Sportsmanship class school

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 05/05/2018 ~ 05/05/2018

ชื่อผู้จัด : นางสาวอิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ ปิดระบบรับสมัคร 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-726-6301 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
T.T TAEKWONDO GYM 2 1 1 0 0 นายธนวงศ์ ทองสิมา 028684546
3J Taekwondo 1 1 0 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) 0831652828
D.T.C. 7 6 1 0 0 โค้ชมาร์ค 0866688484
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 1 2 0 0 นายธนวงศ์ ทองสิมา 092-536-3623
รวม 13 9 4 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0