รายการ :PHUKET OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022
สถานที่แข่งขัน :ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด :ภูเก็ต
แข่งวันที่ :13/08/2022 ~ 13/08/2022

ผู้จัด :ครูหยี ครูนำ ครูป๊อบ
ปิดระบบรับสมัคร :8 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :065-5709477 098-4509901 097-0973567
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:12 M:10 F:2 5-6 ปี A:5 M:2 F:3 B:0 M:0 F:0 C:42 M:30 F:12
7-8 ปี A:14 M:6 F:8 B:16 M:14 F:2 C:54 M:35 F:19 9-10 ปี A:33 M:20 F:13 B:9 M:7 F:2 C:48 M:27 F:21
11-12 ปี A:25 M:18 F:7 B:11 M:10 F:1 C:15 M:9 F:6 15-17 ปี A:13 M:8 F:5 B:9 M:4 F:5 C:0 M:0 F:0
OPEN A:1 M:0 F:1 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 12-14 ปี A:20 M:11 F:9 B:2 M:1 F:1 C:14 M:11 F:3
TOTAL
A:111 B:47 C:185

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 21 12 8 0 1 Tawan
2 KRABI.TKD.GYM 4 3 1 0 0 beer
3 DK TAEKWONDO TRANG 3 3 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
4 Tkd.center@chumphon 29 22 4 3 0 กันติยา พวงสำลี
5 ไทยเท​ควันโด​ คีรีรัฐนิคม 9 6 3 0 0 อจ.อมร​ ตั้งคติธรรม
6 WARRIOR PHUKET 29 17 12 0 0 นำพล นวลเลื่อน
7 ชมรมเทควันโดจังหวัดพังงา 9 5 4 0 0 วิเชษฐ์ นามณี
8 SATARNFAH TAEKWONDO 39 18 13 4 4 กฤตติน ทาเพียเพ็ง
9 KP-warrior Suratthani 22 15 7 0 0 กิตติพงษ์ ธนกุลหิรัญวัชร
10 DRAGON GYM PHUKET 33 27 6 0 0 YOO YOUNG TAEK
11 pawaretgym 13 11 2 0 0 Cboom
12 Phuket Taekwondo Club 31 20 11 0 0 จักรรินทร์ กลิ่นน้อย
13 D&D Thungsong Taekwondo 16 9 7 0 0 อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร
14 KEEN GYM TAEKWONDO 19 12 7 0 0 Theera
15 Smss&pui 6 3 3 0 0 จารุวัตร ม่วงยัง
16 RTA SURATTHANI 17 11 6 0 0 รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง
17 Phang-nga Taekwondo Gym 4 3 1 0 0 นายชาญณรงค์ บุรินทร์กุล
18 TAPEE TKD TEAM 20 13 6 1 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
19 ชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช 13 2 11 0 0 นายศุภโชติ เสือทอง
20 ALL STAR 17 10 7 0 0 ชาานท์ แซ่โค้ว
21 TTC TRANG 2 1 1 0 0
รวม 356 223 120 8 5

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 10 10 0 0 0 Tawan
2 DK TAEKWONDO TRANG 1 1 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 ไทยเท​ควันโด​ คีรีรัฐนิคม 1 1 0 0 0 อจ.อมร​ ตั้งคติธรรม
4 SATARNFAH TAEKWONDO 21 20 0 1 0 กฤตติน ทาเพียเพ็ง
5 DRAGON GYM PHUKET 9 7 0 0 2 YOO YOUNG TAEK
6 RTA SURATTHANI 2 2 0 0 0 รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง
7 ชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช 2 2 0 0 0 นายศุภโชติ เสือทอง
8 ALL STAR 1 1 0 0 0 ชาานท์ แซ่โค้ว
47 44 0 1 2