Karasin Taekwondo Championship2019

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
แข่งขันวันที่ 22/12/2019 ~ 22/12/2019

ชื่อผู้จัด : มาย ปิดระบบรับสมัคร 21 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 099-335-6956 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0