The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน {Area}
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/12/2020 ~ 12/12/2020

ชื่อผู้จัด : นายกฤษณะ อ้อมแก้ว ปิดระบบรับสมัคร 11 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-2455263 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
กรุณาจำรหัสนี้ไว้
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้เลขรหัสนี้แทนชื่อทีมได้ตลอดไป