M.C.S. เทควันโดคัพ ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 09/02/2020 ~ 09/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์ ปิดระบบรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-9000285 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

การแข่งขันนี้ปิดแล้ว ไม่สามารถสมัครได้