รายการ :เมืองลิกอร์ เกมส์ ครั้งที่ 4
สถานที่แข่งขัน :ณ หอประชุมโรงเรียนจรัสพิชากร
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
แข่งวันที่ :30/04/2022 ~ 30/04/2022

ผู้จัด :อ.ศุภโชติ เสือทอง (อ.ตอง )
ปิดระบบรับสมัคร :16 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ :093-579-5395
ประกาศ :ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครแข่งขันเต็มจำนวน


9-10 ปี A:64 M:38 F:26 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 11-12 ปี A:50 M:27 F:23 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
13-14 ปี A:57 M:29 F:28 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 15-17 ปี A:72 M:39 F:33 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:243 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Pk.Gym 4 4 0 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
2 KRABI.TKD.GYM 8 5 3 0 0 beer 0622148840
3 DK TAEKWONDO TRANG 7 5 2 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน 0835192636
4 SMSS & KLP 14 6 8 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา 0953642644
5 SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช 12 3 9 0 0 อ. ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
6 Tkd.center@chumphon 11 9 2 0 0 กันติยา พวงสำลี 0619936998
7 Charoen Taekwondo Krabi 13 7 6 0 0 นายเจริญ ย่องดำ 087-8837245
8 RSR TAEKWONDO TAEM 23 9 14 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 0891799758
9 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 7 4 3 0 0 ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ 0863584909
10 Southern tae kwon do Narathiwat 1 1 0 0 0 อภิชา โกศลบุญมี 0622399237
11 WPW วิภาวี เทควันโด 4 3 1 0 0 นายวทัญญู นุ่นนา 0953824387
12 D&D Thungsong Taekwondo 17 10 7 0 0 อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร 0837799556
13 หัวอิฐเทควันโด ยิม 7 4 3 0 0 นายกวินทร์ พสุหิรัญนิกร 0829925999
14 ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด 8 5 3 0 0 วิรพัฒน์ ลายทิพย์ 0834843295
15 ALL STAR 40 27 13 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว 083-6465544
16 PHUKET TAEKWONDO TEAM 19 7 12 0 0 จักรรินทร์ กลิ่นน้อย 0894747740
17 Pavaris&Spider Gyms 14 10 4 0 0 Rattharoj 0902566914
18 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ จ.ตรัง 9 5 4 0 0 ครูบอม 0982643560
19 Satuntaekwondo 4 1 3 0 0 ชิโนรส 0625854478
20 ไทยเท​ควันโด​ คีรีรัฐนิคม 5 0 5 0 0 อจ.อมร​ ตั้งคติธรรม 0989569893​
21 TAPEE TKD TEAM 15 8 7 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์ 0819687206
22 SanamChai 1 0 1 0 0 พ.ต.ปัณณ์พัฒน์ (ครูโอ) 0946399465
รวม 243 133 110 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 DK TAEKWONDO TRANG 8 8 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน 0835192636
2 SMSS & KLP 9 9 0 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา 0953642644
3 SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช 2 2 0 0 0 อ. ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
4 Tkd.center@chumphon 1 1 0 0 0 กันติยา พวงสำลี 0619936998
5 RSR TAEKWONDO TAEM 1 1 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 0891799758
6 หัวอิฐเทควันโด ยิม 4 4 0 0 0 นายกวินทร์ พสุหิรัญนิกร 0829925999
7 PHUKET TAEKWONDO TEAM 1 1 0 0 0 จักรรินทร์ กลิ่นน้อย 0894747740
8 Pavaris&Spider Gyms 6 6 0 0 0 Rattharoj 0902566914
9 ชมรมเทควันโดทุ่งใหญ่ 2 2 0 0 0 ครูเทียน 093-5795395
10 ไทยเท​ควันโด​ คีรีรัฐนิคม 1 1 0 0 0 อจ.อมร​ ตั้งคติธรรม 0989569893​
11 PJ TAEKWONDO CLUB 3 3 0 0 0 นายปฐมพงศ์ ศรีพรหม 084-0596311
38 38 0 0 0