“กระบี่แชมป์เปี้ยนชิพ ” ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม สวนสาธารณะธารา อเมือง จ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
แข่งขันวันที่ 15/09/2019 ~ 15/09/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์วีระชาติ(เบียร์) สายสมคุณ ปิดระบบรับสมัคร 13 กันยายน 2562
เบอร์ติดต่อ : 062-2148840 , 087-8843340 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 17 12 5 0 0 ครูโตน 0817877512
2 เดชน์ลิขิต ยิม สกลนคร 1 1 0 0 0 นายธนเดชน์ ลิขิตสุธาการ 0817499798
3 กำลังพลเทควันโด 19 10 9 0 0 ครูบอน ชยพล ไกรสรนาคา 080-549-7788
4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 11 5 6 0 0 ปุ้ย 0649277789
5 KRABI.TKD.GYM 10 6 4 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ 0622148840
6 Langsuan TKD 6 4 2 0 0 Kru James 0653484124
7 BST. PATTANI 4 3 1 0 0 วัชระพงศ์ อ่อนละมุน 0919851515
8 TAPEE TKD TEAM 1 0 1 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์ 0819687206
9 pawaret gym 7 7 0 0 0 บูม 0958579493
10 พีสุโซ เทควันโด 10 9 1 0 0 ครูโจ 0629506161
11 The Kick Taekwondo Krabi 6 5 1 0 0 Byoung Kyu Kong 0895161117
12 โรงเรียนวัดจันดี 1 1 0 0 0 นายอภิสิทธิ์ บัวอินทร์ 065-3560397
13 สท้าน​ฟ้า​เท​ควันโด​ภูเก็ต​ 14 4 10 0 0 กฤตติน​ ทา​เพีย​เพ็ง​ 0655709477​
14 The Power Team 42 31 11 0 0 กฤตภาส /ดวงทิพย์ 0847135145
15 PHOENIX X GURION 29 19 10 0 0 นำพล นวลเลื่อน 0984509901
16 CHAROEN TAEKWONDO @ KRABI 38 24 14 0 0 นายเจริญ ย่องดำ 087-8837245
17 RDC Phuket 5 2 3 0 0 พิทักษ์ ผูกพันธุ์ +66814563695
18 TTC TRANG 2 2 0 0 0 T 0816939295
19 ชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช 36 21 15 0 0 อ.ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
20 TKD.CENTER @ CHUMPHON 11 9 2 0 0 กันติยา พวงสำลี 086-9514070
21 รุ่งเทควันโด 4 4 0 0 0 อ.รุ่ง 0910385485
22 KRIT FIGHT CLUB 2 2 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
23 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา(KRIT FIGHT CLUB) 1 1 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
24 TAE KWON DO Thung Yai Gym. 8 6 2 0 0 Uthai Boontong 0987267274
25 BST Yala 10 7 3 0 0 นายอับดุลรอห์มาน รอยิง 0862952331
26 TAPEE TKD TEAM 18 9 9 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์ 0819687206
รวม 313 204 109 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 1 1 0 ครูโตน 0817877512
2 กำลังพลเทควันโด 1 1 0 ครูบอน ชยพล ไกรสรนาคา 080-549-7788
3 Langsuan TKD 2 2 0 Kru James 0653484124
4 BST. PATTANI 3 3 0 วัชระพงศ์ อ่อนละมุน 0919851515
5 pawaret gym 1 1 0 บูม 0958579493
6 พีสุโซ เทควันโด 3 3 0 ครูโจ 0629506161
7 The Power Team 4 4 0 กฤตภาส /ดวงทิพย์ 0847135145
8 ชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช 1 1 0 อ.ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์(KRIT FIGHT CLUB) 1 1 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
10 โรงเรียนวมินทร์วิทยา(KRIT FIGHT CLUB) 1 1 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
11 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย(KRIT FIGHT CLUB) 1 1 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
รวม 19 19 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 1 0 0 1 0 ครูโตน 0817877512
2 เดชน์ลิขิต ยิม สกลนคร 3 2 1 0 0 นายธนเดชน์ ลิขิตสุธาการ 0817499798
3 กำลังพลเทควันโด 23 16 2 3 2 ครูบอน ชยพล ไกรสรนาคา 080-549-7788
4 KRABI.TKD.GYM 8 8 0 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ 0622148840
5 Langsuan TKD 1 1 0 0 0 Kru James 0653484124
6 BST. PATTANI 15 14 0 0 1 วัชระพงศ์ อ่อนละมุน 0919851515
7 DK TAEKWONDO TRANG 3 2 1 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0835192636
8 พีสุโซ เทควันโด 1 1 0 0 0 ครูโจ 0629506161
9 PHOENIX X GURION 1 0 1 0 0 นำพล นวลเลื่อน 0984509901
10 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 5 5 0 0 0 K. TIP 0863584909
11 ชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช 3 3 0 0 0 อ.ศุภโชติ เสือทอง 093-5795395
12 รุ่งเทควันโด 3 3 0 0 0 อ.รุ่ง 0910385485
13 KRIT FIGHT CLUB 1 1 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
14 TAE KWON DO Thung Yai Gym. 1 1 0 0 0 Uthai Boontong 0987267274
15 BST Yala 1 1 0 0 0 นายอับดุลรอห์มาน รอยิง 0862952331
รวม 70 58 5 4 3