Phrae Open Taekwondo Championship 2021

สถานที่แข่งขัน หอประชุมกอเปา อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 16/01/2021 ~ 16/01/2021

ชื่อผู้จัด : นายเทพาหัตถ์ จิตต์รักมั่น ปิดระบบรับสมัคร 13 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
15-17 ปี A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 Total A:1 B:0 C:0
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 PSG TAEKWONDO 1 1 0 0 0 อ.ต่อย 0886954287
รวม 1 1 0 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0