เซนต์หลุยส์วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
แข่งขันวันที่ 16/08/2018 ~ 16/08/2018

ชื่อผู้จัด : คุณบิว คุณแบงค์ ปิดระบบรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-157-0403 (คุณบิว) . 096-868-1844 (คุณแบงค์) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDOสายไหม 3 3 0 0 0 JIttrin Chunhasut 029956596
พันปัญญา ฉะเชิงเทรา 9 4 5 0 0 นายสุวิจักขณ์ หิรัญศานติ์ 083-992-8196,095-741-8812
ค่ายศรีโสธร 6 5 1 0 0 นางสาววิจิตรา พลอยสกุล 0945498595
โรงเรียนวัดดอนทอง 2 2 0 0 0 ทศพร ทองทา 0941570403
โรงเรียนมารดานฤมล 1 1 0 0 0 ชลลดา เกตุรัตน์ 0941570403
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 4 2 2 0 0 ทักษ์ดนัย ช้างแก้วมณี 0941570403
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6 5 1 0 0 พงศธร น้อยใจบุญ 0968183999
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 1 0 0 0 ชลลดา เกตุรัตน์ 0941570403
โรงเรียนดัดดรุญี ฉะเชิงเทรา 3 0 3 0 0 ณัฐวรรณ แก้ววิลัย 0925186822
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 1 0 0 วิชญาพร มีรส 0863841646
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 0 ศรีวิราช 0801884594
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 3 3 0 0 0 มาสเตอร์เอ ‭085-556-6639‬
รวม 54 38 16 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง 1 1 0 0 0

ทศพร ทองทา

0941570403

2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์(วัดเมือง) 2 2 0 0 0

ทักษ์ดนัย ช้างแก้วมณี

0941570403

3 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 1 1 0 0 0

ทักษ์ดนัย ช้างแก้วมณี

0941570403

4 Intertots Trilingual School 1 1 0 0 0

Mr. Takdanai Changkaewmanee

0941570403

5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 1 0 0 0

พงศธร น้อยใจบุญ

0968183999

6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 1 0 0 0

ชลลดา เกตุรัตน์

0941570403

7 โรงเรียนดัดดรุญี ฉะเชิงเทรา 1 1 0 0 0

ณัฐวรรณ แก้ววิลัย

0925186822

8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 1 0 0 0

วิชญาพร มีรส

0863841646

รวม 9 9 0 0 0