูเจท
11 Swan TKD (สวอน) 1 0 1 0 0 0 0 Light
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ 14 0 0 0 0 14 0 ครูแดเนียล
13 โรมรันเทควันโด 4 4 0 0 0 0 0 ครูรุต
14 PK ศูนย์การเรียนรู้กองบัญชาการกองทัพไทย 12 8 2 1 0 1 0 ครูม้า
15 TKD.CENTER 1 0 0 0 0 1 0 ครูเพชร , ครูน้ำขิง , ครูอ้อน
16 โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา 3 0 0 0 0 3 0 ครูนัท
17 JTP Taekwondo 6 6 0 0 0 0 0 Mr.Jatupon
18 Decathlon rama2 1 0 0 0 0 1 0 ครูแม็ก
19 โรงเรียนกงลี้จงซัน 1 1 0 0 0 0 0 ครูแมน
20 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 1 0 0 0 0 0 ครูแมน
21 เบญจวรรณศึกษา 2 0 0 0 0 2 0 ครูแดเนียล
22 ChonburiTKD Gym 1 1 0 0 0 0 0 สมศักดิ์
119 54 6 1 10 48 0