แปดริ้วเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2021

สถานที่แข่งขัน ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
แข่งขันวันที่ 11/04/2021 ~ 11/04/2021

ชื่อผู้จัด : อ.อ้ำ ปิดระบบรับสมัคร 10 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-905-0874 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:3 M:2 F:1 7-8 ปี A:0 M:0 F:0 B:4 M:3 F:1 C:14 M:12 F:2
9-10 ปี A:1 M:1 F:0 B:5 M:4 F:1 C:7 M:6 F:1 11-12 ปี A:3 M:1 F:2 B:4 M:2 F:2 C:3 M:0 F:3
13-14 ปี A:6 M:5 F:1 B:2 M:1 F:1 C:3 M:1 F:2 15-17 ปี A:6 M:4 F:2 B:1 M:0 F:1 C:3 M:1 F:2
OPEN A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 Total A:17 B:16 C:33
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 6 3 0 0 พงศธร น้อยใจบุญ 0941570403
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 10 8 2 0 0 ชลลดา เกตุรัตน์ 0941570403
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5 3 2 0 0 ทศพร ทองทา 0968183999
4 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 5 3 2 0 0 ทักษ์ดนัย ช้างแก้วมณี 0649300518
5 Special tkd 9 7 2 0 0 พีรพล 0628170055
6 โรงเรียนวัดดอนทอง 9 5 4 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
7 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 2 0 2 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
8 โรงเรียนมารดานฤมล 2 2 0 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
9 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 2 1 1 0 0 ชลลดา เกตุรัตน์ 0941570403
10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 2 2 0 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
11 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 1 1 0 0 0 ชลลดา เกตุรัตน์ 0941570403
12 โรงเรียนดัดดรุณี 2 0 2 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 4 2 2 0 0 ทศพร ทองทา 0830453515
14 โรงเรียนสุจิปุลิ 1 1 0 0 0 พงศธร น้อยใจบุญ 0941570403
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 1 0 0 0 ทศพร ทองทา 0819960053
16 โรงเรียนสุเหร่าคลอง18 2 2 0 0 0 ชลดา เกตุรัตน์ 0941570403
รวม 66 44 22 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Special tkd 1 1 0 พีรพล 0628170055
รวม 1 1 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0