Northern Taekwondo League สนามที่ 1 คลาสโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน ณ ลานกจิกรรม โรงเรียนยอแซฟพจิิตร จ.พจิิตร
จังหวัด พิจิตร
แข่งขันวันที่ 11/08/2018 ~ 11/08/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ทูน ปิดระบบรับสมัคร 10 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083 - 0446557 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 4 2 2 0 0 นายสหัสวรรษ แสงศิริ 0830446557
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 4 4 0 0 0 กฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 0830446557
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 21 14 7 0 0 กฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 0830446557
SKG TAEKWONDO 4 2 2 0 0 ครูมิ้ว 0993760202
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 6 5 1 0 0 นายสหัสวรรษ แสงศิริ 083 - 0446557
โรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 1 0 1 0 0 กฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
โรงเรียน ตังเอ็ง S. ONE จันทบุรี 3 1 2 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล ครูหนึ่ง 0852888924
โรงเรียนเทพประทาน 11 9 2 0 0 ครูทิน 0649965050
THE EMPEROR CHAINAT S.P. 4 2 2 0 0 วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
Sukhothai Full Team 1 0 1 0 0 ครูเปรม ครูหนุ่ม ครูกั๊ก ครูแก๊ป ครูอั้ม 0969358725
รวม 62 42 20 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0