BWP REAL FIGHT

สถานที่แข่งขัน ณ Event Hall ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 27/10/2018 ~ 27/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.หยก ปิดระบบรับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-3245442 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
THE MAFIA 4 4 0 0 0 ครูเอก 0826442791
ไพรัตน์ยิม 1 1 0 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 099-3266090
DEW GYM 1 0 1 0 0 ดิวย์ น้ำฝน 024668004
B.W.P TAEM 15 11 4 0 0 นาย ชยางกูร เอมสวัสดิ์ 086-324-5442
TKD.CENTER 5 3 2 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
SRC (ศรีราชาเทควันโด) 1 1 0 0 0 supakit meethong 0917363579
TUNNARA TAEKWONDO 12 10 2 0 0 บัญชา ธัญนารา 0899916601
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 12 11 1 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 1 1 0 0 0 นิวัฒน์ ปราบโจร -
MNPtaekwondo 7 6 1 0 0 ครูมี่ 0868310602
SKP&JITTRIN TAEKWONDO 1 1 0 0 0 Pongsgon ketsuwan 0909021999
TIGER THAI YPG 3 3 0 0 0 ครูแนส 0632455263
่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 8 6 2 0 0 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก *
โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 5 5 0 0 0 นายสุธรรม ทองพรหม 08-9205-6135
รวม 84 70 14 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0