รายการ :เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 14
สถานที่แข่งขัน :ณ โรงยิมฯ อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด :เพชรบุรี
แข่งวันที่ :23/12/2023 ~ 23/12/2023

ผู้จัด :ว่าที่ร้อยตรี สมชาย พูลแก้ว
ปิดระบบรับสมัคร :22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :085 – 9642349
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0
7-8 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0 9-10 ปี A:1 M:0 F:1 B:2 M:0 F:2 C:1 M:1 F:0
11-12 ปี A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 13-14 ปี A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:3 B:2 C:4

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SWK.Taekwondo 7 4 3 0 0 เมริณภา
2 SP.TKD.PETBURI 1 1 0 0 0 สมชาย พูลแก้ว
3 SP.Takewondo-Banlame 1 1 0 0 0 นาย บุตรเพชร เกตุโกศล
รวม 9 6 3 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SP.TKD.PETBURI 7 6 1 สมชาย พูลแก้ว
2 SP.Takewondo-Banlame 6 3 3 นาย บุตรเพชร เกตุโกศล
รวม 13 9 4

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SP.TKD.PETBURI 1 1 0 0 0 0 0 สมชาย พูลแก้ว
2 ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE 4 4 0 0 0 0 0 Kunlapornpas Yostaset
5 5 0 0 0 0 0